CFO’s: 30 procent kans op nieuwe recessie

De wankele vooruitzichten van de Amerikaanse economie en de onverminderde ernst van de Europese schuldencrisis temperen het positieve sentiment van CFO’s van het vorig kwartaal.

Daarnaast beschouwt tweederde van de Europese CFO’s een herstructurering van de Griekse staatsschuld als onontkoombaar. Het optimisme over het eigen bedrijf blijft in Europa gelijk. Dit uit zich in toenemende investeringen en meer vast personeel. Dat blijkt uit de nieuwste resultaten van de CFO Survey, uitgevoerd door Tilburg University en Duke University.  De Europese schuldencrisis heeft ertoe geleid dat landen zoals Spanje, Griekenland, Ierland en Portugal strenge bezuinigingsmaatregelen zijn opgelegd die onvermijdelijk de economische groei drukken. Als gevolg hiervan schatten de CFO’s dat er meer dan 30% kans is op een volgende recessie in Europa binnen twee jaar. De kans op een economische depressie in één van de Europese landen wordt door hen zelfs op 48% geschat.SentimentWereldwijd is het optimisme over de economie gedaald naar het niveau van een jaar geleden. Daar waar 56% van de Amerikaanse CFO’s gedurende het vorig kwartaal nog optimistisch was over de eigen economie is dit aantal fors gedaald naar minder dan 27%. De Amerikaanse economie laat niet de verwachte verbetering zien die men in de vorige twee kwartalen nog anticipeerde. Ook in Azië is het aantal optimisten sterk gedaald naar een totaal van 57%. In Europa geeft slechts 28% van de financieel directeuren aan nog optimistisch te zijn over de economie. In Europa speelt naast de hoge olieprijzen (meer dan 70% van de CFO’s zegt negatieve gevolgen te ondervinden van de hogere olieprijzen) de schuldencrisis de meeste bedrijven nog onveranderd parten. De Europese CFO’s maken zich dan ook het meest zorgen over de (wereldwijde) financiële stabiliteit, de kredietmarkten en de rentestand.Herstructurering Griekse staatsschuld Terwijl Europese beleidsmakers en ministers er alles aan lijken te doen om (de schijn van) een Griekse default te voorkomen geeft ruim 60% van de Europese CFO’s aan dat een herstructurering van Griekse staatsschuld wel degelijk tot een realistisch scenario behoort. Voor Portugal en Ierland is dit respectievelijk 44% en 37%. Bijna driekwart van de financieel directeuren is van mening dat Griekenland een verlenging van de looptijd op haar schulden zou moeten worden geboden evenals een mogelijke verlaging van de rente. Maar zelfs met dergelijke maatregelen is tweederde van de CFO’s ervan overtuigd dat een verdergaande vorm van herstructurering onontkoombaar is. Meer dan de helft opteert voor een zogenaamde haircut, waarbij particuliere schuldeisers (grotendeels banken, pensioenfondsen en verzekeraars) een deel van de lasten dragen en schuldeisers minder terugkrijgen dan zij aanvankelijk hebben uitgeleend. Zo’n 40% van de CFO’s is van mening dat de financiële exposure van Spanje aan Grieks schuldpapier een groot risico vormt. Zij verwachten dat Spanje een bailout nodig zal hebben wanneer Griekenland haar verplichtingen niet meer na kan komen. Bron: Universiteit Tilburg