Dalend optimisme van de CFO zet verder door

Het dalende optimisme van de CFO zet verder door. Het vorige kwartaal werd het laagste punt al bereikt en dat heeft zich verder verslechterd.

Dit blijkt uit de CFO Survey van Deloitte, die nu voor de elfde keer is uitgebracht. Met het dalen van het optimisme is ook de verwachting over de kosten en beschikbaarheid van krediet afgenomen. In het tweede kwartaal vond de CFO de beschikbaarheid van krediet nog redelijk, nu is de CFO van mening dat krediet moeilijk te verkrijgen is.  CFO’s vinden daarnaast de kosten van krediet voor het vierde kwartaal op rij hoger dan een kwartaal eerder. Alle vormen van financiering, obligaties- en aandelenemissies en bancair krediet, nemen af in populariteit. Uitgifte van aandelen wordt per saldo door 43% als onaantrekkelijk beschouwd (12% per saldo in Q2). FinancieringSinds de economische crisis heeft de CFO ondervonden dat het lastiger is een herfinanciering te realiseren. De CFO neemt dan ook een langere voorbereidingstijd voor dit proces. Voor de crisis namen de meeste CFO’s 3-6 maanden de tijd om tot een herfinanciering te komen, nu is dat opgelopen tot gemiddeld 6-12 maanden. “Voor de crisis waren veel ondernemingen minder bezig met de financieringsmix. Liquiditeit was er vaak voldoende, maar de situatie is radicaal veranderd. Financiers zijn terughoudender en strenger, een goede voorbereiding en solide business plan zijn een vereiste om tot een herfinanciering te komen”, aldus Wilten Smit, partner bij Deloitte.Fusie & OvernamemarktDe verwachtingen voor de groei in de fusie- en overnamemarkt is gedaald naar het laagste niveau sinds de start van de CFO Survey ruim twee jaar geleden. Waar voorheen een ruime meerderheid van de CFO’s een toename verwachtte is dat nu slechts 30%. Daarbij rekent 38% nu op een afname van de activiteit. Naast de afnemende verwachtingen op het gebied van de fusie- en overnameactiviteit is ook de verwachting voor Private Equity deals gedaald, slechts 20% van de CFO’s verwacht de komende 12 maanden een toename (ten opzichte van 62% in Q2). Smit zegt hierover; “Door de grotere onzekerheid in de vooruitzichten zijn ondernemingen weer voorzichtig geworden om overnames te doen.  Ook drukt het financieringsklimaat de fusie- en overnamemarkt”. Veranderende prioriteitenDe prioriteiten die de CFO zichzelf voor de komende 12 maanden stelt, zijn veranderd. Zag in het tweede kwartaal 78% van de CFO’s organische groei nog als een belangrijke strategie, nu is dat gedaald tot 56%. Ook de introductie van nieuwe producten en diensten is als prioriteit gedaald van 44% (Q2) naar 32%. Jan de Rooij, partner bij Deloitte zegt hierover: “In tijden van sterk toegenomen onzekerheid is voorzichtigheid troef en verschuift de prioriteit van omzetgroei naar groei van de cash flow”. Bron: Deloitte