ConQuaestor en Software AG sluiten samenwerkingsovereenkomst

ConQuaestor en Software AG hebben hun samenwerking geformaliseerd door het benoemen van ConQuaestor als eerste service partner van Software AG in de Benelux.

De samenwerking is primair gericht op het ondersteunen van bedrijven in het transformatieproces naar een efficiëntere bedrijfsvoering door bedrijfsprocessen te modelleren, vast te leggen en te automatiseren met behulp van ARIS, het BPE-platform van Software AG. Door business consultancy van Conquaestor te combineren met de IT-oplossingen van Software AG zijn klanten beter in staat grip te krijgen op hun bedrijfsprocessen, waardoor ze sneller kunnen aanpassen aan veranderende marktomstandigheden. Software AG, leverancier van software voor procesaansturing, datamanagement en -integratie, speelt met zijn productaanbod in op trends als big data, cloud computing, mobility en sociale netwerken. De hiermee gepaarde exponentiële groei van data, services en apparaten maakt integratie van al deze onderdelen cruciaal. Procesoptimalisatie, datamanagement en integratie kunnen niet meer met aparte oplossingen worden gezien. Met ARIS biedt Software AG een platform dat alle onderdelen samenbrengt. Door de toenemende vraag naar procesoptimalisatie-oplossingen en de groeiambities van Software AG is er een grotere rol voor partners weggelegd bij implementatietrajecten. ConQuaestor is de eerste ‘business partner’ van Software AG in Nederland en maakt onderdeel uit van een uitgebreid Europees partnernetwerk. Daarbij is ConQuaestor verantwoordelijk voor de niet-technische dienstverlening en ondersteunt organisaties op organisatorisch en strategisch vlak. Op basis van de strategische doelstellingen van de klant zijn de consultants van ConQuaestor in staat gedocumenteerde processen en modellen in te richten, die in ARIS worden gemodelleerd en gedocumenteerd. Jan Bosman, bestuursvoorzitter bij ConQuaestor: "De consultants van ConQuaestor beschikken over veel ervaring met procesimplementaties en begrijpen de business-problematiek. ARIS is een ideale tool voor business process management, maar lijkt voor sommige bedrijven te groot of te complex, waardoor de waarde onvoldoende wordt benut. Met een gezamenlijke propositie kunnen we garant staan voor de meest efficiënte implementatie die ertoe leidt dat de bedrijfsprocessen worden geborgd en dat organisaties sneller en adequater hun bedrijfsprocessen kunnen bijsturen.” Hans Kouffeld, directeur Software AG Benelux: “De ontwikkelingen in de markt gaan razendsnel. Onder invloed van trends als big data, cloud computing, mobility en sociale netwerken willen klanten hun business-modellen snel kunnen aanpassen. Daarvoor moeten ze gestructureerde en ongestructureerde data eenvoudig uit hun processen kunnen ontsluiten. Onze kracht zit in het realiseren van flexibele omgeving door meer samenhang te realiseren tussen de componenten die het bedrijf al in huis heeft. Dit doen we bij voorkeur samen met gekwalificeerde partners die hun diensten eveneens richten op integratie en collaboratie. ConQuaestor heeft een uitstekende staat van dienst en begrijpt de taal van de business. Ze zijn voor ons een ideale partner om organisaties voor te bereiden op een transformatie naar een digitale onderneming, zodat ze sneller hun strategische doelstellingen kunnen verwezenlijken.”