CFO Day 2011 – Op weg naar een duurzame toekomst

Het onderwerp corporate sustainability dringt langzaam maar zeker door in de bestuurskamers van Nederlandse ondernemingen. Bestuurders worden door hun stakeholders steeds vaker aangesproken op hun duurzaamheidsagenda. Daar waar vorig jaar de focus van CFO Day lag op het managen van de stakeholders, gaan we dit jaar een stapje verder door te bezien wat stakeholders verwachten van ondernemingen. Het thema van CFO Day is dit jaar dan ook 'Value Driven Corporate Sustainability'.

Hoewel bij duurzaamheid in eerste instantie wordt gedacht aan milieu en klimaat, strekt het thema zich uit tot in alle facetten van de bedrijfsvoering die gevolgen hebben voor de omgeving, van IT tot HR en innovatie.De rode draad die door de tiende CFO Day loopt, is dat duurzaamheid niet alleen als een risico moet worden gezien, maar vooral als een kans op nieuwe markten en ontwikkelingen. Om duurzaamheid stevig in de strategie van ondernemingen te verankeren moet er sprake zijn van een duidelijke toegevoegde waarde: van winst voor de onderneming en winst op het gebied van duurzaamheid. Ondernemingen die vooroplopen in deze ontwikkeling, hebben een voorsprong op de concurrentie. Veel bedrijven zijn nog zoekende naar de juiste weg om deze transitie vorm te geven.Aan de hand van lezingen, discussies en concrete praktijkvoorbeelden willen wij de deelnemende CFO’s inspiratie, informatie en praktische tips bieden om in de toekomst aan hun veranderende rol te kunnen voldoen. Natuurlijk is er in het programma ook voldoende tijd om oude contacten weer eens aan te halen en te netwerken. FOCUS OP INHOUD “Na de positieve reacties in de CFO-community op de kleinschaliger en meer exclusieve opzet van 2010 is besloten dit jaar de ingeslagen weg te volgen en CFO Day 2011 wederom in te zetten op het verbeteren van de inhoud”, aldus Michael van Asperen, community manager van Alex van Groningen BV. “De onderwerpen en thema’s van de rondetafelsessies, lagerhuisbijeenkomsten en keynote speeches zijn tot stand gekomen na onderzoek onder CFO’s, gesprekken met (voormalige) CFO’s en commissarissen, en overleg met onze partners.” De start van CFO Day is traditiegetrouw de pre-conference op 15 juni met zeven rondetafelgesprekken rond het thema ‘Value Driven Corporate Sustainability’. Onderwerpen die besproken zullen worden, zijn onder meer: wat kunnen jonge CFO’s leren van ervaren CFO’s op het gebied van duurzaamheid; de sustainability van het kapitalistische systeem; de rol van de commissaris in corporate sustainability; de groene agenda; de kansen en bedreigingen van opkomende markten; de menselijke factor en doorzettingsvermogen als voorwaarde voor corporate sustainability. Het aansluitende CFO-diner zal worden geopend door de burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan. Amsterdam is wederom hosting city van CFO Day om zich te profileren als financiële hoofdstad van Nederland.Op 16 juni wordt het congres geopend door Yvo de Boer, wereldwijd adviseur op het gebied van klimaat en duurzame ontwikkeling bij KPMG en voormalig secretarisgeneraal van het VN-klimaatbureau UNFCCC. ’s Middags zal Ruud Lubbers, voormalig minister-president en thans activist voor het behoud van het milieu, spreken over sustainability. Tussen de keynotes door is er weer een boeiend parallelprogramma. Thema’s die onder andere besproken worden in open en kleinschalige rondetafelsessies zijn: strategie en realisatie; Cradle2Cradle; de rol van overheid en bedrijfsleven in duurzaamheid; de rol van de CFO in duurzaamheid; de houdbaarheid van het pensioenstelsel; communicatie met stakeholders; businessmodellen en duurzaam personeelsbeleid. CFO AWARDS 2011 Aan het eind van de dag zullen de CFO Awards 2011 worden uitgereikt. Aan de hand van een aantal criteria en met input vanuit de CFO-community en de Platinum Partners van CFO Day is door de redactie van CFO Magazine een longlist samengesteld. Er is bewust voor gekozen deze lijst niet te publiceren. Om voor de award in aanmerking te komen moeten de acties van de CFO zijn uitgemond in een Special Achievement, de CFO moet aantoonbaar een aandeel hebben gehad in het behalen van de Achievement en hij of zij moet een rolmodel zijn voor peers. Hij of zij is herkenbaar in de CFO-community en heeft een duidelijke visie op het vakgebied.De jury bestaat dit jaar uit juryvoorzitter Tjero Zomer, voormalig CFO en CEO van transavia.com, tegenwoordig toezichthouder en adviseur bij diverse organisaties en tevens voorzitter van de stichting Finance for Charity, Jan van den Belt, tot 2008 werkzaam als CFO bij onder meer Océ en Shell en momenteel commissaris bij diverse ondernemingen en organisaties, en Margot Scheltema, van 2004 tot 2008 financieel directeur van Shell Nederland, thans toezichthouder en commissaris bij diverse vennootschappen.FINANCE FOR CHARITY Traditiegetrouw wordt er tijdens het CFO-diner ook even stilgestaan bij goede doelen. De aanwezige CFO’s kunnen maatschappelijk verantwoord ondernemen hier een goede invulling geven door mee te bieden op de veiling ter ondersteuning van verschillende initiatieven op dit vlak. De veiling staat onder auspiciën van de stichting Finance for Charity, die in 2007 is opgericht met als doel aandacht te schenken aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Tjero Zomer, is voorzitter van de stichting.