Elke onderneming kan succesvol herfinancieren

De komende tien jaar zullen Europese banken hun leningenportefeuilles noodgedwongen met 2,5 triljoen euro afbouwen. Dit terwijl in Europa gedurende die periode alleen al voor 1,8 triljoen euro aan bankleningen moet worden geherfinancierd die in het verleden zijn verstrekt om o.a. overnames te doen, zo blijkt uit onderzoek van PwC. Toch stelt PwC-director Martijn Mouwen dat er voldoende liquiditeit in de markt aanwezig is én zal blijven. 'Onbekend maakt nog onbemind, maar alternatieve financieringsbronnen hebben de toekomst.'

In de media duiken de laatste weken berichten op dat banken goed presterende bedrijven in Nederland weer gemakkelijker (her)financieren. Mouwen herkent zich daar slechts gedeeltelijk in. ‘Iedereen duikt momenteel op de kwalitatief hoogwaardige bedrijven, zowel participatiemaatschappijen die aandeelhouder willen worden als de banken die willen financieren. Dat klopt, maar wat mensen vergeten is dat die bedrijven slechts het topje van de ijsberg vormen.’Er zijn volgens Mouwen duizenden ondernemingen die in mindere mate aan de criteria van banken voldoen: ‘Dat zijn gezonde ondernemingen die bijvoorbeeld actief zijn in een lastige sector voor banken, zoals retail, vastgoed, transport en logistiek. Maar ook ondernemingen met weinig tot geen activa of een beperkt track record of ondernemingen waar simpelweg de tussentijdse resultaten onder druk staan omdat ze last hebben van de crisis.’Discussie rondom banken evolueert zichIn de discussie rondom het gebrek aan (her)financiering wijzen die ondernemingen dan ook met een beschuldigende vinger richting de banken. Banken staan aan de basis van de crisis en maken het nu nog erger door financiering te weigeren, luidt de veelgehoorde klacht. Toch is deze discussie volgens Mouwen inmiddels geëvolueerd:‘Er wordt door steeds meer ondernemingen neutraal geconstateerd dat er een gebrek is aan bancaire liquiditeit, dat het door bijvoorbeeld Basel III de komende jaren alleen maar erger wordt en het dus zaak is te kijken waar ze nog meer kunnen aankloppen. Banken helpen daar ook bij. Waar zij eerst in het defensief waren gedrongen, realiseren banken zich nu dat – als zij relevant willen blijven – ze hun eigen rol ook zullen moeten aanpassen. Zij kunnen ondernemingen advies geven bij het ontwikkelen, ontginnen en aanboren van alternatieve financieringsbronnen, in plaats van zelf te financieren.’Steeds grotere groep kan kapitaalmarkt opVolgens Mouwen beginnen steeds meer ondernemingen de ruim aanwezige liquiditeit op de kapitaalmarkt te ontdekken. Voorheen konden zij pas met een financieringsbehoefte van 250 miljoen euro de kapitaalmarkt op, maar de markt is zich nu zo aan het ontwikkelen dat die ondergrens steeds verder daalt. Daardoor wordt de groep die daar gebruik van kan maken steeds groter.Mouwen: ‘Veel beleggers en investeerders zijn op zoek naar extra rendement, waardoor de markt voor high yield-obligaties groeit. Dit alternatief is nu alleen nog bereikbaar voor ondernemingen met een grote financieringsbehoefte – minstens honderd miljoen euro – maar ook in de andere segmenten komen steeds meer alternatieven binnen handbereik.’Lagere ondergrens private placementsZo zijn de bedragen om een private placement te doen steeds lager. Daarbij worden leningen onderhands bij een investeerder aangetrokken zonder dat de transactie via de beurs loopt. Voor US private placements – financiering verstrekt door de Amerikaanse en Canadese pensioenfondsen en verzekeraars – is de ondergrens inmiddels ongeveer 50 miljoen USD. Nederlandse ondernemingen weten ook de Duitse markt voor onderhandse leningen – ‘Schuldscheine’ – steeds beter te vinden.__________________________________________________________________________________20 miljoen op 20 juni? | Volg de masterclass Alternatieve Financieringen Voorziet u een (her)financieringsbehoefte? Is de bank ook uw belangrijkste bron van financiering? Dan is de Masterclass  Alternatieve Financieringsvormen voor u onmisbaar. Het is nu tijd om de alternatieven te onderzoeken en de groei van uw  onderneming veilig te stellen. Haal miljoenen op voor uw organisatie in korte tijd. Meld u hier direct aan.