Cultuurwaarden en de waarde van cultuur

Ik heb in mijn 24 jaar als CFO van Sligro Food Group tenminste 2000 gesprekken (one on one’s) gevoerd met institutionele beleggers en analisten. In al die gesprekken is naar mijn mening een tweetal aspecten, die erg bepalend zijn voor de ondernemingswaarde , onderbelicht gebleven. Aan de ene kant is dat (de invloed van) ICT en aan de andere kant die van cultuur. Deze column behandelt (ondernemings)cultuur.

Door Huub van RozendaalCultuur kan zich onder meer vertalen in positieve (of negatieve) ondernemingswaarde, maar moet daar nooit primair op gericht zijn. Net zoals winst maken niet het doel moet zijn van een bedrijf, maar de financiële uitkomst daarvan. Cultuur is overigens bepaald niet alleen onderbelicht in de financiële wereld, dat geldt ook voor bedrijven zelf. Ik begrijp dat wel. Cultuur is iets dat je ervaart en bent, zonder dat je er heel erg bewust van bent. Het is moeilijk dat onder woorden te brengen en het is al helemaal niet te “regelen”. Cultuur verwoorden om waarden te verspreidenOp zich is het ook niet zo belangrijk om cultuur te verwoorden, maar het kan wel helpen om de waarden te verspreiden onder (nieuwe) werknemers. Dat moet je dan wel doen zonder algemeenheden, zoals ‘maatschappelijk verantwoord’ of ‘klantvriendelijk’. Wie vindt dat laatste niet van zichzelf, behalve Ryanair? Met algemeenheden kunnen werknemers zich niet verbinden. De cultuurkenmerken van Sligro Food Group zijn: gezond eigenwijs, samen sterk, bewust direct, trots vanuit passie en zorgvuldig met centen. Deze kenmerken hebben veel uit staan met de achtergrond als beursgenoteerd familiebedrijf. Er is veel energie gaan zitten om deze cultuurbegrippen onder woorden te brengen. Toch weet ik ze niet alle vijf uit mijn hoofd, want ook voor mij geldt dat ik ze innerlijk ervaar in plaats van verwoord. Daarom zal het ook niets worden met het inburgerexamen van de overheid, juist voor mensen vanuit een andere cultuur. Cultuurwaarden bepalend voor ondernemingswaardeHet is ook niet zo dat de cultuur in alle bedrijfsonderdelen even sterk is , een bewijs dat het niet te regelen valt. De aard van de activiteiten, de duur als onderdeel van de groep maar ook het opleidingsniveau hebben invloed op de cultuur of hoe die ervaren wordt. Cultuurwaarden versterken het “samen sterk” groepsgevoel. Als een werknemer die waarden in het geheel niet deelt is het beter om een andere organisatie te zoeken, want hij zal zich niet thuis voelen. Bij Sligro Food Group is er een aantoonbare relatie tussen de kracht van de cultuur en medewerkers- en klantenwaardering (per bedrijfsonderdeel). Ik heb geleerd dat deze sterke cultuurwaarden zeer bepalend zijn voor de ondernemingswaarde. Met zo n 20% marktaandeel behaalt Sligro de helft van de winst uit de bedrijfstak foodservice. Eén van de verklaringen daarvoor is de cultuur. Cultiveer cultuur en trek daar minstens 10 jaar voor uit en je krijgt er veel werkplezier èn ondernemingswaarde voor terug. De volgorde omdraaien brengt je hooguit in de middenmoot. Huub van Rozendaal was CFO van Sligro en blogt voor CFO.nl over zijn lessons learned