CFO Onderzoek: Meer focus op kostenbeheersing dan op groei

Finance-organisaties zijn meer gefocust op kostenreductie binnen de financiële functie dan op groeimogelijkheden. Een meerderheid van de financiële bestuurders gelooft niet dat hun afdeling gebruikmaakt van leading practices om waarde aan de organisatie toe te voegen. Slechts 34 procent van de ondervraagde financiële bestuurders geeft aan dat hun financiële functie daadwerkelijk groeimogelijkheden identificeert voor de onderneming.

Deze gegevens komen voort uit het onderzoek Delivering Value – The Next Battleground for the Finance Organisation, dat wereldwijd werd uitgevoerd door Accenture onder 530 financiële bestuurders (CFO’s) en 300 andere bestuurders op C-niveau (CXO). Slechts 34 procent van de ondervraagde financiële bestuurders geeft aan dat hun financiële functie daadwerkelijk groeimogelijkheden identificeert voor de onderneming, terwijl 79 procent van de deelnemers zegt te geloven dat het belangrijk tot heel belangrijk is dat het bedrijf zich voorbereidt op groei. Het onderzoek, dat bijna tien jaar geleden voor het eerst werd uitgevoerd, begon met de vraag: Heeft finance werkelijk invloed op de groei en concurrentiekracht van de onderneming en draagt de functie bij aan een high performance-business? Het antwoord op deze vraag was dat er inderdaad een zeer duidelijke correlatie bestaat tussen het goed presteren van de financiële functie en het goed functioneren van de business. In de editie 2011 van het wereldwijde onderzoek is vooral gekeken naar de belangrijkste uitdagingen waar financiële functies de afgelopen jaren mee te maken hebben gekregen, en hoe goed voorbereid ze zijn om die het hoofd te bieden. Ook werd gekeken naar wat volgens de financiële bestuurders kritisch is voor de vooruitgang van de financiële functie en wat financieel meesterschap betekent in de nieuwe realiteit.Groei is belangrijkUit het onderzoek blijkt dat 46 procent van de CXO’s en 38 procent van de CFO’s van mening is dat de aandacht van de finance-organisatie het komend jaar uit moet gaan naar groeigerichte activiteiten zoals marktuitbreiding, terwijl 41 procent van de CFO’s een mix ziet van kostenbeheersing en groeiactiviteiten, tegenover 36 procent van de CXO’s. Andere executives die deelnamen aan het onderzoek, voorzien een nadruk op kostenbeheersing. “Finance-organisaties bevinden zich in het epicentrum van de veranderingen en uitdagingen waarvoor ondernemingen sinds 2008 zijn komen te staan. Ze hebben een uitstekend defensief spel gespeeld, maar het is nu tijd om de aandacht te verleggen naar de toekomst en naar de mogelijkheden om kansen in bepaalde markten en regio’s te kapitaliseren”, stelt Paul Boulanger, managing director van de Finance & Performance Management adviespraktijk van Accenture. “Finance-afdelingen die het meest bijdragen aan de toekomstige performance van de onderneming zijn die welke samen met de business de groeiagenda van de onderneming waarborgen zonder concessies te doen aan de al gerealiseerde kostenbeheersing van de afgelopen jaren.”Regelgeving en volatiliteitDe meerderheid van de onderzochte financiële bestuurders gelooft niet dat hun afdeling gebruikmaakt van leading practices om hogere waarde te leveren aan de onderneming. Minder dan de helft (46 procent) zegt dat de chief financial officer agressief de financiële agenda leidt en slechts 45 procent is van mening dat finance samenwerkt met andere corporate functies. Men is zich bewust van deze tekortkoming: 54 procent van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan hard te werken aan verbetering van de vaardigheden. Bijna een derde (32 procent) van de CXO’s meent dat een van de grootste uitdagingen voor financiële leiders ligt in het gebrek aan geld om de deskundigheid van de financiële functie te vergroten. Dat is nodig in een tijdperk van toenemende regelgeving en blijvende economische volatiliteit. Dit zou verklaren waarom slechts de helft van de financiële bestuurders zegt proactief te reageren op