Esther Pool-Kamp (CFO Sunrock): “Zo’n distributieketen, die helemaal draait op 100% groene stroom, dat is waar wij elke dag voor werken.”

Afkomstig uit de accountancy hoek, zit Pool-Kamp als CFO nu echt op een businessgedreven functie.

Esther Pool-Kamp, CFO bij Sunrock, komt echt uit de accountancy hoek. Bij PwC was ze drie jaar externe auditor: “Na anderhalf jaar wilde ik graag door naar een business gedreven functie, maar ik wilde mijn RA opleiding afronden dus ik heb ik hiervoor mijn drie jaar volgemaakt die hiervoor nodig is.” 

Bij Ahold maakte ze de stap naar internal audit en controlling waarbij ze diverse functies heeft gehad: “financial controller, business controller van winkelorganisatie, marketing, brand, inkoop en commercie; een mooie helicopterview van retail.”

Na tien jaar Ahold begon het te kriebelen en wilde ze wat anders. “Ik wist niet precies wat, dus ik ging interimmen.” Even overwoog ze nog om personal trainer/sportinstructeur te worden – “naast mijn werk heb ik high intensity training gegeven om te ontdekken of  ik van mijn passie mijn baan zou moeten maken” – maar haar passie voor finance bleek groter. Pool-Kamp: “Zeker als ik kan meesturen en bouwen op basis van kennis uit het verleden, de huidige omstandigheden en de strategie, dan zit ik in mijn energie.” Sommige audit tooling gebruikt ze nog steeds als CFO: “maar dan nu voor het maken van analyse & scenario’s en het bouwen van nieuwe business modellen op basis van historische analyse. Als CFO heb ik een sterk verbindende rol van mensen, data, processen en systemen op korte en lange termijn.”

Orde op zaken bij Van Moof

Bij Van Moof kwam ze binnen als tijdelijke financial controller om verbeteringen door te voeren “Ik moest de basis op orde brengen, het finance huis opbouwen, samen met een finance team van twee collega’s in Nederland en 1 collega in Taiwan die facturen inboekten en BTW-aangifte deden.” Stap voor stap werd finance geprofessionaliseerd: “Maandrapportages opstellen, zorgen dat er budget en cashflow forecast kwam, zorgdragen dat er kostprijzen in de systemen kwamen inclusief het voldoen aan de anti dumping heffing . Dit in combinatie met de groei van de organisatie en de uitbreiding naar nieuwe landen.”

Lees ook: Victor van Dijk (CFO van Fastned): “Veel investeerders kijken intuïtief, naar wat ze nu om zich heen zien.”

Bij Van Moof zochten ze op dat moment een een CFO, iemand met ervaring in fund raising waarover ze niet beschikte. Pool-Kamp: “Ik wilde deze rol vervullen als interim CFO. In deze rol stelde ik voor op basis van mijn uitgewerkte plan, een  gedegen finance organisatie te bouwen. Doordat er geen nieuwe CFO was, kwamen alle belangrijke financiele topics bij mij: werkkapitaalfinanciering, groeifinanciering, crowdfunding en voorbereiding van een investeringsronde. Het was een hectische periode; processen, mensen, cijfers, bouwen aan structuur en tegelijkertijd werken aan de lange termijn strategie en het verbeteren van de basis. Hierdoor zorgde ik ervoor dat de trein bleef rijden, terwijl ik ook naar de horizon aan het kijken was waar we over twee tot vijf jaar wilden staan.”

Wat Pool-Kamp leerde bij Van Moof was CFO zijn bij een scale-up: “Ontzettend leuk maar af en toe ook pittig. Er is altijd een spanningsveld tussen groei, snelheid en control waarvoor geen handboek is.”

