CFO’s laten kansen liggen in data gedreven HR

Wanneer data gedreven HR slim wordt ingezet is de financiële impact groot.

Voor de meeste organisaties zijn de personeelskosten minimaal 70% van de totale kosten. Toch zijn er maar weinig bedrijven die een HR-strategie ontwikkelen op basis van objectieve data en analytische modellen.  De kosten van verzuim, recruitment, personeelsverloop of dalende productiviteit zijn fors. Kleine verbeteringen op deze HR-onderwerpen leiden direct tot een hogere winstgevendheid. Toch worden in veel organisaties beslissingen over werknemers en personeelsbeleid nog steeds genomen op basis van gevoel, politiek, hiërarchie en aannames. De personeelsafdeling en de financiële afdeling trekken zelden samen op om te werken aan meer data gedreven manieren van werken. CFO’s die niet aan de slag gaan met datagedreven HR laten kansen liggen. 

David Verhagen, organisatiepsycholoog en managing partner bij Scorius, expert in data gedreven HR, legt uit: ‘De wereld verandert snel. Elke organisatie bezit enorme hoeveelheden data. Steeds meer processen worden geautomatiseerd. Elke minuut van de dag wordt er nieuwe relevante data gegenereerd. Computers kunnen in een ogenblik enorme hoeveelheden data verwerken en interpreteren. Daarnaast is het steeds beter mogelijk om het sentiment op de werkvloer te meten. We hebben steeds betrouwbaardere informatie over wat klanten willen en er is objectief inzicht in de eigenschappen en kwaliteiten van sollicitanten en medewerkers. 

Voor onze opdrachtgevers koppelen wij data uit ‘harde’ geautomatiseerde processen aan ‘zachte’ data over houding en gedrag van medewerkers. Daarmee ontstaan nieuwe betrouwbare inzichten waarmee we de juiste medewerkers kunnen selecteren en talent in hun kracht kunnen zetten. Uiteindelijk creëren wij voor onze klanten concrete financiële resultaten’.

Een voorbeeld uit de praktijk:
We spreken met Yvonne Biemans, Algemeen Directeur van Assist Zorg. ‘Assist Zorg is een organisatie die zich richt op het toekomstbestendig organiseren van de zorg. We hebben acht strategische allianties waaronder meerdere joint ventures. We zijn binnen onze bedrijven verantwoordelijk voor meer dan 150 miljoen euro omzet en ruim 6.000 medewerkers.’ “Wat zijn de grote thema’s in de zorg?’ Yvonne vertelt: ‘Voordat corona de wereld hard trof, waren er al vele uitdagingen. Een groeiend tekort aan zorgprofessionals, om maar eens iets te noemen. Een toenemende, al maar complexer wordende zorgvraag. Krimpende zorgbudgetten. Kortom, de druk op de zorgsector was al groot én blijft groot’. ‘Tegelijkertijd zien we de sector worstelen met een hoog ziekteverzuim en hoog verloop onder medewerkers. Maar ook het groeiende gebruik van technologie en data in de zorg vormt een uitdaging. En zo komt er nog veel meer op ons als werkgevers binnen de zorg af. 

De zorg is bij uitstek een sector waarin de medewerkers het verschil maken. Onze prioriteit op de korte termijn is daarom het terugdringen van het ziekteverzuim en verloop en het vinden van goede mensen die over een lange periode goed werk kunnen en willen leveren. Voor ons is data gedreven HR één van de belangrijke oplossingen die uitweg bieden uit deze gespannen situatie’ Door data gedreven te werken ontstaan er belangrijke inzichten in hoe we verzuim, verloop en productiviteit kunnen beïnvloeden. Maar ook wordt het effect van de interventies voorspelbaar.’

Yvonne vertelt verder: ‘Wij werken sinds vier jaar met de software van Scorius om data op te halen over houding en gedrag van medewerkers en klanten. We koppelen deze psychometrische data  aan de HR data en Business data. Dit wordt geanonimiseerd, geaggregeerd en door Scorius geanalyseerd. Het is ons bijvoorbeeld gelukt om binnen één van onze bedrijven inzichtelijk te maken hoe het gemiddelde verzuim met 2,9% omlaag gebracht kon worden. ’Maar zo zie ik ook interventies beter landen. Uiteindelijk wil je toch ook weten welke interventies goed renderen’.  

Scorius biedt ons inzicht in hoe we een optimaal werkklimaat kunnen creëren waarin medewerkers het beste uit zichzelf kunnen halen. Door de maandelijkse, wetenschappelijke onderbouwde onderzoeken hebben de zorgorganisaties actueel en betrouwbaar inzicht in wat er speelt op de werkvloer. Dit zorgt ervoor dat het management samen met HR adequaat kan bijsturen en daar waar nodig interventies kan plegen. Dit is prettig voor de medewerkers maar dit leidt ook tot lagere kosten en een hogere winstgevendheid’. Yvonne: ‘De komende jaren gaan wij fors investeren in data gedreven HR.  Ik verwacht dat in de nabije toekomst met behulp van Machine Learning en AI nog verdere stappen gezet kunnen worden. Anticiperen, beter faciliteren: het creëert rust in je organisatie. Dit werkt kostenbesparend. En dit leidt uiteindelijk tot een hoger werkplezier en een hogere klanttevredenheid. 

Volgens David is dit een goed voorbeeld van hoe data analyse wordt ingezet om te werken aan een gemotiveerd, competent en wendbaar personeelsbestand. Dit leidt tot een laag verloop, laag verzuim, hoge arbeidsproductiviteit en hoge klanttevredenheid. Met data gedreven HR realiseren innovatieve CFO’s significante kostenbesparing en een verbeterde winstgevendheid. De winnaars in de nieuwe economie zijn de organisaties die dit soort vormen van data analyse op een slimme manier weten in te zetten. De verliezers zijn de organisaties die niet willen of niet kunnen omgaan met deze ontwikkelingen’. 

De vraag is natuurlijk bij wie dit onderwerp thuishoort: bij de CFO of bij de HR afdeling. David: ‘In onze ervaring zijn financiële afdelingen gewend om met data en cijfers te werken en hebben zij daarom een natuurlijke affiniteit met het onderwerp die niet alle HR professionals hebben. Wanneer data gedreven HR slim wordt ingezet is de financiële impact groot. Om die twee redenen is het in onze ervaring het meest effectief wanneer de CFO de kar trekt maar daarin intensief samenwerkt met de HR afdeling. CFO’s die dit onderwerp alleen bij de HR-afdeling neerleggen en vervolgens achterover leunen lopen het risico om serieuze financiële kansen te missen’. 
 
Deze blog is een preview van onze uitgebreide whitepaper. Wilt u verder lezen? Of wilt u deelnemen aan onze kennissessies? Meer informatie via scorius.nl.

Aangeboden door: 

Gerelateerde artikelen