Dit kunnen CFO’s doen om aandeelhouderswaarde te verhogen

Strakker sturen op werkkapitaal door grote Europese corporates werpt zijn vruchten af. Nu is het zaak voor CFO's om het vrijgekomen kapitaal optimaal aan te wenden.

Grote Europese bedrijven beginnen steeds meer de vruchten te plukken van het sturen op werkkapitaal. Kosten worden verlaagd en vreemd vermogen neemt af terwijl de vrije kasstroom toeneemt en bedrijven meer geld in kas hebben. Dit zijn enkele resultaten van een onderzoek van het Britse CFO World onder zo’n duizend Europese bedrijven. In 2013 daalde het BBP in heel Europa met 0,1 procent, deze lichte krimp heeft een negatieve invloed op de omzet van veel bedrijven die zakendoen op het continent. Uit een schatting van CFO World blijkt dat leidende Europese bedrijven gezamenlijk zitten op zo’n 762 miljard aan werkkapitaal dat niet wordt gebruikt. Door dit kapitaal aan te wenden, kunnen zij hun inkomsten met miljoenen doen toenemen. Ketenfinanciering Een manier om dit te doen is het inzetten van supply chain finance oplossingen. In ons land hebben bedrijven als KPN al stappen gezet op het gebied van ketenfinanciering. Superunie, De inkooporganisatie voor supermarkten als Hoogvliet, Plus en Dirk van den Broek, is in juli van dit jaar gestart met een pilot op dit gebied. Uiteraard zijn er ook de klassieke manieren om je werkkapitaal te verbeteren. CFO World haalt een voorbeeld uit de praktijk aan. Autofabrikant BMW stuurde op het later betalen van zijn crediteuren, het zo snel mogelijk innen van facturen verlaagde zijn voorraden met tientallen procenten. Het leidde tot substantiële verbeteringen in het werkkapitaal en verhoogde op deze manier de aandeelhouderswaarde. 

Gerelateerde artikelen