CFO’s prefereren bancair krediet boven aandelenmarkt

Voor het eerst sinds het uitbreken van de crisis prefereren CFO’s bancair krediet (47%) boven de aandelenmarkt (27%) als financieringsbron.

De voorkeur voor de obligatiemarkt blijft bestaan en stijgt naar een recordniveau (58%). Dit blijkt uit het kwartaalonderzoek van Deloitte onder Corporate CFO’s. Uit het onderzoek blijkt ook dat het optimisme onder CFO’s terug is. Na een flinke dip (-18%) in het tweede kwartaal van 2010, is de stemming weer bijgedraaid. Op dit moment is 56% van de CFO’s positief over de financiële vooruitzichten van hun organisatie. Dit optimisme gaat gepaard met een positieve verwachting ten aanzien van de cash flow (81%) en risicomijdend sentiment (78%).  De meeste bedrijven (60%) hebben de komende 12 maanden behoefte aan (her)financiering. De kans dat deze financieringsbehoefte door aandelenemissies wordt ingevuld is beperkt. De aantrekkingskracht van de beurs neemt af (-11%) en de CFO’s (78%) vinden het geen goed moment om de aandelenmarkt op te gaan. De aandelen blijven volgens de helft van de CFO’s (51%) nog steeds ondergewaardeerd. Net als vorige kwartalen blijft men ervan overtuigd dat de AEX over 12 maanden hoger sluit dan vandaag. CFO’s vrezen geen “double dip”De angst voor een double dip lijkt niet groot. Slechts enkele CFO’s geven aan dat een nieuwe economische teruggang het meest gevreesde risico voor de onderneming is. Jan de Rooij, partner bij Deloitte, concludeert dat het optimisme in de markt weer de overhand krijgt. Vergeleken met het tweede kwartaal van dit jaar maakt de ‘vertrouwensindex’ een sprong van +18%. Hoewel steeds meer CFO’s de cash flow verwachtingen zien stijgen (81%), blijft de risk appetite laag. De balansrisico’s zijn verder uitgevlakt en men vindt het geen goede tijd om nieuwe risico’s aan te gaan. Jan de Rooij: “het lijkt erop dat men een stabiel, rustig jaar voor ogen heeft, vergelijkbaar met de algemene groeiverwachtingen van de Nederlandse economie.” Positieve verwachtingen M&ADe verwachtingen ten aanzien van de fusie- en overname markt als ook de Private Equity markt dalen licht ten opzichte van voorafgaande kwartalen. Het aantal Private Equity transacties neemt het komende jaar volgens 64% toe. Eind 2009 lag dit percentage nog op 88%. Wat betreft de M&A markt ziet nog altijd 80% een stijgende lijn in het komende jaar. Wilten Smit: “wij herkennen de verwachtingen van de CFO’s en zien dat de behoefte om M&A te doen aan het toenemen is. De groei van de economie laat weinig autonome groei toe en daarnaast zitten zeer vele ondernemingen goed bij kas.”Mis deze checklist niet: 10 tips voor een beursgang