Eenzijdige groei arbeidsmarkt financieel specialisten

In het derde kwartaal van 2014 is de vraag naar financieel specialisten gegroeid met 10% ten opzichte van het derde kwartaal in 2013. De sterke groei die sinds de eerste helft 2014 is geconstateerd zet door maar vlakt licht af in het derde kwartaal. Dit komt met name doordat de financieel administratieve functies een daling laten zien van 6%. De meest opvallende groeipercentages zijn terug te vinden bij accountancy, auditors en business controllers. De vraag naar accountants stijgt met ruim 40%. Zonder de groei in deze categorie zou het totale groeipercentage voor de beroepsgroep financieel specialisten niet boven de 2,5% uitkomen.

Verdergaande specialisatie  ‘De totale groei naar financieel specialisten laat in het derde kwartaal wederom mooie groeicijfers zien. Was de groei aan het begin van het jaar nog terug te vinden in alle functies voor financieel specialisten, nu zien we een duidelijk eenzijdige groei in bepaalde functiecategorieën. Deze eenzijdige groei zal de komende tijd verder toenemen door toenemende en steeds verdergaande specialisatie’, zegt Erik Kolthof, competence director Finance bij Yacht.  Accountants, auditors en business controllersDe vraag naar accountants blijft hoog. Dit komt omdat er sprake is van een inhaalslag in de vraag naar assistant accountants bij de kleinere en middelgrote accountantskantoren. Registeraccountants en auditors worden vooral in de grotere organisaties meer gevraagd. De toenemende druk op kwaliteit en interne controle vertaalt zich in een toenemende vraag naar hoog gekwalificeerde specialisten binnen de accountantsorganisaties.Buiten de accountancybranche laat de vraag naar business controllers al het gehele jaar een groei zien van 8,5%, gevolgd door de vraag naar financieel managers met 6,5%. Gedegen bedrijfseconomische kennis gecombineerd met ruime werk- en branche ervaring zijn hierin de belangrijkste vraagfactoren. Deze ervaren financieel specialisten bieden de grootste zekerheid voor een goede financiële beheersing van organisaties en sturing naar de toekomst.Minder financial controllersDe vraag naar financieel administratieve functies laat in het derde kwartaal een duidelijke krimp zien van 6,5%. Na een korte periode van groei in het eerste kwartaal van 2014 is de al jarenlange, dalende lijn in deze functies weer opgepakt. Na voortgaande automatisering en procesoptimalisatie in de financiële processen bij grote organisaties zien we deze trend nu ook snel doorzetten bij middelgrote organisaties.Nichevorming De groei in het aantal openstaande vacatures zal de komende tijd aanhouden en wordt mede ingegeven door snel toenemende eisen aan financieel specialisten. Het invullen van deze vacatures zal echter steeds lastiger worden. Naast een goede financiële opleiding zijn branche specifieke werkervaring, kennis van ERP-pakketten en Business Intelligence Tools steeds meer standaardeisen geworden. Daarnaast worden aan de ervaren financieel specialisten ook steeds hogere eisen gesteld in hun persoonlijke vaardigheden zoals business impact en het kunnen verbinden van mensen en de business vanuit een financieel perspectief. Financieel specialisten worden hierdoor steeds vroeger in hun carrière gedwongen om keuzes te maken en de barrières voor starters worden steeds groter. ‘De breed opgeleide en breed inzetbare financieel specialist is in zijn laatste levensfase. De snel voortschrijdende specialisatie en steeds hogere eisen aan de persoonlijkheid van de financieel specialist zal een steeds grotere rol gaan vervullen in het toenemend aantal vacatures’, aldus Erik Kolthof.