Beleggers laten duurzaamheid meespelen bij beleggingskeuzes

Informatie moeilijk vindbaar, namen fondsen soms misleidend.

Ongeveer de helft van de Nederlandse particuliere beleggers laat duurzaamheid meespelen bij beleggingskeuzes. Maar de informatie over de mate van duurzaamheid van beleggingsfondsen vinden ze niet overal even goed vindbaar, staat in een nieuw onderzoek onder honderden particuliere beleggers van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

  • Bij duurzaamheidsbewuste beleggers vertrouwt ongeveer tweederde op de naam van een belegging om de duurzaamheid te beoordelen, hoewel de AFM aangeeft dat dit geen betrouwbare maatstaf is.
  • Slechts 38 procent van deze beleggers vindt gemakkelijk informatie over duurzaamheid op hun beleggingsplatform.
  • 12 procent kan helemaal geen informatie hierover vinden, wat de AFM aanzet tot extra aandacht voor correcte en duidelijke communicatie over duurzaamheid van beleggingsproducten.

Bijna vier op de tien beleggers die meededen aan de enquête van de AFM zeiden soms op de duurzaamheid van beleggingen te letten. Daarnaast gaf ruim een op de tien respondenten aan altijd op de duurzaamheid te letten bij het beleggen.

Namen beleggingsfondsen of -producten

Van die duurzaamheidsbewuste beleggers gaat zo'n twee derde af op de naam van een aandeel, obligatie of beleggingsfonds om te bepalen of die belegging duurzaam genoeg is. Een kleinere groep baseert zicht ook op de website van het desbetreffende fonds of bedrijf (52 procent) of andere documenten zoals prospectussen en duurzaamheids- of jaarverslagen (42 procent). De AFM concludeerde eerder op basis van eigen onderzoek dat de namen van beleggingsfondsen of -producten juist geen betrouwbare graadmeter zijn voor hun duurzaamheid.

Op de vraag of deze beleggers op hun beleggingsplatform kunnen zien welke beleggingen duurzaam zijn, antwoordde 38 procent dit gemakkelijk te kunnen vinden. Tegelijkertijd zei 19 procent dit pas na grote moeite te kunnen vinden en 12 procent kon informatie over duurzaamheid helemaal niet vinden.

Kloppende informatie

De AFM kondigde onlangs aan extra te letten op kloppende informatie over duurzaamheid voor beleggers. "Wij weten uit eerder onderzoek naar de doelstellingen en verwachtingen van duurzame particuliere beleggers, dat het voor hen soms lastig is om te beoordelen of een product echt duurzaam is", zegt Sander van Es, bij de financiële waakhond onder andere verantwoordelijk voor juiste informatie over beleggingen. "In onze Agenda 2024 staat dat wij onderzoek gaan doen naar de mate waarin marktpartijen correct, duidelijk en niet misleidend communiceren over de duurzaamheid van een product."

Gerelateerde artikelen