____________________________________________________________________________________‘Overigens is het op zijn zachtst gezegd opmerkelijk dat Nederlandse ondernemingen naar Amerika gaan om bij pensioenfondsen en verzekeraars aan te kloppen voor financiering, terwijl onze eigen fondsen zoveel geld te beleggen hebben. Daar komt nu langzamerhand wel verandering in, maar die ontwikkeling gaat heel langzaam’, vertelt Mouwen.Clubdeals met kredietfondsenOok springen in het Verenigd Koninkrijk de kredietfondsen – die langlopende financiering verstrekken voor vooral overnames door private equity-partijen – als paddenstoelen uit de grond. Die ontwikkeling is volgens Mouwen het afgelopen half jaar heel hard gegaan en ook steeds kleinere ondernemingen kunnen hier gebruik van maken. Voordeel is dat kredietfondsen graag de langer lopende aflossingsvrije leningen verstrekken die banken juist lastiger verstrekken. Dit terwijl ze geen interesse hebben in de zogenoemde ‘cross-sell’ – overige producten zoals betalingsverkeer, rente-hegding enzovoorts – die de banken juist graag bij zich houden.Mouwen: ‘Die kredietfondsen zien dat Nederland een goede markt en een goede jurisdictie heeft en willen in samenwerking met banken overnamefinancieringen gaan verstrekken. Er worden op deze manier steeds meer clubdeals opgetuigd en het komt zelfs al voor dat clubdeals worden afgesloten tussen louter kredietfondsen en er dus geen bank meer aan te pas komt voor de overnamefinanciering.’Asset based lending zoals leasing en factoringIn de praktijk komt Mouwen ook steeds vaker financiering tegen op basis van onderliggende activa als gebouwen, productielijnen, voorraden en handelsdebiteuren. Dergelijke financiering leidt onder Basel III voor banken tot een gunstigere verhouding tussen risico en rendement. Een voorbeeld hiervan is factoring, het bevoorschotten van handelsdebiteuren en voorverkochte voorraden.####‘Factoring heeft van oudsher een slechte naam’, vertelt Mouwen. ‘Het zou duur zijn en alleen bedrijven die op het randje van een faillissement staan, zouden zich er toe wenden. Maar steeds meer gezonde bedrijven maken er bewust ook gebruik van om meer liquiditeit uit hun werkkapitaal te halen. De slechte naam van factoring is een voorbeeld van de vele misverstanden die over bepaalde financieringsbronnen bestaan en waardoor helaas voor ondernemingen cruciale oplossingen buiten scope blijven.’Mkb-obligatiemarkt in buurlanden geeft vertrouwenIn al dit financieringsgeweld blijft het mkb het kind van de rekening. Hoe kleiner een onderneming, hoe afhankelijker van de banken. Toch put Mouwen vertrouwen uit het stijgende aantal goede initiatieven rondom mkb-obligaties. ‘De eerste emissie van CE Credit Management was geen succes en Selexyz-De Slegte laat vooralsnog op zich wachten. Toch geeft de levendige mkb-obligatiemarkt in Duitsland en België, waar per jaar miljarden aan emisssies in omgaan, wel veel vertrouwen dat het hier ook een succes kan worden.’Volgens Mouwen bestaat voor (her)financiering geen heilige graal. Het is vooral belangrijk om te weten wat er over de gehele linie te koop is en om altijd alle opties met elkaar te blijven vergelijken en te combineren.‘Liquiditeit is er meer dan genoeg, maar is meer versnipperd en grillig dan voor de financiële -en landencrisis. Zorg dus voor flexibiliteit en een goede spreiding, zowel qua bronnen als qua looptijd. Dat geldt ook voor sterke ondernemingen. Ondanks dat de pareltjes relatief gemakkelijk kunnen lenen bij de bank, kan het zomaar zo zijn dat ze het op de kapitaalmarkt tegen betere voorwaarden kunnen krijgen. Eén van mijn cliënten vertelde mij dat hij achteraf baalt dat hij zolang heeft getwijfeld en niet eerder de stap richting de kapitaalmarkt heeft genomen. Nu kan hij in een hoger tempo overnames doen.’Bron: PwC