Bouwen bij Sunrock

Ook bij Sunrock startte Pool-Kamp als interim CFO in maart 2020. “Na twee weken kwam Covid-19 – en hoorde ik dat Sunrock in een verkooptraject zat. Veel elementen van de verkoop  waren al goed voorbereid, waarbij ik met name als CFO het verhaal aan geïnteresseerde investeerders vertelde en moest zorgen dat het finance team goed draaide en er tijdige en financiele updates en forecasts beschikwaar waren.” In september 2020 is de verkoop geslaagd met COFRA als nieuwe aandeelhouder, een mooie lange termijn aandeelhouder met dezelfde purpose.

Na de verkoop hield Pool-Kamp zich in eerste instantie bezig met de integratie van processen, systemen en financiele rapportage van Sunrock binnen Cofra (o.a. Dutch GAAP/IFRS conversie) en het verder bouwen van het finance team en de organisatie. “Toen men vroeg of ik wilde blijven zei ik ja. Ik ben een echte bouwer. In een groeiende organisatie moet veel gebeuren, van executie tot lange termijn strategie. Ik hou ervan om continu de lat weer hoger te leggen en een cultuur en organisatie te bouwen waar alles continue groeit; de mensen, de professionaliteit van de organisatie en de business zelf. Met de groei van de organisatie en het aantal mensen heb ik diverse elementen opgepakt naast finance, zoals HR, ISO-certificering, structurering van data bronnen en opzetten van finance dashboarden en diverse  strategische verbetertrajecten, organisatiebreed.”

Pool-Kamps ervaring met tooling bij Ahold en haar bouw-ervaring bij Van Moof kwamen heel goed van pas bij Sunrock. “We zijn een organisatie waar verschillende onderdelen in verschillende fases zitten. We zitten in Nederland in een volwassen fase ten aanzien van het bouwen van grote zonneprojecten op daken van logistiek vastgoed, maar in Duitsland, waar we nu de eerste projectpijplijn hebben gerealiseerd, zijn we nog in de scale-up fase, maar dan wel met de kennis en ervaring vanuit Nederland. In Frankrijk zijn we dit jaar begonnen met een Frans team van twee mensen en hebben we in Nederland de eerste 1 MWp batterij operationeel – een start-up dus.”

Een jaar met twee kanten

Voor Sunrock was 2022 een jaar met twee kanten. “De zonneparken die operationeel zijn hebben een goed financieel resultaat door de hoge energieprijzen, waarbij het ontwikkelen van nieuwe parken heel uitdagend is geweest en nog steeds is. Zeker in Nederland. In november afgelopen jaar heeft Alliantie Zon, bestaande uit GroenLeven, KiesZon, Solarfields, Sunrock en TPSolar een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer waarbij wordt aangegeven dat onder huidige beleidskaders de grootschalige uitrol van zonne-energie (zowel op dak als op land) nauwelijks meer mogelijk is. Onderliggende redenen zijn fors hogere kosten, strengere eisen en toegenomen complexiteit. Om dit te onderbouwen was bij de petitie een oplegger bijgevoegd van het rapport genaamd ‘Paradox in de energietransitie: ontwikkeling zon-PV in de knel ondanks hoge energieprijzen’, uitgevoerd door adviesbureau Berenschot." In dit rapport worden de huidige problemen voor de realisatie van zonne-energie projecten op een rijtje gezet en een drietal aanbevelingen gedaan richting de regering om het tij te keren. 
Pool-Kamp: “In mijn ogen is de overheid te snel gegaan met het afbouwen van de subsidies. Misschien had men beter kunnen kiezen voor gedifferentieerde subsidies, of rekening houden met stijgende rentes en kostprijzen. In Duitsland liggen de subsidies (EEG) voor daken hoger dan in Nederland. In Duitsland moet je als aanvragers van de EEG subsidie een waarborgsom betalen die je kwijt bent als je het project niet realiseert. Het voordeel hiervan is dat de realisatie van de aangevraagde subsidies in Duitsland veel hoger ligt dan in Nederland waarbij geen garantie of waarborgsom nodig is.”

