De VU benoemt Ton Ruhe tot directeur Financiën, Planning & Control

Per 1 november 2009 wordt Ton Ruhe directeur Financiën, Planning en Control bij de VU. Hij bekleedt vanaf 2004 de functie van directeur Finance & Control aan de Technische Universiteit in Delft.

Ton Ruhe heeft een belangrijke rol gespeeld bij het veranderingsproces, dat erop gericht was de financiële voorwaarden voor excellent onderwijs en onderzoek verder te verbeteren. Ook droeg hij bij aan een meer efficiënte bedrijfsvoering van de hele universiteitsdienst en van zijn eigen afdeling in het bijzonder. Voor deze functie werkte hij korte tijd als financieel consultant , waarbij hij zich specialiseerde in de implementatie van de euro, met name voor grote bedrijven. Het grootste deel van zijn carrière werkte hij onder meer bij Esso, BP en Philips, in binnen- en buitenland. Ton Ruhe studeerde Economie aan de UvA, woont in Amsterdam en is 61 jaar oud.   Over zijn keuze voor de VU zegt Ton Ruhe: ‘Na ruim 5 jaar TU Delft was ik toe aan een volgende stap in mijn carrière. De keuze voor een universiteit is niet moeilijk als je al vertrouwd bent geraakt met primaire processen als onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie. Maatschappelijke relevantie speelt daarbij voor mij een belangrijke rol. Mijn toegevoegde waarde ligt voornamelijk in de combinatie van mijn kennis en ervaring in de private en de publieke sector. Ik heb gekozen voor de VU omdat er talloze uitdagingen liggen bij de bedrijfsvoering, de komende jaren grote investeringen in vastgoed moeten worden gerealiseerd, de samenwerking met VUmc steeds hechter wordt en de sfeer in het management van de universiteit mij bijzonder aanspreekt. En “last, but not least”, wie wil er nu niet om de hoek wonen en werken?!’