CFO NS doet boekje open over milieu-winst- en verliesrekening

Engelhardt Robbe, CFO van de NS beschrijft in een weblog hoe de NS zijn impact op het milieu berekent.

De Nederlandse Spoorwegen hebben als eerste organisaties in Nederland de ‘waarde’ van hun milieu-impact op de samenleving berekend en laten verifiëren door de accountant: een milieu-winst- en verliesrekening. Deze valt overens

 Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat  de grootste negatieve milieu-impact van de NS (ongeveer 80%) wordt veroorzaakt door de CO2-uitstoot gerelateerd aan het opwekken van de stroom voor het rijden van de treinen. In het jaarverslag van de NS valt te lezen dat de rest van de negatieve milieu-impact bestaat uit overige luchtverontreiniging (NOx, SO2 en fijnstof)  landgebruik, geluid, afval en water.

  Engelhardt Robbe, CFO NS licht toe in een weblog: “met de berekening, en hier komen we op voor mij vertrouwd terrein, maken we niet-financiële indicatoren financieel en daarmee transparant. Zo bedraagt over 2013 de negatieve impact circa 60 miljoen euro. Onze indirecte positieve milieu-impact behalen wij onder meer door reizigers die kunnen kiezen tussen auto of trein voor de trein te laten kiezen. Resultaat: 60 miljoen euro positieve bijdrage aan het milieu.”

Per saldo betekent dit dus een netto milieu-resultaat van nul euro. Robbe is voornemens om dit in de toekomst verder te verbeteren door onder meer over te gaan op groene stroom.

 Over 2013 leden de Spoorwegen een verlies van 43 miljoen euro bij een omzet van zo’n 4,6 miljard. Het verlies werd voornamelijk veroorzaakt door het Fyra debacle. 

Gerelateerde artikelen