Dit kunnen CFO’s doen om boekhoudschandalen te voorkomen

Dat de informatie over de prestaties van de onderneming betrouwbaar dient te zijn, zal iedere CFO beamen. Zowel voor interne als voor externe stakeholders is het immers belangrijk om een goed inzicht te hebben in de toestand van de organisatie. Helaas blijken prestatieverslagen in de praktijk niet altijd op eerlijke wijze tot stand te komen. Het noopte universitair hoofddocent Marcel van Rinsum van Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) tot het onderzoeken onder welke omstandigheden managers resultaten overdrijven.

Van Rinsum voerde een experiment uit dat aantoonde dat er veel gelogen wordt. Meer dan de helft van de deelnemers besloot te liegen. Ruim 1 op de 3 deelnemers overdreef zijn prestaties dusdanig dat hij zo de maximaal te behalen bonus op kon strijken. Volgens de vroeger gangbare theorie zal een finance manager geneigd zijn, de prestaties zo rooskleurig mogelijk voor te stelen tot het moment dat hij inschat dat hij “gepakt” wordt en het een negatief effect heeft op zijn beoordeling (en uiteindelijk welvaart). Nieuwe inzichten uit de gedragseconomie geven nog een extra reden waarom finance managers zo eerlijk mogelijk willen rapporteren, ook al zou het ze geld opleveren. Iedereen heeft een intrinsieke behoefte om te confirmeren aan sociale normen en waarden en anderen niet te benadelen. Maar wat als je je collega’s bevoordeelt met het rooskleuriger rapporteren je prestaties? Uit het onderzoek blijkt dat wanneer collega’s meeprofiteren van het rooskleuriger voordoen van de resultaten medewerkers eerder geneigd zijn om te liegen.  Bovendien bleek transparantie over de prestaties een belangrijke factor te zijn in de beslissing om te liegen of niet. Wanneer anderen jouw prestatierapport kunnen inzien, ben je minder geneigd om je prestaties mooier te maken dan ze in werkelijkheid zijn. Een belangrijke les die CFO’s volgens de wetenschapper uit zijn onderzoek kunnen halen, is dat openheid over prestaties van het personeel eerlijkheid over de eigen resultaten bevordert. Transparantie maakt eerlijk, zo blijkt.Bovendien raadt Van Rinsum aan een vooraf bepaald bedrag af te spreken voor de groepsbonussen, omdat managers minder snel zullen liegen als een ander daar de dupe van wordt.Meer weten over het onderzoek? Bekijk dan dit filmpje.