Actionable insights onmisbaar voor CFO’s

'In 2020 zal de Chief Marketing Officer meer aan IT uitgeven dan de Chief Information Officer en in 2030 zullen er meer dan 31 miljard devices in de wereld zijn die allemaal data verzamelen.' Interessante inzichten over Business Intelligence tijdens de Business Discovery World Tour. Dit evenement werd onlangs georganiseerd door BI specialist QlikTech en stond volledig in het teken van de trends en toekomst van IT - business intelligence en analytics in het bijzonder.

IT is dat wat het bedrijfsleven bepaalt en elk budget zal een IT-budget zijn. Hiermee werd tijdens de Business Discovery World Tour een belangrijk onderwerp aangesneden, onder meer door Dan Sommer, principal research analist bij Gartner.Ook het effect dat deze veranderingen hebben op organisaties kwam uitgebreid aan bod. Gastspreker Dan Sommer van Gartner ging hier tijdens zijn keynote uitgebreid op in. Het toenemende van IT en analytics zorgt ervoor dat veel bedrijven hun hele businessmodel moeten aanpassen. Analytics gaat niet alleen voor CIO’s en IT-managers een grotere rol spelen. Juist de beslissers uit de business, zoals CFO’s en financieel managers, moeten aan de slag met analytics om met hun organisatie in te spelen op alle marktveranderingen, maar wat? En hoe? Actionable insights draagt bij aan de oplossing. Actionable insightsActionable insights betekent dat de inzichten uit analytics in daadwerkelijke verbeteracties vertaald moeten kunnen worden. De inzichten moeten dus relevant zijn en het moet duidelijk zijn wat je er mee moet doen. Dit betekent dat de resultaten uit de analytics in combinatie met markt, sector materie- en proceskennis gebracht moet worden.Data analyticsEén van de keynote speakers tijdens de Business Discovery World Tour was Mario van Vliet, Lid Raad van Bestuur Deloitte Nederland en managing partner Consulting bij Deloitte. Hij besprak tijdens zijn keynote de noodzaak van actionable insights, iets wat Deloitte steeds vaker in haar adviezen integreert. Deloitte biedt organisaties advies op het gebied van finance, HR en risk management en doet dat in de meeste gevallen op basis van analytics. Organisaties worden steeds meer ‘data-driven’ en van CFO’s en financieel managers wordt verwacht dat ze hun beslissingen onderbouwen met data. En dat is precies waar actionable insights voor staat: snel de juiste beslissingen nemen op basis van analytics. Uit recent onderzoek van Deloitte onder Fortune 500 bedrijven naar de status van analytics binnen het bedrijfsleven blijkt dat de meeste organisatie nog steeds grote moeite hebben om (interne en externe) databronnen te benutten voor het nemen van beslissingen. De belangrijkste struikelblokken bleken het ontbreken van een centrale aanpak, een gebrek aan de juiste technologie of infrastructuur en het feit dat er vanuit het management te weinig draagvlak is voor IT. Van Vliet benadrukt daarom dat het belang van analytics moet doordringen tot de boardroom. “Bedrijven zouden veel meer op data moeten sturen, het vormt de bron voor belangrijke business-beslissingen. Analytics geeft antwoord op de vraag hoe de markt verandert, hoe mijn organisaties veranderen en welke richting organisaties op moeten sturen om interessant te blijven voor de markt. Daarbij zijn we nu in een ‘unique point of history’, aangezien we nu de mogelijkheid hebben om algoritmes te koppelen aan het snel kunnen analyseren van grote hoeveelheden data. Tevens hebben we vergaande technieken om analytics toegankelijk te maken voor de boardroom.” De almaar groeiende hoeveelheden data spelen een belangrijke rol bij de dienstverlening van Deloitte. Het bedrijf baseert haar dienstverlening voor klanten dan ook steeds meer op analytics. Jan van Trigt, adviseur bij Deloitte, ging hier tijdens de finance break-outsessie dieper op in. Van Trigt: “Analytics is geen doel op zich binnen de dienstverlening voor onze klanten. Het gaat er om dat wij organisaties helpen bij zaken als een sterkere concurrentiepositie, betere dienstverlening en efficiency. Analytics is daarbij niet het doel maar het middel.”Natural AnalyticsHet vakgebied van Business Intelligence is continu in ontwikkeling. QlikTech ontwikkelde eerder haar Business Discovery platform, wat als nieuwe richting binnen business intelligence volledig door de markt werd omarmd. Tijdens de Business Discovery World Tour lanceerde QlikTech haar nieuwe visie op BI: Natural Analytics. Natural Analytics focust op het natuurlijke menselijke vermogen om complexe informatie te verwerken. Het ondersteunt de nieuwsgierige manier waarop mensen zoeken, vragen, filteren, vragen stellen en verbanden leggen om betekenis te vinden in informatie en zo eenvoudig inzichten te ontdekken en beslissingen te nemen.Traditionele vraagstukken op een nieuwe manier oplossenVeel CFO’s en financieel managers worstelen met het feit dat ze sneller beslissingen moeten nemen in een wereld die constant verandert. Deloitte helpt organisaties bij het beantwoorden van vragen als: hoe verzamelen we data, wat is de kwaliteit ervan en wat gaan we er vervolgens mee doen? Van Trigt noemt een bekende frustratie van CFO’s: “Elk jaar gaan er gigantische projecten in Nederland fout. Denk bijvoorbeeld aan de beroemde Noord-Zuidlijn, die drie keer zo duur is geworden. Maar ook kleine budgetoverschrijvingen zijn aan de orde van de dag en vaak een belangrijk struikelblok voor CFO’s en financieel managers. Dankzij analytics kun je eerdere projecten analyseren en zien waar de problemen zitten. Via actionable insights kan dan actie ondernomen worden om budgetoverschrijdingen in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.”Een ander voorbeeld van hoe Deloitte haar klanten helpt op basis van analytics is het bieden van beter klantinzicht aan de hypotheeksector. Dé hypotheekmarkt bestaat niet, dus hoe ga je daar als bank tijdens de huizencrisis mee om? Waar hebben je klanten behoefte aan en is dat reëel? Met analytics werden de hypotheekbezitters gesegmenteerd in groepen met specifieke risicoprofielen. Zo konden klanten proactief benaderd worden om te bespreken hoe hun restschuld verder beperkt kon blijven. Het leverde hoge klanttevredenheid én lagere risico’s op.Deloitte werkt al jaren samen met QlikTech om met behulp van het BI-platform QlikView een antwoord te geven op deze vragen. Van Trigt: “QlikView gaat een stap verder dan de traditionele BI-tools, het maakt gebruik van Business Discovery, waarbij gebruikers zélf aan de knoppen zitten en analyses kunnen maken.”Analytics integrerenDan Sommer van Gartner sloot zijn key note*  tijdens de Business Discovery World Tour af met twee belangrijke voorspellingen voor de toekomst: “n 2020 zal de Chief Marketing Officer meer aan IT uitgeven dan de Chief Information Officer. Elk budget zal een IT-budget zijn. In 2020 zullen er bovendien meer dan 31 miljard devices in de wereld zijn die verbonden zijn met het internet.” Deze voorspellingen laten zien dat IT écht een grote rol gaat spelen binnen organisaties en dat er alleen maar meer data beschikbaar zal komen die organisaties kunnen gebruiken om hun beslissingen op te baseren. Organisaties die hier niet in meegaan zullen de wedstrijd niet winnen volgens Sommer. Mario van Vliet van Deloitte besloot zijn keynote daarom met een aantal tips om analytics in te bedden in een organisatie:1. Maak het zichtbaar.Om beslissingen te kunnen nemen op basis van data is het belangrijk dat deze data helder gevisualiseerd is, zodat letterlijk zichtbaar wordt wat de betekenis is van data en welke business-inzichten je er uit kunt halen.2. Maak het urgent.Om het belang van de behaalde inzichten te onderstrepen moet de urgentie duidelijk worden. Wat gebeurt er als we niets doen? Welke kansen lopen we mis?   3. Maak het waar.Begin! Het hoeft niet direct een gigantisch project te zijn, maar maak een start met het vertalen van de inzichten in concrete acties in de bedrijfsvoering. Vertaal de inzichten in doelstellingen en help de business om die doelstellingen te realiseren.4. Maak het blijvend. Inzichten moeten niet leiden tot eenmalige verbeteringen, maar structurele veranderingen in gang zetten. Bijvoorbeeld door de business te leren hoe ze hun dagelijks werk met behulp van data kunnen verbeteren.* Business Analytic Trends – 2020 Vision, 9 oktober 2013, Dan Sommer, Principal Research Analyst, Gartner__________________________________________________________________________________

