Download: Sturing en financiering bij de transformatie van het sociaal domein

[Jaarcongres Public Finance 2014] De overdracht van taken in het sociaal domein (awbz, jeugdzorg, participatie) vanuit het rijk naar gemeenten doen een beroep op vraagstukken rondom financiering en sturing. Enerzijds de noodzaak om te sturen vanuit de maatschappelijke druk die wordt uitgeoefend, anderzijds de inzet op beweging en het loskomen van beheersing. Bespreek de uitdagingen, kansen en risico's met uw peers en ontdek hoe digitale tools u kunnen ondersteunen. Gefaciliteerd door: BMC

  

Gerelateerde artikelen