De CFO als architect van business value

Door bedrijfsprocessen te vereenvoudigen en de beschikbaarheid van data beter af te stemmen op de snelheid van de besluitvorming, leggen CFO’s het fundament voor de digitale revolutie binnen organisaties. Dat is een belangrijke conclusie van het High Performance Finance onderzoek 2014 van Accenture.

Door: Bastiaan Uunk, Accenture StrategyHet jaarlijkse rapport gaat onder andere in op de gevolgen van globalisering en technologie op de agenda van de CFO. Daarbij kan de finance-organisatie de basis voor de digitale onderneming leggen om zo de beoogde economische resultaten te realiseren.Accenture startte in 2003 met het High Performance Finance onderzoek. Het doel was empirisch vaststellen wat de belangrijkste ingrediënten van een High Performance (Finance) business zijn. Tot dusver zijn meer dan 6.000 bedrijven wereldwijd bestudeerd. Van deze groep zijn meer dan 500 bedrijven als High Performers te kwalificeren. Voor het meest recente onderzoek zijn wereldwijd 617 respondenten ondervraagd; daarvan kwamen 47 respondenten uit de Benelux. Van de respondenten vertegenwoordigt bijna 40 procent een bedrijf met een omzet van meer dan $100 miljard. 62 procent van de deelnemers was CFO en de rest vervult een rol als senior finance executive. De respondenten in de Benelux zijn evenredig over de drie landen verdeeld en alle relevante industrieën zijn vertegenwoordigd.De 5 belangrijkste bevindingen voor de Benelux: 1. Permanente volatiliteit is een belangrijke zorg– Bijna de helft van de ondervraagde CFO’s in de Benelux geeft aan dat aanhoudende volatiliteit veel impact heeft op de financiële functie. In de Benelux is dit aandeel groter dan voor de globale steekproef (38 procent). – CFO’s in de Benelux zijn tot op zekere hoogte bezig met een inhaalslag.2. Managen van complexiteit blijft een grote uitdaging– Complexiteit in verschillende verschijningsvormen is momenteel de grootste uitdaging voor finance-organisaties.- Net als collega’s uit de rest van de wereld vindt 57 procent van de ondervraagde CFO’s in de Benelux complexe legacy-systemen één van de grootste uitdagingen.- Ze vinden het ook moeilijker dan gemiddeld om de complexe behoeften van de verschillende stakeholders goed te managen (57 procent van de Benelux CFO’s versus 48 procent van de CFO’s wereldwijd).3. Benelux CFO’s zien hun invloed op business transformatie toenemen– Net als CFO’s elders in de wereld hebben de ondervraagde CFO’s in de Benelux hun invloed op veel belangrijke (business-)activiteiten zien toenemen, met name op het vlak van strategische besluitvorming.- Finance-organisaties in de Benelux hebben inmiddels meer kansen om hun betrokkenheid bij supply chain optimalisatie en duurzaamheidsinitiatieven te vergroten. Dit aantal ligt boven het gemiddelde in vergelijking met de rest van de wereld. 4. Operating models van Benelux-organisaties zijn minder volwassen vergeleken met hun peers in de rest van de wereld– Slechts 27 procent van de ondervraagde Benelux-organisaties heeft een ‘global business services model’, terwijl meer dan de helft van hun wereldwijde peers dit model al ingericht heeft.- Daarnaast heeft bijna een kwart van de Benelux-organisaties helemaal geen ‘shared services model’, terwijl dit toch een factor is waarop High Performance bedrijven zich onderscheiden.5. Benelux-organisaties zijn minder geneigd om te investeren in digitale technologieën– In het algemeen blijken Benelux-organisaties minder geneigd om digitale technologieën in te zetten. Dit onderstreept de bevindingen van het High Performance Finance onderzoek 2011 waaruit naar voren kwam dat de Nederlandse CFO’s hun focus op kostenreductie zouden moeten heroverwegen en selectief moeten investeren in mogelijkheden om meer toegevoegde waarde te realiseren.AandachtspuntenDe resultaten van het onderzoek maken duidelijk dat de financiële functie in de Benelux op een aantal vlakken zeker vooruitgang heeft geboekt. Hoewel permanente volatiliteit een grote uitdaging blijft, zijn CFO’s er in geslaagd om systemen op te zetten, waarmee de complexiteit beter te beheren is. Verder zijn de deelnemende CFO’s in de Benelux wat betreft een groot aantal activiteiten uitgegroeid tot beter erkende partners van hun CEO’s. Dit geldt dan met name voor de strategische besluitvorming. Een gebied waar de CFO deze grotere invloed moet gaan gebruiken is de verdere ontwikkeling van een ‘business services operating model’. In vergelijking met hun wereldwijde peers zijn Benelux-organisaties hier achterop geraakt. Tot slot heeft de inzet van digitale technologieën in de Benelux meer aandacht nodig. In vergelijking met de rest van de wereld lijkt het er op dat bedrijven in de Benelux te weinig investeren in de voordelen die cloud, big data en analytics te bieden hebben. Deze technologieën bieden concrete ondersteuning voor planning, budgeting en forecasting en kunnen daarmee de operationele efficiency en bedrijfsresultaten positief beïnvloeden.Concrete actieHoewel uit het onderzoek blijkt dat CFO’s zeker inspelen op verandering, is het toch de vraag of de huidige inspanningen voldoende zijn. De veranderende agenda van de CFO impliceert namelijk een nieuwe rol als de architect van business value. Concreet betekent dit dat CFO’s hun functies nóg beter moeten afstemmen op bredere strategische doelen. Op die manier nemen ze in de samenwerking met de CEO een belangrijker rol in en sturen ze de financiële functie zo aan dat strategische doelstellingen van de business sneller bereikt worden. Daarnaast is het zaak dat CFO’s ‘operating models’ transformeren. Daarbij moet de focus liggen op het aanscherpen van de efficiency, wendbaarheid en flexibiliteit van de organisatie. Bovendien is het essentieel dat CFO’s meer gebruik maken van de kansen die digitale technologieën bieden. Dit geldt zowel voor hun eigen financiële functie als voor de organisatie als geheel. Door hun nieuwe rol in een snel veranderende wereld op te pakken, leggen CFO’s de basis voor de digitale revolutie binnen hun organisatie. Alleen op die manier leveren ze een structurele bijdrage aan de ontwikkeling van hun bedrijf tot High Performance business.Klik hier voor het volledige Accenture High Performance Finance onderzoek 2014.