Banken soepeler voor bedrijven in zwaar weer

Banken gaan soepeler om om met bedrijven die in financieel zwaar weer zitten, dat stelt de vooraanstaande curator Louis Deterink in het Financiele Dagblad.

De curator ziet een kentering in de aanpak van de banken die steeds vaker bereid zijn om bedrijven uitstel van aflossing te geven. Vooral bij oude familiebedrijven die nog steeds winstgevend zijn maar die kapitaal vast hebben zitten in stenen, zijn de banken in toenemende mate bereid om uitstel te verlenen.

Rigiditeit leidt tot kapitaalverlies 

Deterink schat in dat de banken hebben ingezien dat het rigide vasthouden aan gestelde voorwaarden averechts kan werken en tot kapitaalverlies lijdt, vooral bij bedrijven in de bouw. Juist in deze sector is er veel onderhanden werk. Als deze projecten stil komen te liggen krijgt de bank niets op het onderpand van het werk. Bovendien leidt gedwongen verkoop van vastgoed vaak tot forse verliezen.

Kentering in aantal faillissementen 

De uitspraken volgen op een kentering in het aantal faillissementen dat de grootste kredietverzekeraar van Nederland Atradius het eerste kwartaal van dit jaar al waarnam. Nadat het aantal faillissementen jarenlang sterk groeide, neemt het aantal bedrijfssluitingen in 2014 met maar liefst 10 procent af. Hiermee kent Nederland samen met Ierland de sterkste daling van het aantal faillissementen in de eurozone, blijkt uit de Economic Outlook van Atradius. In 2013 gingen volgens het CBS een record aantal bedrijven in ons land op de fles. Ondanks het herstel van onze economie blijven zowel de kredietverzekeraar als de curator vrij somber over de trend. Atradius schat dat het aantal faillissementen nog wel 2 maal zo hoog zal zijn als voor de crisis. Deterink denkt dat vooral het aantal kleine bedrijven dat over de kop gaat nog “mega” zal zijn.