Differentiatie en innovatie

“Onze businesscases zijn solide. Onze zonneparken zijn extern gefinancierd, dus dat vereist goed onderbouwde business cases en financiele discipline. De winst van de operationele parken worden geinvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe projecten en innovatie om daarmee meer impact te maken, waarbij de snelheid waarmee je groeit gecontroleerd moet zijn. Een vraag is bijvoorbeeld hoe snel wil je nieuwe Europese landen in gaan? Hiervoor moet je eerst investeren voordat je een zonnepark hebt staan die omzet genereert.”, aldus Pool-Kamp.

Sunrock helpt met energie oplossingen op maat. “De wereld van morgen draait volledig op duurzame stroom en elektriciteit, en daarom werken we vandaag al vanuit een heldere visie hard aan innovatieve oplossingen en proposities die hierop aansluiten. Zeker op het gebied van vastgoed en logistiek is nog veel winnen. Een mooi voorbeeld van een innovatieve oplossing is ons project in Tilburg: je hebt een gebouw dat je via slimme software zelf kunt beheren, met zonnepanelen op het dak waarmee je stroom opwekt. Een deel van deze stroom gebruik je direct, bijvoorbeeld om vrachtwagens elektrisch te laden, en een deel sla je op in een accu, zodat je de stroom die je ‘overhoudt’ op een later moment kunt gebruiken. Met de elektrisch geladen vrachtwagens vervoer je vervolgens de goederen zonder emissie naar hun bestemming in de stad, de zogenaamde ‘last mile’ distributie. Bovendien belast je hiermee niet het net, omdat je de piekaanvraag zelf opvangt met de batterij. Zo heb je ook een oplossing voor het congestieprobleem in Nederland. Zo’n distributieketen, die helemaal draait op 100% groene stroom, dat is waar wij elke dag voor werken. En we zijn pas net begonnen.”

Milestones

Pool-Kamps rol als CFO is breed waarbij ze de diverse onderwerpen binnen de organisatie met elkaar kan verbinden om verder te bouwen: “Ik ben verantwoordelijk voor asset management, legal & compliance, finance & control, project finance en energy trading team dat recent is opgezet. Wat belangrijk is voor Sunrock is dat we groeien in de markten waar onze klanten zitten en waar een goede markt is – en daarnaast relevant blijven in de energie transitie door te innoveren. De focus voor dit jaar ligt op het verder uitbouwen van Duitsland en Frankrijk, waarbij we voor andere Europese landen de markt en onze klanten volgen. Ik geloof sterk in zelfsturende team waarbij je mensen in hun kracht zet met een duidelijk kader inclusief kraakheldere mandaten en controls. Wat is bijvoorbeeld de minimale haalbare businesscase en het risico dat je accepteert? Om deze besluiten goed te kunnen nemen heb ik investment guidelines en een investment committee opgezet om goede integrale besluiten te kunnen nemen waarbij je strategische relevantie, risico, return en operationele executie afweegt. De zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid geldt bijvoorbeeld ook op kostenniveau. Dus per land hebben we mensen die verantwoordelijk zijn voor resultaat. Daar heb je wel goede financials voor nodig.”

In totaal heeft Sunrock nu bijna een half Gigawatt aan zonneparken operationeel en veel projecten in aanbouw en in ontwikkeling. “Het grootste operationele park is Flevonice die in maart dit jaar in productie is gegaan. Een  uitdaging voor 2023: het ontwikkelen van nieuwe parken in de huidige marktomstandigheden, het opschalen in Duitsland en Frankrijk en innovaties zoals batterij en curtailment – tijdelijk de capaciteit van zonneparken terugschroeven om het energienet te balanceren – te implementeren en op te schalen. Slimme oplossingen en innovaties zijn nodig om de transitie vorm te geven waarbij steeds meer energie in ons land op een duurzame manier wordt opgewekt.”