CFO’s sceptisch over cloud computing

De uitgaven aan cloud-diensten nemen wereldwijd toe, maar bij veel organisaties stokt de adoptie bij de CFO. Uit het IDG Enterprise Cloud Research 2013 blijkt namelijk dat zij het moeilijkst te overtuigen zijn van de voordelen.

‘Er is geen universeel argument voor cloud computing,’ zegt Jan-Dirk Krispijn, Manager Outsourcing Services bij Nobel. ‘CFO’s focussen vaak op het verlagen van de TCO, maar daarbij missen zij strategische voordelen als snelle innovatie en het ontwikkelen van nieuwe diensten.’

Cloud computing wordt inmiddels als volwassen enterprise-technologie gezien. Hoe lang organisaties werken met cloud-diensten bepaalt echter in grote mate hun verwachtingen van de cloud-oplossingen. Organisaties die drie jaar of langer met cloud-diensten werken, noemen snelle innovatie en flexibiliteit als belangrijkste voordelen. Bedrijven die er net mee beginnen zien het verlagen van de IT-kosten als belangrijkste reden. In het laatste geval is de financieel directeur vaak de bottleneck, die volgens het onderzoek het moeilijkst te overtuigen is van de voordelen van cloud computing.

Cloud business-caseHet onderzoek van IDG toont aan dat de deelnemende bedrijven verwachten de komende 12 maanden een gemiddelde van 1,5 miljoen dollar te gaan investeren in cloud-gebaseerde diensten. Dit is 10% meer dan vorig jaar en gemiddeld bedraagt dit 15% van het totale IT-budget.Opvallend is dat IT-afdelingen het lastig vinden om de financiële voordelen van cloud computing aan te tonen bij het management. Ruim 38% van hen noemt het meten van de ROI en het bepalen van de economische waarde het moeilijks. Daarnaast vinden zij dat de CFO het moeilijkst te overtuigen is van de waarde van cloud-diensten.

Om die reden verwachten IT-afdelingen hulp van hun leveranciers om een heldere business-case op te stellen waarin bewijs wordt geleverd voor het verlagen van de TCO.  Krispijn: ‘Dat is een herkenbaar beeld. Wij willen klanten natuurlijk ook een financieel aantrekkelijke business-case voorleggen, maar meestal blijkt dat de kosten niet doorslaggevend zijn. De waarde die flexibele ontwikkeling en innovatie aan een organisatie toevoegen in combinatie met het borgen van continuïteit, is vaak veel belangrijker.’

Ook al ziet de helft van de IT-beslissers dat de cloud een game-changer kan zijn voor hun organisatie, toch zijn de redenen die zij in het onderzoek noemen heel verschillend. Voor zowel public als private cloud-investeringen staat het verlagen van de TCO in de top 3. Het snel kunnen uitrollen van diensten en besparen op personeelskosten zijn echter de belangrijkste argumenten om te kiezen voor public cloud-diensten. De private cloud wordt eerder gekozen voor het zorgen voor business-continuïteit en het vervangen van legacy-technologie.

‘Onze klanten zien een cloud-dienst zoals een Infrastructure-as-a-Service (IaaS) vaak als een veilig beginpunt om hun verouderde hardware te vervangen door een modern platform,’ zegt Krispijn. ‘In veel gevallen kunnen ze daarmee zowel hun IT vernieuwen als besparen op de vervangings- en onderhoudskosten van hun bestaande infrastructuur. In die nieuwe omgeving kun je bovendien een stuk makkelijker nieuwe innovatieve toepassingen ontwikkelen.’

Waarde bepalenHet feit dat veel organisaties het verlagen van de IT-kosten als het belangrijkste voordeel van cloud computing zien, is voor een deel te wijten aan onervarenheid met cloud computing. Dit wordt versterkt door CFO’s, die vanuit hun rol in de organisatie het meest geneigd zijn om deze denkwijze in stand te houden. Slecht inzicht hebben in de kosten of het uitstellen van investeringen helpen daar niet bij. De waarde van cloud computing is echter veel breder dan enkel kostenbesparing, waardoor IT-afdelingen moeite hebben om bewijs te leveren voor de financiële voordelen van cloud computing. Biedt dit kansen voor IT-dienstverleners om met een financieel aantrekkelijke businesscase te komen? ‘Helaas zijn de voordelen van cloud computing niet zo zwart-wit,’ zegt Krispijn. ‘Wij zien het daarom als onze taak om in een business-case vooral ook al die andere voordelen helder over te brengen.’

Bron: Nobel