CFO’s: financiering nog steeds schaars en duur

Nederlandse CFO’s zijn somber over de beschikbaarheid en de kosten van financiering. Dit blijkt uit recent onderzoek van Deloitte onder ruim 50 corporate CFO’s in Nederland. Een forse meerderheid van de ondervraagde CFO’s (67%) geeft aan dat het aantrekken van nieuwe financiering lastig is. Bovendien vindt 80% van de CFO’s de financieringskosten hoog. Op dit moment rapporteert 75% van de ondervraagden een stijging van de korte termijn rente op bancaire kredieten. Het is dan ook niet verrassend dat men pessimistischer is dan drie maanden geleden als het gaat om de financiële perspectieven van de organisatie.

Externe financiering is momenteel lastig. Bancaire kredietverlening is volgens 50% van de CFO’s onaantrekkelijk, net als de emissie van aandelen (50%) of obligaties (33%). Jan de Rooij, partner bij Deloitte: “Voor wat betreft de kredietverlening vanuit banken is dit een opmerkelijke conclusie omdat juist de Nederlandse markt méér dan landen uit de Eurozone, UK en USA afhankelijk is van dit type financiering.”

Aangezien driekwart (75%) van de CFO’s aangeeft dat de korte termijn rente gestegen is, lijkt de reeks renteverlagingen van de ECB in dit kader nog niet door te dringen tot de Corporate markt. “Nu de ECB aangekondigd heeft de rente voorlopig op 1% te handhaven, is de hoop dat de kosten van korte financiering toch geleidelijk gaan dalen”, aldus de Rooij.Over het algemeen zijn CFO’s positiever gestemd over de ontwikkeling van de AEX. Een meerderheid (71%) denkt dat de aandelenmarkt het komende jaar stijgt. 80% van de ondervraagden vindt dat de aandelen op dit moment ondergewaardeerd zijn en voor 62% geldt hetzelfde als men praat over de waarde van de eigen organisatie. De CFO is ook positiever over het aantal fusies en overnames. De meerderheid (68%) verwacht dat de M&A activiteit de komende 12 maanden toeneemt.

Jan de Rooij: “Het is mogelijk dat bedrijven nadenken over herstructurering maar er kan ook sprake zijn van een koopjesjacht aangezien CFO’s aangeven dat de aandelen ondergewaardeerd zijn.” CFO’s hebben zich ook uitgesproken over Corporate Governance gerelateerde vraagstukken. Volgens de meerderheid van de ondervraagden (63%) moet diversiteit in de raad van commissarissen verplicht worden. Een opvallend resultaat, aangezien de CFO’s hiermee een stap verder gaan dan de bepalingen in de Code Frijns die recentelijk door het kabinet gesteund is. Verder onderschrijft bijna 60% van de CFO’s dat ‘Duurzaamheid’ een meer prominente plaats in Corporate Governance moet krijgen. Het beloningsvraagstuk in relatie tot het waarborgen van de integriteit blijft een discussiepunt. Over de vraagstelling in hoeverre variabele beloningen gekoppeld moeten worden aan de financiële resultaten van de onderneming laten de CFO’s zich verschillend uit. Ruim 60% van de CFO’s vindt in ieder geval dat dit deel van hun bonus niet meer dan 25% van het jaarsalaris mag bedragen. 11% is zelfs van mening dat hun bonus helemaal niet gekoppeld mag worden aan de financiële resultaten van de onderneming.