5 technologietrends met invloed op de digitale bedrijven van de toekomst

Accenture voorspelt een 180 graden ommezwaai naar de ‘wij-economie’ in haar jaarlijkse vooruitblik op wereldwijde technologietrends. Deze beweging hervormt markten en verandert de manier waarop we werken en leven.

Om nieuwe digitale ecosystemen te ontwikkelen, maken baanbrekende bedrijven gebruik van een breed scala aan andere digitale bedrijven, digitale gebruikers en zelfs digitale apparatuur aan de grens van hun eigen netwerken, aldus het rapport Accenture Technology Vision 2015. Deze bedrijven zien grote mogelijkheden om zich te onderscheiden en winst te maken door niet slechts als individuele zakelijke entiteiten maar als ecosystemen te functioneren. Deze verschuiving naar de wij-economie wordt bevestigd door een gerelateerd wereldwijd Accenture-onderzoek onder ruim 2000 leidinggevenden en IT-managers. Het rapport noemt ook opkomende technologische trends die de verschuivingen weerspiegelen die zich aftekenen tussen de digitale grootmachten van de toekomst: ‘The Internet of Me’, de resultateneconomie, de platform(r)evolutie, de intelligente onderneming en een hernieuwd personeelsbestand. “In ons rapport van vorig jaar merkten we op hoe grote ondernemingen de leidende positie die ze innemen op hun markten verstevigen door gebruik te maken van digitale mogelijkheden. Hiermee kunnen ze hun processen effectiever sturen en transformeren ze de manier waarop ze de markt opgaan. Ook werken ze op deze manier samen met partners, communiceren ze met klanten en beheren ze transacties,” aldus Paul Daugherty, Chief Technology Officer bij Accenture. “Digitaal is onderdeel geworden van hun operationele DNA en ze rekken hun grenzen op om te kunnen profiteren van een breder ecosysteem van digitale bedrijven. Daarbij geven deze ondernemingen vorm aan een nieuwe generatie van hun producten, diensten en bedrijfsmodellen en realiseren ze verandering op een veel bredere schaal.” Het rapport Accenture Technology Vision 2015 geeft voorbeelden van hoe bedrijven in het snelgroeiende ‘Industrial Internet of Things’ digitale ecosystemen gebruiken om nieuwe diensten aan te bieden, ervaringen anders vorm te geven en nieuwe markten te verkennen. Met het ‘Industrial Internet of Things’ wordt de onderlinge verbondenheid van ingebedde computerapparatuur binnen de bestaande internetinfrastructuur bedoeld. Dat dit het geval is, blijkt ook uit het Accenture-onderzoek. Vijfendertig procent van de respondenten van het onderzoek zegt al gebruik te maken van partner-API’s om gegevens te integreren en samen te werken met bedrijfspartners en nog eens 38 procent is van plan dat te gaan doen. Philips past zo een methode toe. Samen met Salesforce bouwt het aan een gezondheidszorgplatform dat de manier waarop de zorg wordt aangeboden, hervormt en optimaliseert. Het beoogde platform creëert een ecosysteem van ontwikkelaars van gezondheidszorgapplicaties die samenwerking en werkstromen mogelijk maken tussen artsen en patiënten binnen het hele zorgspectrum. Het ecosysteem waarmee deze verbeterde resultaten worden gerealiseerd, is veelomvattend. De elektronische medische dossiers, diagnostische gegevens en informatie over behandelingen waaruit het systeem is opgebouwd, worden verkregen via imaging-apparatuur en bewakingsapparatuur van Philips en persoonlijke apparatuur en technologieën.Een ander voorbeeld is de Amerikaanse keten van bouwmarkten Home Depot, dat samenwerkt met fabrikanten om te waarborgen dat alle domoticaproducten die in de bouwmarkten worden verkocht, compatibel zijn met het Wink connected-home-systeem. Zo wordt een eigen ecosysteem voor huisautomatisering gecreëerd en worden potentiële nieuwe diensten en unieke ervaringen ontwikkeld voor Wink-klanten.In Accenture Technology Vision 2015 wordt opgemerkt dat Philips, Home Depot en andere bedrijven door het gebruik maken van digitale ecosystemen kunnen groeien en nieuwe inkomstenbronnen kunnen aanboren op manieren die ondenkbaar waren geweest als ze dat individueel hadden geprobeerd. Het rapport noemt ook vijf opkomende technologische trends die de verschuivingen weerspiegelen die zich aftekenen tussen de digitale grootmachten van de toekomst: 1. ‘The Internet of Me’: onze sterk gepersonaliseerde wereldNiet alleen alledaagse objecten gaan steeds meer online, ervaringen doen dat ook. Er ontstaat een overvloed aan digitale kanalen die grote invloed hebben op elk aspect van onze persoonlijke levens. De reeks opkomende kanalen die bedrijven naar eigen zeggen gebruiken of waarmee ze experimenteren om te communiceren met klanten, bestaat uit draagbare technologie (genoemd door 62 procent van de respondenten), met internet verbonden tv’s (68 procent) of -auto’s (59 procent) en slimme objecten (64 procent). De meerderheid (60 procent) meldt een positief rendement op de investeringen van het bedrijf in personalisatietechnologie. Bedrijven die succesvol zijn op dit nieuwe ‘Internet of Me’ worden de nieuwe grote namen.