De gevolgen van een overmoedige CEO

Veel CFO's geven aan dat hun voornaamste rol is om binnen de raad van bestuur te wijzen op risico's en er zo voor te zorgen dat de juiste beslissingen worden genomen. Hoe belangrijk dat is, blijkt uit recent onderzoek van INSEAD naar de gevolgen van een overmoedige CEO.

Idealiter trekt de raad van bestuur lessen uit fouten die er gemaakt worden. Wat ging er mis in de onderneming en hoe is herhaling te voorkomen? In alles dat misgaat, schuilt een les voor de toekomst. Een CEO die niet open staat voor feedback en fouten wijt aan externe factoren, is geneigd keer op keer in dezelfde valkuilen te trappen en hiermee niet het belang van de onderneming te dienen.  Business School INSEAD publiceerde een onderzoek naar karakteristieken van CEO’s en het effect van een overmoedige CEO op de onderneming. Overmoedige mensen overschatten stelselmatig hun eigen capaciteiten en beoordelingsvermogen. Hierdoor schatten ze situaties vaak te rooskleurig in en hebben ze te weinig oog voor risico’s op falen.  Wanneer ze slagen, wijten ze dit aan hun eigen gedrag. Wanneer iets misgaat is het domme pech of de schuld van anderen.Meer overnames voor meer geld Het lijkt erop dat CFO’s er niet altijd in slagen om een overmoedige CEO in toom te houden aangezien eerder onderzoek een link heeft gelegd tussen de frequentie en de grootte van overnames en de mate van overmoed bij de CEO. Hoe overmoediger de CEO, hoe vaker de onderneming een overname deed en hoe groter de sommen geld die ermee gemoeid waren.  INSEAD onderzocht of de mate van overmoed bij een CEO ook effect had op de forecasts die het bedrijf naar stakeholders communiceert. Het resultaat was dat bedrijven met overmoedige CEO’s consequent vasthouden aan het publiceren van verwachtingen en deze minder snel bijstellen wanneer daar aanleiding toe is. Bovendien ontdekten de onderzoekers aan dat overmoedige CFO’s later reageren op events die de prestaties beïnvloeden of schandalen. Maversaties worden niet tot op de bodem uitgezocht waardoor de kans op herhaling toeneemt. De aantrekkingskracht van de overmoedige CEO Er wordt gewaarschuwd dat overmoedige CEO’s vaak over een flinke dosis charisma beschikken waardoor ze aantrekkelijke leiders zijn. Een CFO die over zeer sterke analytische en communicatieve vaardigheden beschikt zou tegenwicht moeten kunnen bieden aan een neiging tot overmoed van een CEO zodat de onderneming niet overgaat tot het nemen van te grote risico’s en er voldoende ruimte is voor zelfreflectie. 

Gerelateerde artikelen