De Top 10 bedrijfsrisico’s en strategische kansen in 2013

Nu de economische onzekerheid wereldwijd aanhoudt, wachten ondernemingen niet langer op een opleving maar richten zij zich op het optimaliseren van hun bedrijf door kostenbesparing en een grotere efficiency. In het rapport 'Business Pulse: Exploring the dual perspectives of the top 10 risks and opportunities in 2013 and beyond' van Ernst & Young zijn de Top 10 grootste risico's en kansen voor bedrijven in kaart gebracht.

Het rapport is de neerslag van een onderzoek onder bestuurders van 641 ondernemingen in 21 landen. Het is het meest recente rapport in een reeks die in 2008 is begonnen om de kansen en risico’s voor bedrijven wereldwijd in kaart te brengen.Tien grootste risico’s en kansen in 2013 Top 10 risico’s in 20131. Prijsdruk2. Kostenbesparing en winstdruk 3. Marktrisico’s4. Macro-economisch risico: groeiverwachtingen wereldwijd zwakker of wisselvalliger     5. Omgang met tekort aan talent en vaardigheden6. Grotere overheidsbemoeienis7. Regelgeving en naleving8. Staatsschulden: gevolgen van bezuinigingen of staatschuldcrises9. Opkomende technologie10. Ingrijpende politieke ontwikkelingen__________________________________________________________________________________ Verstevig groei en waarborg continuïteit met RisicomanagementTijdens de opleiding Risicomanagement ontdekt u in vijf dagen alle facetten van integraal risicomanagement. Na afloop scant u uw organisatie op risico’s en stelt u een praktisch en toepasbaar beheersplan op. Verstevig groei en waarborg continuïteit. Meld u direct aan.__________________________________________________________________________________Top 10 kansen in 20131. Innovatie in producten, diensten en activiteiten2. Toenemende vraag in snelgroeiende markten3. Investering in processen, hulpmiddelen en opleiding voor grotere productiviteit4. Nieuwe marketingkanalen5. Verbetering van uitvoering strategie in alle bedrijfsfuncties6. Investering in IT7. Optimale betrekkingen met aandeelhouders8. Voordelen MVO en vertrouwen publiek9. Investering in schone technologie10. Optimalisering en verplaatsing van belangrijke functies wereldwijdPrijsdrukRespondenten noemen prijsdruk als grootste risico in 2013, terwijl onder directeuren wordt ingezien dat zij, gezien de neergang op de ontwikkelde markten, nieuwe wegen moeten inslaan om winstgevend te zijn. Dit is terug te vinden in het feit dat bedrijven hun aandacht verleggen naar innovatie en snelgroeiende markten om nieuwe kansen te scheppen. In 2011 waren bedrijven juist gericht op de risico’s in verband met regelgeving en naleving en kwamen kansen vooral voort uit de uitvoering van de operationele strategie.Tonny Dekker, partner bij Ernst & Young: ‘Vanwege de uitblijvende groei op de ontwikkelde markten en de hevige prijsconcurrentie staan nieuwe markten wereldwijd al langere tijd in de belangstelling waar het gaat om uitbreidingsmogelijkheden. Maar om succes te hebben op dit soort snelgroeiende markten moet een bedrijf de nieuwe kansen afwegen tegen de risicomarge die het bereid is te aanvaarden. Het doet er niet toe hoe een bedrijf op die markt kan komen maar hoe het er kan slagen.’KostenbesparingNaast een grote regelgevingslast in diverse sectoren zorgen de hoge lonen en productiekosten ervoor dat kostenbesparing en de gerelateerde winstdruk als het op één na grootste risico worden genoemd. Bedrijven staan voor lastige beslissingen over de vraag hoe kosten te besparen zonder negatieve gevolgen voor de kwaliteit van hun producten en diensten.Als voortvloeisel uit de toenemende overheidsbemoeienis staan regelgeving en naleving nu op de zevende plaats op de lijst van belangrijkste risico’s, terwijl ze in 2011 nog de eerste plaats bezetten.InnovatieDe belangrijkste kans is innovatie, vooral in snelgroeiende markten, en dat geldt zowel voor nieuwe producten of diensten als voor activiteiten. Dit komt tot uiting in de hoogte van de O&O-uitgaven (ontwikkel uitgaven), die voor snelgroeiende markten vier keer zo snel toenemen als voor ontwikkelde markten.Vooruitblikkend naar 2015 en de uitdagingen die in het verschiet liggen, zegt Tonny Dekker:‘Zoals ons onderzoek uitwijst, stellen bedrijven zich er niet alleen steeds meer op in dat de neergang op de ontwikkelde markten langere tijd zal aanhouden, maar aanvaarden zij ook dat zij meer zijn blootgesteld aan wisselvallige markten en economische omstandigheden wereldwijd. Deze nieuwe status quo brengt weer een aantal nieuwe risico’s en kansen met zich mee, en het is zaak daar juist mee om te gaan en er plannen voor te ontwikkelen, want veel van die grote economieën zijn nauw met elkaar verbonden en het is geen optie meer om te wachten tot er een einde komt aan de wereldwijde economische onzekerheid.’Bron: Ernst & Young