Bedrijf hecht minder belang aan HR

HR-professionals vervullen een steeds minder belangrijke rol binnen organisaties. In drie jaar tijd zijn de uitvoerende, administratieve en registrerende werkzaamheden van HR-professionals toegenomen van 20% naar 34%. De adviserende, aansturende of beleidsbepalende rol is in dezelfde tijd gedaald van 80% tot 66%.

Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek ‘HR Trends 2013-2014’, een onafhankelijk, representatief onderzoek van salaris- en HR-dienstverlener ADP Nederland, organisatieadviesbureau Berenschot en Performa Uitgeverij onder meer dan 1.000 Nederlandse HR-professionals. HR Trends is daarmee het grootste onderzoek onder HR-professionals in Nederland.Opvallend is dat HR-professionals ook bij zaken waarin hun expertise goed van pas komt, geen bepalende of sturende rol hebben, maar meer uitvoerende taken. Zo is de rol van HR bij reorganisaties voor slechts 27% adviserend en 8% initiërend. Daarentegen is bijna de helft (47%) van de taken bij een reorganisatie participerend en 18% uitvoerend.Veranderingen rol HR voelbaar in salaris en promotiekansenDe meer uitvoerende rol wordt niet als verlichting ervaren. Door verschuivingen binnen het takenpakket ervaren veel HR-professionals (68%) een verzwaring van hun functie. Tegenover de toenemende werkdruk staat geen grote loonsverhoging of promotie. De gemiddelde loonstijging in 2013 was 1,9%. Dit is hoger dan vorig jaar werd gedacht, maar ligt beduidend lager dan de loonstijging van de afgelopen jaren. Voor het komende jaar verwachten de HR-professionals een gemiddelde loonstijging van 1,2%. Afgezet tegen de inflatie gaan zij er in koopkracht dus op achteruit.Slechts één op de vijf (21%) HR-professionals heeft de afgelopen twee jaar promotie gemaakt. Dit is een dalende lijn: in 2010 gaf bijna 30% van de HR-professionals aan promotie te hebben gemaakt in de twee jaar daarvoor. Voor de komende twee jaar verwachten nog minder HR-professionals promotie te maken (15%).Mannen verdienen meerHoewel verschillen in beloning op basis van geslacht wettelijk niet mogen, verdienen mannelijke HR-professionals nog altijd 14% meer dan hun vrouwelijke collega’s. Zo verdienen mannelijke salarisadministrateurs jaarlijks gemiddeld € 7.700 meer dan vrouwelijke salarisadministrateurs met dezelfde leeftijd en ervaring.De verschillen zijn met € 13.600,- het grootst tussen mannelijke en vrouwelijke HR-adviseurs. Mannen in die functie zijn gemiddeld wel ouder dan vrouwen, maar de werkervaring is nagenoeg gelijk. Mannen maken daarnaast vaker dan vrouwen aanspraak op een bonus- of winstuitkering. Ook beschikken ze vaker over een auto van de zaak. Vrouwen daarentegen hebben in de afgelopen twee jaar vaker promotie gemaakt dan mannen.Over het algemeen worden HR-professionals in de non-profit sector beter beloond dan in de profit sector. Uitzondering hierop vormen HRM directeuren en salarisadministrateurs.Tabel I – Totaal jaarsalaris verdeeld naar functie en geslachtArbeidsmarkt HR-professional muurvastOndanks het pessimistische vooruitzicht op salarisverhoging of promotie en het feit dat de rol van HR minder belangrijk wordt binnen organisaties, zijn de meeste HR-professionals niet van plan een andere baan te zoeken. Nog geen kwart van hen (22%) is van plan om binnen een á twee jaar van baan te veranderen. Dit is een lichte toename ten opzichte van 2012, maar nog altijd onder de trend, waarbij tot 2011 25% van de HR-professionals aangaf van baan te willen switchen. Van de personen die aangaven van baan te willen veranderen heeft iets meer dan de helft (55%) actief gesolliciteerd op een andere baan. Dat was vorig jaar nog 61%.De slechte economische omstandigheden zorgen ervoor dat meer HR-professionals voor zekerheid kiezen bij hun huidige werkgever. Zelfs een groot deel (45%) van de HR-professionals die liever een andere baan heeft, blijft de crisis uitzitten bij zijn huidige baas. Meer dan de helft (57%) van de HR-professionals werkt al vijf jaar of langer voor dezelfde organisatie. Eén op de vijf (20%) bekleedt al meer dan tien jaar de huidige functie.Over het onderzoekHR Trends 2013-2014 is het grootste jaarlijkse onderzoek onder interne en externe HR-professionals in Nederland naar de inhoud en de beloning van de HR-functie. In het onderzoek zijn niet alleen HR-verantwoordelijken in loondienst ondervraagd, maar ook directeuren van HR-dienstverlenende bureaus en zelfstandig gevestigde HR-adviseurs. Er deden 1.060 HR-verantwoordelijken aan het onderzoek mee. HR Trends 2013-2014 is een initiatief van Performa, uitgevoerd door Berenschot en mede mogelijk gemaakt door ADP.