Betere schadelastbeheersing WIA kan BV Nederland twee miljard opleveren

Verzekeraars en werkgevers kunnen miljarden besparen als ze meer aandacht besteden aan schadelastbeheersing binnen de WIA. Het voorstel dat de VVD gisteren deed en door de PvdA wordt ondersteund om arbeidsongeschikten met een WIA-uitkering om de twee jaar te herkeuren, kost de overheid vooral geld.

In de meeste gevallen leidt een herkeuring namelijk tot een IVA-uitkering die volledig voor rekening komt van de overheid.Dit stelt verzekeringsmakelaar en risicoadviseur Aon op basis van onderzoek naar honderden WGA-dossiers en in reactie op het idee van de Tweede Kamerfractie van de VVD om arbeidsongeschikten vaker te herkeuren. Aon wijst er daarnaast op dat het UWV door een tekort aan keuringsartsen nu al geen capaciteit heeft om de herkeuringsvereiste in te vullen na beëindiging van de loongerelateerde uitkering. Het plan lijkt daarmee niet alleen kostbaar, maar ook onuitvoerbaar.De risicoadviseur onderzocht dossiers van (ex-)medewerkers die volgens de UWV-keuring voor 80 tot 100% arbeidsongeschikt zijn, maar waarbij er wel kans is op herstel. Deze medewerkers ontvangen een WGA-uitkering die voor rekening komt van werkgevers en verzekeraars.Kwart van UWV-beschikkingen niet correctUit het onderzoek van Aon blijkt dat bij ruim een kwart van de dossiers bezwaar aangetekend kan worden tegen de UWV-beschikking. In ruim 16% van alle dossiers bleek herstel niet waarschijnlijk. Na een herkeuring kwamen deze medewerkers in aanmerking voor een IVA-uitkering, die voor rekening komt van de overheid. Voor werkgevers en verzekeraars betekent dat een besparing, maar ook voor de medewerkers zelf is dat gunstig. Een IVA-uitkering is hoger en past beter bij hun persoonlijke situatie. Voor de overheid leidt dit echter tot hogere lasten.In 5,1% van de gevallen die Aon onderzocht werd een medewerker geheel of gedeeltelijk geschikt bevonden om weer deel te nemen aan het arbeidsproces.Schadelastbeheersing bespaart twee miljard euroMet het onderzoek realiseerde Aon een besparing van zes miljoen euro aan uitkeringen die niet meer voor rekening komen van een werkgever of verzekeraar. Daniël Rijnbeek, Managing Consultant bij Aon Corporate Wellness, rekent voor dat dit de BV Nederland een besparing op kan leveren van bijna twee miljard euro. “In 2013 waren er ruim 128.000 WGA-uitkeringen. Op gemiddeld een kwart daarvan kan bespaard worden, zo blijkt uit onze bevindingen. Extrapoleer je de resultaten die wij hebben behaald naar nationaal niveau, dan kom je tot een besparing van 1,9 miljard euro.”Aon adviseert werkgevers en verzekeraars meer te investeren in schadelastbeheersing. Rijnbeek: “Werkgevers zouden meer aandacht moeten besteden aan een adequaat en preventief verzuimbeleid, ongeacht of ze privaat verzekerd zijn of in het publieke bestel zitten. Voorkomen is gemakkelijker dan genezen.”Bron: Aon_____________________________________________________________________________________Public Finance Community voor de publieke sector De Public Finance Community is de plek waar jij finance professionals uit de publieke sector ontmoet. Ontmoet financiële eindbeslissers op het vooraanstaande Jaarcongres Public Finance en diverse toongevende seminars. Draag bij aan het debat om de financiële functie binnen de publieke sector verder te professionaliseren. Op woensdag 6 november organiseren Alex van Groningen en de Public Finance Community in samenwerking met het European Institute of Certified Public Controllers (EICPC) het Jaarcongres Public Finance 2013 op Landgoed de Horst in Driebergen. Meer informatie: www.public-finance.nl_____________________________________________________________________________________