Els de Groot (CFO Schiphol Group): “Medewerkers in beweging krijgen om ruimte te maken voor Generatie Z”

Generatie Z, de generatie geboren na 1995, stelt Schiphol Group voor een hoop uitdagingen. Enerzijds om hen als klant te bedienen en anderzijds om hen te binden als talent. “De grootste uitdagingen zitten op het communicatievlak. Deze generatie is niet platformvast”, zegt CFO Els de Groot tijdens het Jaarcongres Finance Transformation.

De babyboomers zijn momenteel de meest reislustige groep, legt de financieel directeur van Schiphol Group legt uit. “En dit willen ze blijven doen”, zegt De Groot. “Ook als ze in de toekomst een rollator hebben.” Het vliegveld zal moeten inspelen op deze demografische ontwikkelingen. Schiphol kan het zich niet veroorloven om zich alleen met het huidige klantenbestand bezig te houden. In de komende jaren treedt Generatie Z toe tot het klanten- en personeelsbestand. Volgens interviewer Melle Eijckelhoff een bijzondere generatie. “Het is de eerste generatie die is opgegroeid in een wereld met alle disruptieve krachten van de 21e eeuw.” 

Verjonging in de bestuurskamers

De Groot ziet in de communicatie met Generatie Z de grootste uitdaging. “Hoe bereik je ze? Vijftigers zitten allemaal op LinkedIn, maar de jongste generatie is niet platformvast. Dit dwingt ons sneller de switchen in onze mediastrategie.” Om op de hoogte te blijven van de wensen van de jongste generatie spreekt De Groot regelmatig met de jongste medewerkers van het bedrijf. Sowieso is de CFO van mening dat bedrijven voortdurend input moeten ophalen bij jongeren. Daarom pleit zij voor verjonging in de bestuurskamers en de raden van commissarissen. “Haal jonge mensen binnen voor een andere invalshoek. Dit betekent niet per se dat ze 18 moeten zijn, 38 jaar is ook al een stuk jonger”, zegt De Groot.  Ook tussenoplossingen, zoals het vormen van een Raad Advies met daarin jonge leden, kunnen volgens haar soelaas bieden. 

Dit betekent niet dat er altijd directe oplossingen zijn voor toekomstvraagstukken. “Zo praten we met allerlei mensen over mobiliteit. Want moeten we nog parkeergarages bouwen in de toekomst? Komt men met de eigen auto, deelauto of misschien wel de zelfsturende auto. En hoe lang parkeert men? Dit is lastig te bepalen”, illustreert De Groot. Nadenken over de toekomst roept volgens haar meer vragen dan antwoorden op. Interviewer Eijckelhoff wil van De Groot weten hoe lang Schiphol zichzelf geeft om met antwoorden te komen. “Deze antwoorden moeten iedere dag komen. Het is een continu proces waarin we met scenario’s werken”, aldus de CFO. De Groot laat doorschemeren dat het wel lastig is om langetermijnplannen te maken. “Business marketeers zijn voornamelijk bezig met de korte termijn maar een infra bedrijf als Schiphol moet 10 of 20 jaar vooruit denken. ”

Werken, leren en spelen door elkaar

Leden van de Generatie Z zijn niet alleen toekomstige klanten, maar ook toekomstige medewerkers van Schiphol. Wat weet Schiphol over de wensen van deze generatie? De Groot hoort van de jongere generaties dat zij gehoord willen worden. “Als er niet naar hen geluisterd wordt, hebben ze het gevoel dat zij er niet toe doen”, vertelt de CFO. “Daarnaast willen ze niet alleen maar tussen de ouderen werken, maar in wisselende samenstellingen.” Ook hebben ze een andere opvatting over de tijdsindeling van een werkweek. “Zij denken niet in van 9 tot 5 of 8 tot 4. Deze generatie denkt in 7×24 uur”, vertelt De Groot. 

Eerder op de dag concludeerde spreker Andrea Wiegman dat de Generatie Z “werken, leren en spelen door elkaar laat lopen”. Volgens De Groot is het dan ook belangrijk dat het kantoor hierop is ingericht. “Zo vond een jongere die ik sprak het belangrijk dat de lounge prettig was ingericht. Ik denk dat hij hiermee onze kantine bedoelde”, grapt De Groot. Daarnaast ziet de CFO dat de jongste generatie veel waarde hecht aan ruimte voor innovatie. “Al denk ik dat dit niet exclusief geldt voor deze generatie.” De Groot stelt dat Schiphol genoeg ruimte voor experimenteren biedt. “En ja, hierbij gaan ook wel eens dingen fout.” Onderwerpen die minder aan de orde kwamen in de gesprekken met Generatie Z waren salaris of duurzaamheid. Dat laatste vond De Groot opvallend. “Als je er actief naar vraagt antwoorden ze bevestigend. Maar ze komen zelf niet met CSR of duurzaamheid op de proppen.”

Om genoeg ruimte te bieden voor talenten van de jongere generaties is het in de optiek van De Groot belangrijk om de gehele medewerkerspopulatie in beweging te houden. “Mensen werken gemiddeld lang bij ons. We maakten ons zorgen over de mobiliteit van medewerkers”, vertelt De Groot. “De mobiliteit, hiermee bedoel ik stappen zowel binnen als naar buiten de organisatie, lag op 4 tot 5 procent. We stelden een doel om dit te verhogen naar 12,5 procent. Inmiddels ligt dit op 15 procent”, zegt De Groot. Deze toegenomen mobiliteit moet ruimte geven aan nieuwe talenten. Daarnaast is het volgens de CFO belangrijk dat deze talenten in staat worden gesteld om mobiel te werken. “Teamwork moet je faciliteren in apparatuur en gebouwen.” 

Gerelateerde artikelen