Bea Aarnoutse (PROOF): “Voor de CFO wordt human capital steeds belangrijker.”

Meer weten over de waarde van human capital? Kom dan 19 april a.s. naar FM Dag.

Bea Aarnoutse is specialist op het gebied van leadership- en employee alignment. Ze is boardroom consultant, partner en associated consultant van PROOF. In die hoedanigheid is ze ook betrokken bij veel verandertrajecten: van strategie-implementaties tot fusies. Op 19 april a.s. is ze een van de sprekers op FM Dag 2023, waar ze een presentatie zal houden over het onderwerp: Human Capital; waardegroei of waarde vernietiging? 

De arbeidsmarkt wordt in bepaalde beroepsgroepen steeds krapper: wat dat doet met de waarde van human capital?

Mensen zijn voor elke organisatie het belangrijkste kapitaal. Maar helaas wordt daar niet altijd naar gehandeld. De krapte op de arbeidsmarkt heeft veel werkgevers doen beseffen dat het niet alleen gaat om het aantrekken van talent, maar vooral ook om het behouden. En dat behouden wordt steeds lastiger voor organisaties die hun mensen niet op nummer 1 zetten. Die niet investeren in hun human capital.

Wordt de waarde van human capital niet genoeg gezien?

De waarde van human capital wordt meer gezien, maar wat mij betreft nog veel te weinig. En daar heeft natuurlijk ook de CFO een rol in: in veel geval is er nog onvoldoende inzichtelijk wat de waarde van human capital is. Ik zou graag willen dat het vanzelfsprekend wordt om de onbetwistbare waarde van medewerkers – én het ‘HR landschap’ (cultuur, leiderschap, dynamiek, ed.) – zichtbaar te maken, deze én transparant én consistent in cijfers uit te drukken – en daar dan ook naar te handelen. Niet alleen praten over zachte waarden maar ook over harde opbrengsten, niet alleen over kosten ‘nu’, maar ook over waarde ‘straks’.

En misschien ook over de kosten – als je HR laat versloffen?

Jazeker! Inzicht in risico’s en kosten zijn van belang, ook in HR-beleid. Om de waarde ‘straks’ te bepalen is het nodig om risico’s in kaart te brengen die niet onmiddellijk op cash zijn te waarderen, maar wel te maken hebben met verlies van kennis en netwerk. Beheers je die risico’s slecht, dan kan dit ook effect gaan hebben op de balans. Human Capital wat ons betreft een steeds belangrijkere rol. Op basis van de cijfers kunnen de risicofactoren worden beheerst én verlaagd.

Zie je dat human capital anders wordt bekeken per sector? Zo ja, wat zie je specifiek bij de finance sector?  

Ja, er wordt zeker anders gekeken per sector. In een aantal sectoren is het besef doorgedrongen dat de tijden van vroeger er niet meer zijn. Daar waar vroeg young professionals in de rij stonden, is dat in veel gevallen niet meer aan de orde. Ook niet in de finance sector. Uit onderzoek van Randstad blijkt bijvoorbeeld dat 34% van de medewerkers tussen de 18 en 34 jaar ontslag neemt als de werkomgeving ‘giftig’ is – en dat 61% een baan niet aanneemt als deze baan de balans verstoort tussen werk en privé.  

Wat bedoelen we precies met leadership- en employee alignment?

Wil je als organisatie je doelen – dus ook de financiële resultaten – behalen, dan is leiderschap cruciaal. Met leadership alignment bedoel ik dat alle leidinggevenden weten wat de strategie is, willen bijdragen – en dat ook kunnen, geëquipeerd worden. Als dat lukt dan is de kans een stuk groter dat ook de medewerkers aligned zijn – de juiste mensen de juiste dingen doen, in lijn met de strategie.

Waarom is dit ook een onderwerp dat belangrijk is voor financials en CFO’s?

Ook financials en CFO’s moeten antwoord kunnen geven op simpele vragen: aan welke knoppen moet je draaien, wil je de grootste meervoudige waarde voor een organisatie creëren? Denk aan ziekteverzuim, investeringen in opleidingen, maatregelen ter bevordering van de betrokkenheid van medewerkers.

We hebben tegenwoordig veel beter inzicht in wat mensen echt beweegt dan in het verleden, en wat eraan bijdraagt dat iemand tevreden en productief is. Ook beschikken we over veel meer data – alleen al over wat bedrijven aan opleidingen uitgeven is heel veel informatie beschikbaar. Maar als dat zo is, dan moeten we er wel wat mee doen. Kortom: Het moet gewoon worden om de onbetwistbare waarde van medewerkers zichtbaar te maken én in cijfers uit te drukken.

Zou je iets kunnen zeggen over de 'employee journey' voor de financial?

Ook de financial doorloopt een employee journey bij zijn of haar organisatie. Ook de financial is meer of minder betrokken. Ook de financial is een mens van vlees en bloed. Aandacht voor waarde van human capital zal dus ook onderdeel moeten worden in de employee journey van de financial. Maar dat moeten financials wel zorgen dat ze zelf de cijfers paraat hebben van wat investeren in de employee journey oplevert. Aan de slag dus: want er is werk aan de winkel!

Naast haar werk als consultant is Bea ook auteur van twee succesvolle managementboeken: Alignment 2.0 (2015) en Happy change (2021). Als docent is Bea actief bij Nyenrode Business Universiteit, Beeckestijn Business School en HR Academy. Ook spreekt ze over stakeholder alignment en employee engagement bij de Speakersacademy.

 

Gerelateerde artikelen