CFO verwacht verbetering cash flow

De Nederlandse CFO's zijn voorzichtig optimistisch als het gaat om de financiële vooruitzichten van hun organisatie. Zo verwacht bijna tweederde (63%) van de ondervraagden een verbetering van de cash flow. Daarnaast verwachten de CFO's dat de M&A markt weer aantrekt.

Dit blijkt uit de tweede editie van de Deloitte CFO Survey, een onderzoek dat gehouden wordt onder de CFO’s van de  grootste ondernemingen van Nederland. In totaal namen 65 CFO’s deel aan de Deloitte CFO Survey.  ‘Dat tweederde een verbeterde cash flow verwacht is een begrijpelijk resultaat van de maatregelen die de afgelopen periode genomen zijn. Bedrijven zijn veel aandacht gaan besteden aan bijvoorbeeld kostenreducties en het verbeteren van werkkapitaal’, zegt Jan de Rooij, partner bij Deloitte. Hoewel er een voorzichtig optimisme heerst onder de CFO lijkt risicomijdend gedrag  de boventoon te voeren. 95% van de CFO’s zegt dat het nu geen goede tijd is om risicovolle investeringen te doen. Verkrijgen financiering blijft probleemDe ondervraagden (77%) zijn nog steeds van mening dat het moeilijk is een financiering rond te krijgen. Daarnaast is bankfinanciering te duur volgens 81% van de CFO’s. Behalve bankkrediet worden ook de emissie van aandelen en bedrijfsobligaties niet als aantrekkelijk ervaren. Men staat in vergelijking met de eerste meting wel iets positiever ten opzichte van de emissie van aandelen. ‘Wat betreft de houding ten opzichte van bankkrediet kunnen we concluderen dat de lage ECB rente en de Garantieregeling Ondernemingsfinanciering van de overheid nog niet het gewenste effect hebben bereikt’, aldus de Rooij.  Aandelen ondergewaardeerd en blijvend optimisme AEXHet merendeel van de CFO’s zegt dat aandelen in het algemeen ondergewaardeerd zijn (70%). Dit zou een reden kunnen zijn dat de Nederlandse CFO overwegend positief is over de AEX vooruitzichten. Een kwartaal geleden gaf 75% aan een stijging te verwachten, de AEX stond toen nog rond de 250 punten. De CFO was terecht positief aangezien de AEX onlangs de 300 grens heeft bereikt. Eenzelfde percentage (75%) verwacht ook nu weer dat deze positieve trend doorzet.  Grote stijging verwacht in M&A activiteit en Private Equity transactiesIn het eerste kwartaal was al 68% van de CFO’s positief over de M&A markt, nu is dit gestegen tot 88%. Binnen de M&A markt  heeft men hoge verwachtingen van Private Equity. 77% (een verdubbeling ten opzichte van het eerste kwartaal) verwacht dat de overnames door Private Equity partijen zullen toenemen. Wilten Smit, partner Deloitte Corporate Finance, zegt hierover; ‘De verwachting dat deze markten weer op gang komen is een belangrijke indicator van een verbetering van de economie. Na moeilijke tijden van teruglopende omzetten en kostenreducties komen bedrijven weer in een rustiger vaarwater. Tijden waarin aandacht is voor strategische herpositionering en het afstoten van bedrijfsonderdelen past in dit beeld. Wij verwachten dat de grote transacties nog even uitblijven en het voornamelijk zal gaan om kleinere transacties’.