___________________________________________________________________________________________________Bezoek gratis Financial Systems, dé vakbeurs voor financiële softwareBent u op zoek naar perfecte financiële software? Kom donderdag 21 mei 2014 naar dé jaarlijkse IT beurs voor financiële professionals:• Ontmoet 30 topaanbieders en honderden professionele bezoekers op 1 dag• Compleet overzicht van de Nederlandse markt voor financiële software• Doorlopend programma van expertsessies en productpresentatiesEntree is kosteloos voor de doelgroep. Meld u direct aan via http://Financial-Systems.nl___________________________________________________________________________________________________  2. Resultateneconomie: hardware die tastbare resultaten oplevertIntelligente hardware overbrugt de laatste kloof tussen de digitale onderneming en de fysieke wereld. De toonaangevende bedrijven gebruiken deze uiterst verbonden hardwarecomponenten vervolgens om klanten te bieden wat ze echt willen: niet nog meer producten of diensten maar betekenisvollere resultaten. 87 procent van de respondenten erkent meer gebruik te zijn gaan maken van intelligente hardware, sensoren en apparaten aan de randen van hun netwerken. Ook geeft 84 procent van de respondenten aan dat dankzij in producten ingebedde intelligentie nu meer inzicht te hebben in hoe producten worden gebruikt en naar welke resultaten klanten op zoek zijn. Dit is de nieuwe ‘resultateneconomie’. 3. De platform(r)evolutie: definiëren van ecosystemen, herdefiniëren van industrieënPlatformen en ecosystemen in de digitale industrie zetten aan tot de volgende golf baanbrekende innovaties en ontregelende groei. Vijfenzeventig procent van de respondenten is er zelfs van overtuigd dat de volgende generatie platformen niet wordt aangestuurd door grote technologiebedrijven, maar door spelers en leiders binnen de industrie. En bijna driekwart (74 procent) maakt gebruik van of experimenteert met industriële platformen voor het integreren van gegevens met die van digitale bedrijfspartners. Snelle ontwikkelingen in de cloud en op het gebied van mobiliteit vlakken niet alleen de kosten en technologische grenzen uit die met dergelijke platformen gepaard gaan, maar geven ruimte op dit nieuwe speelveld aan ondernemingen binnen verschillende industrieën en geografieën. Met andere woorden, platformgebaseerde ecosystemen zijn de nieuwe concurrentiebasis.4. Intelligente onderneming: grote gegevenssets + slimmere systemen = beter bedrijfsresultaatGeavanceerde software is tot nog toe gericht geweest op het helpen van werknemers bij een betere en snellere besluitvorming. Maar door de enorme toestroom van big data (en de vooruitgang in verwerkingssnelheid, datawetenschap en cognitieve technologie) draagt software-intelligentie er nu aan bij dat machines steeds beter geïnformeerde besluiten gaan nemen. Volgens 80 procent van onze respondenten verkrijgen applicaties en tools in dit tijdperk van software-intelligentie een steeds menselijkere vorm van intelligentie. Ook is 78 procent van de respondenten van mening dat software binnenkort in staat zal zijn te leren en zich zo aan te passen aan onze veranderende wereld om besluiten te kunnen nemen op basis van opgedane ervaringen. 5. Hernieuwd personeelsbestand: samenwerking op het snijvlak van mens en machine De enorme druk om digitaal te gaan, dwingt mensen en machines om steeds meer samen te doen. Het merendeel van de aan het onderzoek deelnemende bedrijven (57 procent) implementeert technologieën die gebruikers in staat stellen taken uit te voeren waar voorheen IT-deskundigen voor nodig waren, zoals gegevensvisualisatie. Geavanceerde ontwikkelingen op het gebied van natuurlijke interfaces, draagbare apparatuur en slimme machines geven bedrijven nieuwe mogelijkheden om hun medewerkers met behulp van technologie in staat te stellen hun werk te doen. Van de ondervraagde leidinggevenden is 78 procent van mening dat succesvolle bedrijven medewerkers en intelligente machines gelijktijdig zullen gaan managen om samenwerking tussen de twee te waarborgen. Bovendien is 77 procent van de respondenten ervan overtuigd dat bedrijven zich binnen de komende drie jaar moeten gaan richten op het trainen van hun machines in dezelfde mate als ze nu hun medewerkers trainen (bijvoorbeeld met behulp van intelligente software, algoritmes en machinaal leren). Succesvolle bedrijven beschouwen beide zaken als onmisbare onderdelen van het hernieuwde personeelsbestand. “In plaats van een interne focus te handhaven op verbetering van hun eigen activiteiten, kijken succesvolle bedrijven naar buiten om digitale ecosystemen te creëren of er deel van uit te maken”, aldus Daugherty. “Ze beginnen in te zien hoe belangrijk het is om niet alleen producten en diensten, maar juist ook resultaten te verkopen. Daarvoor moeten ze hun bedrijven meeweven in het digitale patroon dat klanten, partners, medewerkers en industrieën omvat.” Accenture houdt zich al bijna 15 jaar bezig met het systematisch bestuderen van het bedrijvenlandschap om de opkomende IT-trends te identificeren die in belangrijke mate het potentieel hebben bedrijven en industrieën te ontregelen. Ga voor meer informatie over het rapport van dit jaar naar www.accenture.com/technologyvision of volg het gesprek op Twitter met #TechVision2015.