ACM: loskoppelen gasprijs kan warmtenet duurder maken

Ministeriële initiatieven ter bevordering van betaalbaarheid.

Het is beter als tarieven voor warmtenetten niet meer gekoppeld zijn aan de gasprijs, maar dit kan ook betekenen dat stadswarmte soms duurder wordt dan nu. Met die waarschuwing komt de Autoriteit Consument & Markt (ACM), die toezicht houdt op bedrijven die warmtenetten exploiteren.

  • ACM waarschuwt dat ontkoppeling van warmtetarieven van gasprijzen kan leiden tot hogere kosten voor stadswarmte.
  • Loskoppeling maakt tarieven begrijpelijker voor klanten, maar kan leveranciers toestaan hogere kosten door te berekenen.
  • Minister Jetten stelt voor stijgende energiebelastingen op gas niet door te berekenen in warmtetarieven, maar volledige loskoppeling vereist nog aanpassingen in boekhouding en regelgeving.

Nu is de prijs voor warmte gekoppeld aan de gasprijs. Dit moet voorkomen dat klanten van een warmtenet, die geen vrije keuze hebben in hun leverancier, duurder uit zijn dan huishoudens met een gasaansluiting. Maar de regering wil warmtetarieven loskoppelen van gasprijzen en meer laten afhangen van de kosten die energieleveranciers maken voor hun warmtenet.

Volgens de ACM is dat een goed idee, omdat dit de tarieven beter uitlegbaar maakt voor klanten. Maar dit betekent niet automatisch dat warmtenetten goedkoper worden dan nu. Leveranciers mogen hun kosten dan namelijk doorberekenen, en die kunnen hoog uitvallen. Volgens de ACM zijn daarom extra maatregelen nodig om klanten van een warmtenet te beschermen tegen te hoge prijzen. 

Onvrede hoge tarieven

Warmtenetten vervoeren restwarmte van bijvoorbeeld de industrie of afvalverbrandingsinstallaties naar woningen. Ze worden als oplossing gezien om veel woningen van het fossiele gas af te krijgen. Maar dit jaar is er veel onvrede over de hoge tarieven. Amsterdamse woningcorporaties stopten eerder deze maand met het aansluiten van hun woningen op het warmtenet van Vattenfall omdat die te hoge prijzen zou rekenen. Daarmee zou de energieleverancier eerdere afspraken over het beperken van de kostenstijgingen niet nakomen.

Lees ook:

Initiatieven ter bevordering van betaalbaarheid

Minister Rob Jetten van Economische Zaken en Klimaat kondigde onlangs een voorstel aan om warmtenetten betaalbaar te houden. Hij wil dat vanaf volgend jaar stijgende energiebelastingen op gas niet doorwerken in de warmtetarieven. Ook worden de vaste kosten van een cv-ketel niet langer op een relatief duur contract gebaseerd.

Maar het duurt nog wel een langere tijd voordat warmtetarieven volledig losstaan van de gasprijzen. Daarvoor moeten energieleveranciers namelijk hun boekhouding zodanig aanpassen dat gegevens over hun kosten vergelijkbaar zijn. En de ACM heeft nog veel werk te doen bij het vaststellen van de regels voor het rapporteren over die kosten, zegt de toezichthouder. (ANP)

Gerelateerde artikelen