CFO Theo Strijbos verlaat Macintosh Retail Group

De Raad van Commissarissen van Macintosh Retail Group NV maakt bekend dat Theo Strijbos RA zijn functie als lid van de Raad van Bestuur (CFO) neer zal leggen per 1 november 2014 en Macintosh verlaat per 1 mei 2015. Zijn taken worden overgenomen door Jeroen Seyger als Interim CFO.

Het vertrek vindt plaats in goed overleg en op een moment dat de herfinanciering van Macintosh nagenoeg is afgerond. Met die herfinanciering, die onder aansturing van Theo Strijbos plaats vond, is het fundament gelegd voor realisatie van de “Rebalancing for Profitable Growth” strategie van  Macintosh. Theo Strijbos (55) werd benoemd tot lid van de Raad van Bestuur op 1 mei 2007. Het search traject naar een nieuwe CFO is door de Raad van Commissarissen opgestart. De “CFO werkzaamheden” zullen vanaf 1 november 2014 worden ingevuld door Interim CFO Jeroen Seyger (44), die echter geen lid wordt van de Raad van Bestuur. Jeroen Seyger is afkomstig van TNT Express, waar hij diverse senior financiële management functies heeft bekleed, onder andere als Global Director Finance en Interim CFO. Daarvoor werkte hij bij Sara Lee|DE, ABN Amro Bank en Rabobank.Henk van Dalen, voorzitter Raad van Commissarissen: “De Raad van Commissarissen heeft waardering voor de prestaties en toewijding van Theo Strijbos in de afgelopen 7,5 jaar. Zijn dienstverband met Macintosh eindigt bij afloop van de tweede periode van 4 jaar. Daarmee wordt aangesloten bij de benoemingstermijnen in de corporate governance code. De  Raad van Commissarissen wenst Theo Strijbos alle succes bij zijn toekomstige uitdagingen.” Theo Strijbos, CFO: “De afgelopen jaren heb ik, in een goede samenwerking met deskundige en zeer betrokken collega’s, uitvoering mogen geven aan de transformatie van Macintosh naar retailer in Fashion en Living. Tevens werd afgelopen jaren de basis gelegd voor de omschakeling van offline retailer naar cross-channel retailer. Met de nieuwe financiering is de financiële basis gelegd om verdere stappen te kunnen zetten. Dit is voor mij een natuurlijk moment om, na bijna 8 jaar als CFO, afscheid te nemen."Het persbericht van de Macintosh Retail group maakt ook melding van de vertrekregeling.‘Voor de heer Strijbos geldt een contractuele opzegtermijn van zes maanden. Die termijn wordt gerespecteerd, als gevolg waarvan de arbeidsovereenkomst van de heer Strijbos eindigt op 1 mei 2015. Tot die datum wordt zijn vaste salaris doorbetaald en is de heer Strijbos beschikbaar voor advies en het inwerken van zijn opvolger. Partijen hebben in de afgesproken vertrekvergoeding de huidige situatie bij Macintosh gereflecteerd en zijn ruimschoots binnen de gebruikelijke kaders gebleven. De heer Strijbos ontvangt in mei 2015 een vertrekvergoeding gelijk aan negen maanden vast salaris, ofwel € 243.000 bruto. Verder ontvangt hij in 2015 € 120.000 bruto als pro rata deel van de variabele beloning over 2014, vanwege realisatie van de voor hem in 2014 geldende targets. De Raad van Commissarissen heeft daarnaast besloten dat de aan de heer Strijbos toegekende personeelsopties uitoefenbaar blijven, maar dat de aantallen worden verminderd.