Meer weten over Finance & IT? Bent u als financial (mede) verantwoordelijk voor het bewaken van het IT budget?  Wilt u wél rendement uit IT investeringen halen?  Beschik over essentiële IT kennis die iedere financial paraat moet hebben. Drie tips: 1. Vergroot uw kennis met topartikelen over Finance & IT op FM.nl en CFO.nl Framework voor wel of niet investeren in ITBig data plaatsen Financial voor nieuwe uitdagingenTop 3 verborgen ICT kosten en hoe ze te herkennenFinanciële instellingen betalen te veel voor ICT-systemen – Lees tientallen artikelen uit de dossiers Finance & IT op FM.nl en Digital Transformation op CFO.nl 2. Bezoek Financial Systems 2014: Unlock the Power of Technology Kom 22 mei 2014 naar Financial Systems, dé IT beurs voor financiële professionals. – Ontmoet meer dan 30 topaanbieders en 1.000 professionele bezoekers op één dag – Compleet overzicht van de Nederlandse markt voor financiële software – Doorlopend programma van expertsessies en productpresentaties Ontdek de laatste trends en ontwikkelingen in Finance & IT op donderdag 22 mei in NBC Nieuwegein. Registreren voor een gratis bezoek? Ga naar Financial-Systems.nl 3. Onmisbare IT kennis voor financials in de Masterclass Finance & IT (14 PE Uren) Ontdek in deze masterclass hoe u als financieel verantwoordelijke betere keuzes maakt, het rendement verhoogt, kansloze projecten tijdig stopt en snel kunt ingrijpen waar nodig. 2 topexperts bieden u unieke inzichten, best practices, tips en praktijkervaringen. Volg de tweedaagse masterclass Finance & IT, voorkom veelgemaakte fouten en maak direct het verschil. U kunt zich voor één dag of beide dagen inschrijven. Meld u hier aan.__________________________________________________________________________________