AEX-bedrijven zetten weg omhoog niet door

Het herstel van de AEX-bedrijven zet niet door. Vanaf 2008 bleven de prestaties van Nederlandse ondernemingen steeds verder achter bij die van buitenlandse concurrenten. In 2012 begonnen ze echter in te lopen en verkleinden de Nederlandse ondernemingen de afstand.

Het meeste recente High Performance Business (HPB) onderzoek van Accenture toont echter dat de prestaties stagneren, waardoor het in de eerste helft van 2013 niet gelukt is om deze stijgende lijn voort te zetten. Het Accenture HPB onderzoek vergelijkt ieder kwartaal de prestaties van AEX-bedrijven met die van hun internationale concurrenten. De prestaties worden gemeten op basis van prestatie-indicatoren zoals de creatie van aandeelhouderswaarde, winstgevendheid, omzetgroei en de consistentie van deze prestaties. Verder kijkt het onderzoek naar de prestatie-indicatoren die de toekomstige positionering van AEX-bedrijven aangeven. Deze zijn marktverwachting, marktdifferentiatie, positie in opkomende markten en het vermogen om kapitaal aan te trekken.De Nederlandse bedrijven verliezen ten opzichte van de internationale concurrentie met name terrein in het creëren van aandeelhouderswaarde (de koerswinst + het dividend). Daarnaast vertoonden ze minder consistente prestaties tot internationale concurrentie. Bovendien namen de groeiverwachtingen van investeerders voor Nederlandse bedrijven af.  Dit wekt de indruk dat investeerders minder vertrouwen hebben in verdere omzet- en winstgroei van AEX-bedrijven.Uit het onderzoek blijkt wel dat de Nederlandse bedrijven beter dan internationale concurrenten in staat zijn om kapitaal te generen om toekomstige groei te financieren. Een aantal Nederlandse bedrijven houdt daarbij relatief grote liquiditeitsreserves aan, wat deels te verklaren is door de recente verkopen van bedrijfsonderdelen.Sander van Ginkel, managing director Strategie bij Accenture Nederland: “Om AEX-prestaties op een hoger niveau te krijgen en de economie een positieve impuls te geven,  zijn investeringen van groot belang.  De AEX-bedrijven lijken echter dezelfde spaarzame houding als de Nederlandse consument te hebben. Er is voldoende kapitaal, maar investeringen in de groei van de ondernemingen moeten nog volgen. Een reden voor die terughoudendheid kan zijn dat bedrijven een buffer aanhouden om toekomstige schommelingen te kunnen opvangen. ”Een bedrijf dat wel goed presteert en een opvallende stijging laat zien, is Ahold. Deze positie dankt het levensmiddelenbedrijf, dat in 2012 al bovengemiddeld scoorde, aan een goede winstgevendheid en consistente prestaties over de afgelopen jaren. Ahold profiteerde afgelopen half jaar van een verbeterd consumentenvertrouwen in de VS, groeiend marktaandeel in Nederland mede door de integratie van C1000 winkels en de verkoop van de Scandinavische supermarktketen ICA. Van Ginkel: “We zien wereldwijd dat organisaties bezig zijn met de implementatie van een cross channel-operatie waarbij ze fysieke en online winkels en de klantenservice tot een toegankelijk geheel integreren. Op de Nederlandse markt zet Ahold belangrijke eerste stappen in die richting. Bijvoorbeeld met de koppeling van AH-winkels aan Bol.com, ah.nl, de bezorgservice en de recente gelanceerde afhaalpunten voor boodschappen. Door de juiste combinatie van verkoopkanalen op de behoeften van de klant af te stemmen, slaagt het bedrijf er in om de prestaties aantoonbaar te verbeteren.”Onderzoeksmethode High Performance BusinessAccenture actualiseert de resultaten van het High Performance Business onderzoek ieder kwartaal. In dit onderzoek worden circa 2000 internationale bedrijven met elkaar vergeleken. Bedrijven die zowel op huidige prestaties als op toekomstige positionering bij de beste 25 procent horen, duidt Accenture aan als High Performance Businesses. De gegevens voor het onderzoek zijn afkomstig van Standard & Poor’s (Capital IQ) en Bloomberg. In de analyse zijn alle AEX-bedrijven meegenomen behalve Corio en Unibail Rodamco. Bron: Accenture