8 stappen om groep CFO te worden

Wat zijn de vereisten voor een financial om een succesvolle CFO te worden? Accounting- en adviesfirma EY bracht laatst Finance Forte uit, een studie gebaseerd op een survey onder 530 CFO's uit Europa, India, het Midden-Oosten en Afrika. Hieruit blijkt dat er acht sleutelkwaliteiten zijn die aspirerende CFO's moeten ontwikkelen.

1. Brede financiële ervaring
Het is belangrijk voor aspirerende CFO’s om ervaring op te doen in verschillende rollen binnen en het liefste ook buiten het financiële domein. Een CFO moet veel kennis bezitten over strategie, operaties en het commerciële proces. Een goede voorbereidende rol is die van Divisie CFO, Group Controller of Business Controller.

2. Commercieel inzicht
Aankomende Chief Financial Officers die al hun hele carriere in strikt financiële rollen hebben gezeten, zijn in het nadeel ten opzichte van vakgenoten met commerciële ervaring. Helaas creëren lang niet alle bedrijven kansen voor junior financials om commerciële ervaring op te doen. Veel managers zijn terughoudend om financieel talent elders in te zetten, zeker nu budgetten voor finance onder druk staan.

3. M&A-ervaring
Ervaring in fusies en overnames wordt vaak gezien als vereiste om CFO te worden, vooral in grotere bedrijven. Alhoewel het dealvolume laag ligt door de langdurige crisis, zal het aankomende economische herstel het aantal transacties weer doen laten toenemen is momenteel de verwachting onder experts. Kansen voor aspirant CFO’s dus.

4. Leiderschapskwaliteiten
Raden van bestuur zijn op zoek naar bewijs voor effectief leiderschap en het vermogen krachtige teams samen te stellen en optimaal te laten presteren. In de survey van EY is 80 procent van de respondenten van mening dat een groep CFO een leiderschapsrol voor de gehele organisatie is, en niet alleen voor de financiële afdeling. Kortom, leiderschapskwaliteiten zijn essentieel voor iedere CFO.

5. Internationale blootstelling
CFO’s met ervaring in het managen van zowel snel-groeiende en onvolwassen als langzaam groeiende en volwassen markten, zijn in trek. Bedrijven zouden moeten anticiperen op deze vereisten door leiderschaptalent te laten werken in zowel opkomende als ontwikkelde markten, stellen de onderzoekers van EY.

6. Finance Transformation betrokkenheid
Ervaring in grote projecten, zoals het implementeren en managen van een shared service center, wordt steeds meer een vereiste voor senior finance professionals. Wie in aanmerking wil komen voor een rol als CFO kan niet zonder deze ervaring op zijn of haar CV.

7. Blootstelling aan financiële markten en stakeholders
De CFO wordt steeds meer een publiek gezicht van de organisatie. Aspirerende CFO’s doen er verstandig aan een netwerk op te bouwen bestaande uit een breed gezelschap stakeholders, zoals banken, investeerders, toezichthouders, analisten, ratinginstanties, en de media. Organisaties moeten volgens een gestructureerde aanpak zorgen dat deze blootstelling in het talent management proces geborgd zit.

8. Relaties met de Raad van Bestuur
De meest fundamentele stakeholders voor de aspirerende CFO’s zijn de leden van de Raad van Bestuur. CFO’s die net benoemd zijn moeten zich adapteren aan de dynamiek van de board en effectieve relaties opbouwen met de mede directieleden.

Finance professionals die op deze acht gebieden ervaring en competenties opdoen maken kans om de CFO van de toekomst te worden. Aan de slag dus!