Duurzame inzetbaarheid en verdwijnen banen in finance trends arbeidsmarkt 2030

Hoe gaan arbeidsrelaties er in de toekomst uitzien? Hoe kunnen organisaties omgaan met generatie Z? En wat gebeurt er met mensen van wie functies verdwijnen door digitalisering? CFO’s en HR-directeuren bespraken tijdens een rondetafelbijeenkomst georganiseerd door Aon en de CFO Association hoe de arbeidsmarkt er in 2030 gaat uitzien. Ze identificeerden drie trends.

Door Heleen Vaandrager

Pensioenleeftijd schuift op: duurzame inzetbaarheid nodig

Hoe krijg je medewerkers gezond aan de eindstreep? Volgens de deelnemers wordt die vraag steeds relevanter, omdat de pensioenleeftijd verder opschuift. Bij duurzame inzetbaarheid zijn fysieke gezondheid en geestelijke vitaliteit belangrijk. Dit laatste is van belang vanwege de steeds snellere ontwikkelingen waarmee medewerkers te maken krijgen. Afspraken maken met medewerkers over vitaliteit ligt echter gevoelig. Medewerkers kunnen wel op een andere manier gestimuleerd worden.  

Diversiteit in de samenstelling van het team helpt hierbij: zorg voor een mix van jonge en oudere werknemers, mensen van verschillende culturen en geslacht. Dit schept een klimaat waarin werknemers veel van elkaar kunnen leren, waardoor communicatie en samenwerking gestimuleerd worden. Dat houdt de geest jong en draagt zo bij aan duurzame inzetbaarheid. In dit kader wordt ook het meester-gezelprincipe genoemd als bijdrage. Hierin fungeren oudere medewerkers als mentor voor de jongere collega’s.

Hiernaast is demotie een belangrijk instrument binnen duurzame inzetbaarheid, denken de aanwezigen. Het alternatief is immers geen optie: ouderen vallen dan massaal buiten het arbeidsproces  en dit leidt tot een scherpere tweedeling in de maatschappij. Het huidige stelsel moet wel flexibeler worden, in beton gegoten arbeidsvoorwaarden passen daar niet bij.

De rollen van werkgever en werknemer zullen omdraaien. Belangrijk wordt het om talent te kunnen leveren. Arbeidsrelaties zullen meer flexibel worden, denken de aanwezigen. Betaald en onbetaald werk worden gecombineerd. Denk aan een combinatie van parttime werken, vrijwilligerswerk, mantelzorg en parttime pensioneren. De overheid moet die flexibiliteit fiscaal ondersteunen, vinden de deelnemers.

Pijnpunten generatie Z: loyaliteit en concentratie

Naast de werknemers die aan het einde van hun carrière staan, draait het om de jongere garde: generatie Z komt eraan. Volgens aanwezigen kent deze groep problemen op het gebied van loyaliteit en concentratie. Loyaliteit kan groeien als de medewerker maar voldoende uitgedaagd wordt met nieuwe klussen. Dit geldt vooral voor hoger opgeleiden, bij lager opgeleiden gaat het meer om loyaliteit ten opzichte van de werkgever.
Concentratie is een ander aandachtpunt bij deze generatie. Vaak ontbreekt het aan diepgang, denken de deelnemers. Ondanks deze punten gaan de deelnemers er vanuit dat naarmate generatie Z langer aan het werk is, de scherpe randjes verdwijnen.


Deelnemers in gesprek bij de bijeenkomst van de CFO Association en Aon

Verlies banen in finance

De laatste trend gaat over de grote gevolgen van digitalisering voor finance. Hierdoor verdwijnt binnen tien jaar ongeveer tachtig procent van de banen, zo is de verwachting. De uitdaging is om deze administratieve banen te transformeren tot  business partner- of risk/compliance-functies, denken de aanwezigen. Zo kunnen banen behouden blijven, al is dat wel beperkt. De deelnemers verwachten verder dat binnen finance enkel nog behoefte zal bestaan aan hoog gespecialiseerde kennis. De vraag naar MBO/HBO-geschoolden verdwijnt.

Door het grote verlies van functies ligt het gevaar van een tweedeling in de maatschappij op de loer. De samenleving moet de klappen opvangen van de grote groepen mensen die plotseling geen werk meer kunnen vinden, aldus de deelnemers. Nieuwe regels moeten de verschillen gelijk trekken. Zo pleiten de aanwezigen voor een basisinkomen; een 24-urige werkweek en de mogelijkheid om twee dagen per week maatschappelijk werk te kunnen doen, zoals mantelzorg.  

Samenvattend concluderen de aanwezigen dat ondernemingen zich geconfronteerd zien met maatschappelijke ontwikkelingen die een behoorlijke impact hebben op het personeel en de organisatie. Digitalisering, vergrijzing en nieuwe generaties werknemers vragen allen om een flexibilisering van arbeidsvoorwaarden.

Heleen Vaandrager is  Director Sales and Innovation bij Aon Hewitt 

Bekijk hier meer foto's van het evenement

 

Gerelateerde artikelen