Inkoop eigen aandelen voor korte termijn rendement

Nu de inkoop van eigen aandelen door bedrijven record hoogtes bereikt, loopt de discussie rondom dit onderwerp hoog op. Na een eerdere oproep vorig jaar, roept BlackRock CEO Fink eerder deze maand S&P500 bedrijven wederom op niet te buigen voor druk van sommige investeerders die in zijn ogen uit zijn op korte termijn rendement door het uitkeren van kapitaal middels inkoop van eigen aandelen.

Door Willem-Jan Meijer  Fink roept bedrijven op zich te richten op de lange termijn strategie, te investeren onder andere in innovatie. Hij is in onze ervaring niet de enige en meer aandeelhouders nemen het beleid rond aandeleninkoop van bedrijven onder de loep. De inkoop van eigen aandelen door Amerikaanse en Europese bedrijven heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen en is terug op het niveau van voor de financiële crisis. Een direct gevolg van de toegenomen winstgevendheid, activistische aandeelhouders die zich roeren, de snelle omloop van geld en het tegemoetkomen aan korte termijn financiële doelen.Beleggers profiteren hier direct van. Het blijft een gegeven dat de aandelenkoersen van bedrijven die eigen aandelen inkopen beter presteren dan de algemene beurs indices. Waarom komt Fink dan nu met zijn oproep? Zijn timing heeft wellicht te maken met de enorme hoeveelheid liquiditeit in de markten als gevolg van het beleid van centrale banken. De grote vraag is: waar moeten aandeelhouders hun uitgekeerde geld in herinvesteren? Zoals Fink het verwoordt: “investors (…) enjoy comparatively meagre benefits from cash at the moment.” Daarnaast zijn zowel aandelen, bedrijfsobligaties en staatsobligaties goed gewaardeerd.Waarderingen financiële effecten hoger dan reële investeringenWellicht duidt deze oproep er tevens op dat beleggers waarderingen van financiële effecten hoger vinden dan waarderingen van reële investeringen. Immers, volgens de gouden regel dient de inkoop van aandelen slechts plaats te vinden wanneer het inkopende bedrijf haar kapitaal niet kan investeren tegen een rendement hoger dan de kosten van haar kapitaal. Door de oplopende waarderingen van zowel obligaties als aandelen zijn deze kosten evenredig gedaald. Hierdoor zijn reële investeringen om waarde te creëren een relatief aantrekkelijker alternatief geworden.  Beloning bestuurders baseren op winst per aandeel leidt tot verkeerde beslissingHiermee raken we een ander onderdeel van deze discussie, namelijk hoe bestuurders worden beloond. Een inkoop van aandelen kan leiden tot een verhoging van de winst per aandeel doordat het aantal uitstaande aandelen wordt verkleind en biedt steun aan de koers. Als dit criteria zijn waarop bestuurders worden afgerekend, worden ze aangezet tot gedrag leiden welk niet wenselijk is. Bestuurders dienen afgerekend te worden op de waarde die zij creëren voor de onderneming en de aandeelhouders. Als ze daarop worden afgerekend, zouden ze altijd de optimale keuze maken tussen ofwel het investeren in het bedrijf, ofwel het teruggeven van overtollig kapitaal middels aandeleninkoop – waar volgens Fink niets mis mee is, mits op de juiste afwegingen gebaseerd.BlackRock heeft aangegeven haar stemgedrag als aandeelhouder fundamenteel te wijzigen om haar oproep kracht bij te zetten. Ik verwacht dat ook andere aandeelhouders dit zullen doen.Willem-Jan Meijer is Managing Director, Head of Equity Capital Markets bij ING Commercial Banking. Hij won de M&A Award voor Best ECm Banker en blogt voor CFO.nl over equity capital markets.

Gerelateerde artikelen