De CFO als ambassadeur van voorbeeldig leiderschap

CFO’s spelen niet alleen een cruciale rol in het managen van de financiële gezondheid van een onderneming, ze kunnen ook een sleutelrol spelen in het creëren van een gewenste bedrijfscultuur betoogt management goeroe Bob Vanourek.

Vrijwel iedere week haalt er wel een bedrijfsschandaal de voorpagina’s van de kranten. Bovendien is er een druk voor met name beursgenoteerde bedrijven om ieder kwartaal weer zo florissant mogelijke cijfers naar buiten toe te rapporteren. Het kan CFO’s ertoe aanzetten om te “window dressen”, de werkelijkheid iets mooier te maken. Allemaal uit angst dat de koers van het aandeel anders een duikvlucht maakt, prestatiebonussen niet worden uitgekeerd of bestuurders op moeten stappen. Uit eerder onderzoek van de Amerikaanse Duke University is gebleken dat zo’n 78 procent van de managers waardecreatie op lange termijn offert voor het boeken van goed resultaat op de korte termijn.  Bob Vanourek denkt dat dit komt omdat de leiding van menig bedrijf niet duidelijk is over de belangrijkste doelen en gewenst gedrag binnen de onderneming. Er worden enkel gewenste resultaten gecommuniceerd. Hoe tot die resultaten gekomen dient te worden, mogen werknemers in te grote mate zelf invullen.In zijn boek Triple Crown Leadership betoogt Vanourek dat bedrijven op de lange termijn succesvol kunnen zijn als hun leiders sturen op het volgende:Excellence: het behalen van de beste resultatenEthiek: moreel juist gedrag vertonen om doelen te bereiken. Ook als dit kostbaarder is dan het niet nauw nemen met normen en waarden. Duurzaamheid: ondernemen op een manier die op lange termijn vol te houden is.Vanourek ziet de CFO als een ambassadeur bij uitstek om dit principe uit te dragen binnen  de organisatie. Hij is immers de rechterhand van de CEO, onderhoudt relaties aandeelhouders en staat midden in de dagelijkse operatie. Van de financiele topman van het bedrijf wordt verwacht dat hij onafhankelijk en ethisch de over de financiele gezondheid van de onderneming waakt. Dit houdt in dat hij ervoor moet waken dat resultaten op korte termijn niet worden opgepoetst ten faveure van bonussen of de gunsten van aandeelhouders. Een belangrijke taak van de CFO is om weerstand te bieden aan de behoefte om op korte termijn succes te behalen ten koste van de lange termijn.  

Gerelateerde artikelen