CFO’s zeer pessimistisch, verwachtingen cash flow wel positief

Het optimisme onder CFO's met betrekking tot de financiële vooruitzichten van de eigen organisaties is enorm afgenomen.

Het optimisme is in het tweede kwartaal van 2011 zelfs afgenomen naar het laagste niveau in twee jaar. Toch verwacht 70 procent dat hun cash flow de komende twaalf maanden zal toenemen. De verwachte toename zal echter wel kleiner zijn dan een kwartaal eerder. Dit blijkt uit de tiende CFO Survey van Deloitte, een onderzoek onder de Corporate CFO dat elk kwartaal wordt gehouden.Jan de Rooij, partner bij Deloitte, zegt hierover: “De economische situatie in een aantal Eurolanden en de Verenigde Staten hebben grote invloed op het optimisme van de CFO en zorgt voor veel onzekerheid. Dit zie je ook terug in de cash flow verwachtingen. Deze zijn nog steeds positief omdat er de afgelopen jaren veel is geïnvesteerd om de veerkracht van de onderneming te vergroten. Wel is de verwachte toename veel kleiner. ”Veranderingen in financieringsmixIn het tweede kwartaal treedt weinig verandering op in de verwachte kosten en beschikbaarheid van bancair krediet. Men blijft licht positief over de beschikbaarheid van krediet en negatief over de kosten hiervan. Opvallender is de verandering in de populariteit van het uitgeven van obligaties en aandelenemissies als financieringsvorm. In het eerste kwartaal was de populariteit van beide nagenoeg gelijk en positief, maar in het tweede kwartaal geeft ruim 40 procent de voorkeur aan de obligatiemarkt en staat bijna 15 procent per saldo negatief tegenover het uitgeven van aandelen. “Onstabiele en onzekere markten hebben een negatief effect op het aantal aandelenemissies en de aantrekkelijkheid van aandelen als financieringsinstrument. Dat zie je ook terug in de uitkomsten van het onderzoek,” aldus Wilten Smit, managing partner bij Deloitte Financial Advisory Services.Afname M&A en Private Equity activiteitDe verwachting over de toename in M&A activiteit blijft hoog, maar neemt wel af (van 86% naar 77%). Een grotere verandering treedt op als het gaat om de verwachting van Private Equity deals. In het eerste kwartaal van 2011 verwachtte 86% een toename van activiteit, in het tweede kwartaal is dit afgenomen naar 62%. Wilten Smit, zegt hierover: “De afname van het relatieve belang van private equity in de M&A markt is gegeven de economische cyclus niet verrassend. Na eerdere economische recessies hebben we een vergelijkbaar patroon waargenomen.”