Bedrijfsreputatie wordt gezien als grootste strategisch risico

Bedrijfsreputatie en de gevolgen van reputatieschade zijn de belangrijkste strategische risico’s voor grote ondernemingen. 81 procent van de respondenten zegt dat hun organisatie strategische risico’s in kaart brengt en managet. Wel geven zij aan dat hun risicomanagement de bedrijfsstrategie nog niet genoeg ondersteunt.

Dit blijkt uit het Exploring Strategic Risk onderzoek van Deloitte, uitgevoerd onder driehonderd executives wereldwijd.  Veertig procent van de respondenten ziet reputatieschade als grootste risico voor hun onderneming, gevolgd door business model risico’s en risico’s door economische ontwikkelingen. Drie jaar terug zag 41 procent hun merk nog als grootste risico en werd reputatieschade door 26 procent van de respondenten als groot risico gezien. De ontwikkeling van reputatierisico’s als belangrijkste strategisch risico komt volgens het executive management voornamelijk voort uit de snelle opkomst van social media; 47 procent ziet dit als de belangrijkste technologische bedreiging voor hun business model. Andere belangrijke technologische bedreigingen zijn data analytics, apps, cloud computing en het belang van cyber security.  “De groeiende zorg onder de executives over de gevolgen van reputatieschade is een logische reactie op recente reputatiecrises en de snelheid van digitale ontwikkelingen en sociale media”, aldus Aida Demneri, director Risk Services binnen Deloitte. “Nieuwsberichten met een negatief sentiment verspreiden zich sneller, bereiken een breder publiek en worden voor langere tijd digitaal vastgelegd. Bedrijven plaatsen reputatierisico’s hierdoor hoog op hun agenda, ondanks de moeilijkere economische omstandigheden en de toename van bedreigingen op hun business model.” Hiernaast blijkt dat reputatierisico’s ook de komende drie jaar als groot strategisch risico worden gezien. __________________________________________________________________________________ Volg de Vijfdaagse opleiding Risicomanagement | 35 PE puntenTijdens deze opleiding ontdekt u in vijf dagen alle facetten van integraal risicomanagement. Wat gebeurt er als morgen uw grootste klant zijn rekeningen niet meer kan betalen? Na afloop zet u uw kredietverstrekker op scherp en creëert u samen met uw handelspartners oplossingen die bestand zijn tegen zwaar financieel weer. Verstevig groei en waarborg continuïteit. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.__________________________________________________________________________________Uit de Exploring Strategic Risk Survey blijkt verder dat de aandacht voor strategisch risicomanagement blijft toenemen; zowel in het executive management als in de Raden van Commissarissen. Meer dan tachtig procent van de respondenten zegt dat zij hun strategische risico’s ook daadwerkelijk beheren en hun focus niet alleen beperken tot de traditionele risicogebieden als operationele, financiële en compliance risico’s. Demneri: “Wanneer bedrijven hun strategisch risicomanagement willen koppelen aan hun strategie, is er echter nog werk aan de winkel. Slechts 13 procent van de ondervraagde executives vindt dat hun risicomanagement de bedrijfsstrategie ondersteunt.” Toekomstverwachtingen“In een tijdperk waarin risico’s binnen zeer korte tijd realiteit kunnen worden, dienen bedrijven nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Dit vraagt om een meer systematische en duurzame aanpak bij het monitoren en managen van risico’s. Om deze uitdagingen te realiseren, dienen bedrijven buiten hun traditionele structuren te kijken”, aldus Demneri. Over de Exploring Strategic Risk surveyDe bevindingen in de Strategic Risk survey zijn gebaseerd op een wereldwijd onderzoek uitgevoerd door Forbes Insights, in opdracht van Deloitte. Meer dan driehonderd respondenten uit Amerika (33 procent), Europa/Midden-Oosten/Afrika (33 procent) en Azië-Pacific (34 procent) hebben hun mening gegeven over strategisch risicomanagement en hoe dit in hun organisatie wordt toegepast. Bron: Deloitte