CFO Award 2011 gaat naar Boudewijn Gerner (CFO Imtech)

Tijdens de CFO Day op 16 juni 2011 is de CFO Special Achievement Award uitgereikt aan Boudewijn Gerner, CFO van Imtech.

De CFO Awards zijn een vervolg op de CFO of the Year Awards welke tot 2009 werden uitgereikt tijdens de CFO Day. De CFO Awards worden toegekend aan maximaal drie CFO’s. De jury kijkt hierbij kritisch naar wapenfeiten van de CFO(‘s) die zijn uitgemond in special achievement(s).In 2011 zijn er twee CFO Awards toegekend. Naast Gerner kreeg ook Carla Smits-Nusteling (CFO, KPN) een award voor -onder meer- haar bijdrage aan het ‘Best in Finance’ programma van KPN. Succesvolle overnamestrategieBoudewijn Gerner is als CFO van Imtech medeverantwoordelijk voor de ambitieuze groeistrategie van de onderneming. Een deel van deze groei is autonoom en een deel komt voort uit acquisities. In 2010 nam Imtech negen bedrijven over met een gezamenlijke omzet van 290 miljoen euro. Samen met CEO René van der Bruggen bepaalt Gerner welke overnames passen in de strategie van de onderneming; hierin zijn zij zeer succesvol gebleken. Bij alle overnames heeft Gerner, als voorzitter van het acquisitieteam, een belangrijke rol gespeeld. Daarbij zorgde hij er altijd voor dat de acquisities op passende wijze gefinancierd werden.Bij overnames is door de RvB steeds een aantal strikte criteria gehanteerd:1. Alleen bedrijven die goed draaien en die goed worden bestuurd komen in aanmerking;2. Er moet sprake zijn van een culturele click met het over te nemen bedrijf en het management;3. De overgenomen bedrijven moeten in het eerste jaar meteen bijdragen aan het bedrijfsresultaat van Imtech.Als CFO van een projectenorganisatie als Imtech beschikt Gerner, alhoewel zelf zonder technische achtergrond, niet alleen over financiële vakkennis maar ook over een grote kennis van de operaties.Stimuleren ondernemerschap Imtech is een sterk gedecentraliseerde organisatie waarbij veel verantwoordelijkheid ligt bij de bedrijven of de landenorganisatie. Gerners stijl is dan ook dat hij veel verantwoordelijkheid decentraal neerlegt maar tegelijkertijd op het gebied van rapportage en verslaglegging inzet op een strakke centrale aansturing.Overgenomen bedrijven mogen 5 jaar hun eigen naam en IT-systemen blijven voeren. Een harde eis is wel dat binnen twee maanden na de overname de rapportages aansluiten op het centrale managementinformatiesysteem. Het lokale management blijft na de overname liefst minimaal 3 jaar bij het bedrijf. Hiermee wordt de lokale kennis behouden. Om iedereen in een gedecentraliseerde omgeving bij de onderneming betrokken te houden, is leiderschap en een ondernemersvisie nodig. En dat laat Gerner zien.Leiderschap in duurzaamheidBinnen Imtech is Gerner degene geweest die duurzaamheid en MVO heeft geïntroduceerd. Deels vanuit persoonlijke interesse maar vooral ook omdat hij ruime werkervaring op dit gebied heeft. Duurzaamheidsdenken is nu zo sterk ontwikkeld in de organisatie dat Boudewijn Gerner sinds kort deze rol heeft kunnen overdragen.Duurzaamheid maakt ook een steeds belangrijker deel uit van de business. Steeds meer omzet komt uit projecten met een grote duurzaamheidscomponent. Het is dan ook het streven van Imtech om koploper te zijn in duurzaamheid. Value driven corporate sustainability wordt daarmee heel concreet. Gerner draagt in hoge mate hieraan bij, zowel in strategievorming als in de uitvoering.Boudewijn Gerner is als CFO actief betrokken geweest bij het project theGROUNDS. theGrounds is het platform en dé proeftuin van Amsterdam Airport Schiphol waar bedrijven en kennisinstellingen gezamenlijk innovatieve toepassingen ontwikkelen voor een duurzame luchtvaart.Boudewijn Gerner over het project: “Een initiatief als theGROUNDS past uitstekend bij ons. Wij zullen als pragmatische implementatiepartner al onze kennis inzetten om van Schiphol een duurzame luchthaven te maken.”Bovenstaande acties en de achterliggende gedachten worden door Gerner niet alleen binnen Imtech maar ook daarbuiten met verve uitgedragen. Hiermee laat hij zien dat hij bereid is succesvolle ervaringen met collega’s binnen en buiten de organisatie te delen.Jury CFO Awards 2011 • Tjero Zomer, juryvoorzitter. Met zijn 35-jarig dienstverband behoorde Tjero, als CFO en CEO, tot een van de cultuurdragers van transavia.com. Hij heeft het bedrijf van een kleine chartermaatschappij zien opgroeien tot een volwassen luchtvaartspeler. Tegenwoordig is hij toezichthouder en adviseur bij diverse organisaties en eveneens voorzitter van de Stichting Finance for Charity.• Jan van den Belt. Jan was tot en met 2008 werkzaam als CFO bij onder meer Océ en Shell. Voor Shell was hij actief in Zuid-Amerika en Engeland, en gold hij als specialist op het gebied van treasury en controlling. Van den Belt trad in 2000 in dienst van Océ, en maakte acht jaar lang deel uit van de Raad van Bestuur van het Venlose concern. Momenteel heeft hij diverse commissariaten.• Margot Scheltema. Margot was van 2004 tot 2008 Financieel Directeur van Shell Nederland. Haar carrière begon bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en later het Ministerie van Financiën. Vanaf 1985 heeft zij diverse functies binnen Shell vervuld. Thans is Margot toezichthouder en commissaris bij diverse vennootschappen.