nieuwe regelgeving, terwijl 78 procent toch van mening is dat regelgeving belangrijk tot erg belangrijk is. Niettemin proberen financiële bestuurders een antwoord te vinden op veranderende regelgeving en de toenemende volatiliteit, die zij als hun grootste uitdaging zien. Een ruime meerderheid (65 procent) geeft aan bezig te zijn met compliance aan bestaande en toekomstige regelgeving, 58 procent is bezig met proactieve complianceprogramma’s en 55 procent zet actief hulpmiddelen in voor de ontwikkeling van technologie en bekwaamheden. Om het hoofd te bieden aan de volatiele omgeving zetten veel financiële bestuurders in op kostenbeheersing (67 procent), riskmanagement (66 procent) en geavanceerde planningen forecasting-competenties. Slechts 40 procent zegt gebruik te maken van balansoptimalisatie, 30 procent legt de nadruk op geavanceerde modelleringstechnieken en 37 procent focust op de ontwikkeling van de finance-medewerkers om zich in te dekken tegen de volatiliteit.####Data en talentontwikkelingDe onderzochte CFO’s signaleren tevens een gebrek aan goed datamanagement en een toenemende schaarste aan goed opgeleide financiële medewerkers als andere uitdagingen die het ondersteunen van hun organisaties bemoeilijken. De toenemende datastroom, het gebrek aan consistentie in die data en het nuttige gebruik ervan zijn een bron van zorg voor 40 procent van de financiële bestuurders. Meer dan de helft (55 procent) zegt daarom betere forecasting-capaciteiten nodig te hebben om hun performancemanagement te verbeteren; 49 procent heeft behoefte aan strakkere cashflowbeheersingsmaatregelen en 40 procent aan meer inzicht in de huidige bedrijfsresultaten, waaronder metrics en analytics, die helpen om tot tijdige besluitvorming te komen. Om het tekort aan talent te ondervangen is 36 procent van de ondervraagde CFO’s van plan om nieuwe programma’s te starten waarmee de competenties en prestaties van hun finance-professionals worden verbeterd. Hiervoor worden verschillende methoden gebruikt. Het meest genoemd worden het bieden van concurrerende salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden (62 procent) en het koppelen van de beloning aan individuele prestaties (60 procent). De maatregelen die door het minste aantal CFO’s worden onderkend, zijn directe kritische feedback (42 procent) of het creëren van lokale of wereldwijde finance-community’s die onderling kennis en ervaring uitwisselen (44 procent). Ondanks de uitdagingen waar de financiële functie voor staat, is 66 procent van de ondervraagde CXO’s tevreden over de manier waarop finance integreert met andere corporate functies, en 69 procent van de CXO’s stelt dat hun finance-organisatie tot de top van de peer group behoort of bovengemiddeld is. Drie kwart van de bestuurders stelt tevreden tot zeer tevreden te zijn met de bijdrage van hun finance-organisatie aan strategieontwikkeling en -executie voor het gehele bedrijf.OnderzoekIn Delivering Value – The Next Battleground for the Finance Organisation komen wereldwijd verschillende CFO’s aan het woord om hun visie te geven op de ontwikkelingen in de wereld, hoe deze ontwikkelingen van invloed zijn op de finance-functie en hoe deze functioneren. Wij zijn erg benieuwd of de Nederlandse CFOcommunity deze ervaringen deelt of wellicht andere opvattingen of ervaringen heeft. Ook willen we onderzoeken hoe het staat met high performance finance-organisaties in Nederland. CFO Magazine en Accenture gaan daarom een samenwerking aan om een onderzoek uit te voeren onder Nederlandse CFO’s. Wilt u deelnemen aan het onderzoek om ervaringen, grootste uitdagingen, kansen en bedreigingen te delen met uw collega- CFO’s, meld u dan aan bij CFO Community Manager Michael van Asperen op mva@cfo.nl. Deelname aan het Nederlandse CFO-panel gebeurt onder strikte vertrouwelijkheid, waarbij alleen de einduitkomsten anoniem zullen worden gepubliceerd in CFO Magazine. Deelnemers aan het Nederlandse CFO-panel ontvangen de Nederlandse uitslag en het wereldwijde onderzoek.