Belastingdienst kondigt afbouw steunmaatregelen aan

Zo’n 60.000 ondernemers krijgen een brief waarin de Belastingdienst de deadline van 1 juli onder de aandacht brengt voor betalingsregelingen met de fiscus. Sinds de uitbraak van corona kunnen ondernemers uitstel van betaling krijgen en komt er een speciale regeling om de opgebouwde schuld te innen. Maar bedrijven moeten die hulp wel aanvragen.

Ondernemer die het uitstel verlengen krijgen de tijd om hun schuld in 36 maanden af te betalen. Zonder verlenging kan dit recht echter vervallen, zo waarschuwt de Belastingdienst.

Deze regeling maakt onderdeel uit van de voorbereiding van de Belastingdienst om de normale dienstverlening te hervatten na de coronacrisis. Dat betekent enerzijds de afbouw van de fiscale steunmaatregelen en anderzijds de inning van achterstallige en gebruikelijke belastingen.

In totaal hebben bijna 250.000 ondernemers op dit moment betalingsuitstel voor hun coronaschuld bij de Belastingdienst. Opgeteld gaat het om zo'n 16 miljard euro. In de huidige aflossingsregeling moeten ondernemers die gebruikmaken van uitstel van betaling op 1 oktober starten met het aflossen van die schulden. Dit mag in 36 maanden. Tot het einde van het jaar rekent de Belastingdienst 0,01 procent rente bij het invorderen.

Alle ondernemers met bijzonder uitstel van betalen komen in aanmerking voor de betalingsregeling als zij verlenging hebben aangevraagd. Ook ondernemers die nog niet eerder uitstel aanvroegen, kunnen dit nog tot 1 juli doen. Aanvragen of verlengen kan op belastingdienst.nl/bijzonderuitstel.