De Big Data boer

Wat hebt u als CFO gemeen met landbouwer Jacob van den Borne? Waarschijnlijk meer dan u denkt. Net als u heeft ook Van den Borne te maken met markten die onder druk staan. Om hier weerstand aan te kunnen bieden zoekt hij zijn oplossing in het gebruik van hightech en Big Data. Hij is hiermee een echte innovator in zijn vakgebied. Laat u inspireren tijdens CFO Day en hoor hoe Jacob drones en data & analytics inzet om meer rendement uit zijn grond te halen.

De meest vooruitstrevende boer van Nederland, zo mag je Jacob van den Borne wel betitelen, verbouwt hoofdzakelijk aardappels, maar hij teelt ook mais en voederbieten. Om een zo hoog mogelijke opbrengst te realiseren, maakt hij gebruik van een aanpak die hij omschrijft als precisielandbouw. Zijn definitie daarvan: op de juiste plek, op het juiste moment, de juiste teeltmaatregelen treffen. ‘Bepalen hoogte gewassen met beelden van drones’Om dat te bereiken past Van den Borne een hele reeks technieken toe. In de eerste plaats werkt hij niet met grote lappen land, maar met 140 kleinere percelen, met een gemiddelde oppervlakte van drie hectare. Hij heeft die percelen nauwkeurig in kaart gebracht, met behulp van een onbemand voertuig, dat een slee met sensoren voorttrekt. Zo heeft hij uitgezocht waar zijn land vochtig of juist droog is en waar verdichtingen in de grond zitten. Die laatste zijn vaak het gevolg van langdurig met zware voertuigen over het land rijden. Met die kennis kan Van den Borne onder meer bepalen wat voor opbrengst hij kan verwachten, welke meststoffen hij waar moet toevoegen, welke ruimte hij tussen zijn planten moet laten en hoe vaak hij een bepaald deel van zijn areaal moet beregenen.   Via informatie uit het register waarin alle boomhoogten in Nederland zijn verzameld, berekent Van den Borne de schaduwzones op zijn land. In die zones zet hij de planten verder uit elkaar, zodat ze ondanks de mindere lichtintensiteit toch een goede ontwikkeling doormaken. Om met zijn broer en zijn drie werknemers zijn land zo efficiënt mogelijk te bewerken, heeft hij een soort TomTom in zijn tractoren ingebouwd. Op die manieren wordt altijd de meest efficiënte route gereden en dus diesel bespaard. Het meest spectaculaire deel van Van den Bornes aanpak is het gebruik van drones. Met de beelden van die drones kan hij de hoogte van de gewassen bepalen. Dat geeft weer informatie over de kwaliteit van de grond. Hij kan ingrijpen op plekken waar dat nuttig is. Bij elkaar heeft het bedrijf nu 500.000 euro geïnvesteerd in technologie. Sinds de broers Van den Borne het bedrijf van hun vader overnamen, is de opbrengst gestegen van 46 ton tot 53 ton. De verwachting is dat de optimale opbrengst 75 ton is, er is dus nog volop groeipotentieel. ________________________________________________________________________________________ Wilt u meer horen over de hightech-landbouwmethoden van Jacob van den Borne, kom dan tijdens CFO Day na de lunch naar  de door Bureau van Dijk gefaciliteerde Masterclass ‘De Big Data boer’.________________________________________________________________________________________