Begrotingsexperts gezocht

Een jaar of twee geleden gingen onze ministers onder leiding van onze Minister De Jager op zoek naar 16 miljard euro. Ze vonden dat uiteindelijk door de burger, u en mij, op te zadelen met wat extra belastingen én door hier en daar een beetje te bezuinigen.

Een jaar of twee geleden gingen onze ministers onder leiding van onze Minister De Jager op zoek naar €16 miljard. Ze vonden dat uiteindelijk door de burger, u en mij, op te zadelen met wat extra belastingen én door hier en daar een beetje te bezuinigen.Ik herinner mij dat RWE en Vattenfall op ongeveer datzelfde moment zo’n €20 miljard hadden overgemaakt naar wat gemeenten en provincies, de voormalig aandeelhouders van Nuon en Essent. €20 miljard niet te geloven. En wat het mooiste is, de aandeelhouders mochten het geld houden om "leuke dingen" mee te doen. Amsterdam kreeg €900 miljoen en gooide het, hoppa, in de Noord-Zuid lijn! Wethouder was 100% over de begroting heen gaan, stad bijna failliet, dat vullen we snel even aan met geld van de burgers. Geen lastenverlaging voor de burgers van Amsterdam of Nederland, nee gewoon opmaken of gebruiken voor "leuke dingen".En nu, twee jaar later, beginnen we weer van vooraf aan in het Catshuis. Met zijn zessen aan tafel en De Jager in een apart klein kamertje om de onderbouwing te valideren of te bedenken. Nou meen ik te weten dat aan het eind van elk jaar het "overtollig" of het “nog niet opgemaakte geld” van gemeenten, provincies en ook van de verschillende ministeries, nog snel uitgegeven moet worden. Anders wordt in het volgende begrotingsjaar gekort met het bedrag dat in het jaar daarvoor niet was opgemaakt. Stel je voor dat je als controller met de treasurer of de CFO samen besluit om het geld in kas, verdiend met een eenmalige buitengewone activiteit of een besparingsmaatregel, nog even gauw op te maken. Aan wat projecten het liefst die niet worden beoordeeld op rendement, maar op basis van hoeveel er in een keer naar toe kan. Hoe sneller het weg is hoe beter!Onlangs werd in Pauw en Witteman door Frits Wester het bedrag genoemd dat het Ministerie van Buitenlandse zaken aan ontwikkelingssamenwerking voor het eind van het jaar snel moest uitgeven. €1,5 miljard. Anderhalf miljard! Even snel uitgeven, maakt niet echt uit waaraan. En dat is alleen ontwikkelingshulp. Hoeveel zouden al die gemeenten, provincies en andere overheidsinstanties in kas hebben wat even snel moet worden opgemaakt?Zou al dat geld niet in de buurt kunnen komen van die €16 miljard, die nu in het Catshuis bij elkaar gehaald wordt als bezuiniging op de begroting van 2012?Begroting?, vergroting zal je bedoelen. Vergroting van het gat waar wij straks met zijn allen invallen. Oh arm Nederland.“Geachte heer De Jager, Ik ken veel goede financiële managers die hun vak serieus nemen. Ik zou graag eens met u van gedachten wisselen hoe wij deze professionals op de juiste strategische posities binnen uw overheid kunnen plaatsen. Ik ben ervan overtuigd dat wij dan binnen korte tijd uw begroting hebben gedicht.Hoogachtend,Michael Hendriks"Wij spreken elkaar.