Excellence en efficiency accelereren effectiviteit en impact

De trend in Finance zal de komende jaren wellicht een ander gezicht krijgen vanwege de voortstuwende digitalisering, maar in de kern blijft het gedachtengoed van de huidige trend volop van kracht: alsmaar blijven werken aan excellence en ingrijpende efficiency om daarmee een basis te leggen voor effectiviteit en vanuit Finance een grotere rol in de besluitvorming op alle niveaus binnen de onderneming. Efficiency krijgt een omvang die we ons vandaag de dag nog nauwelijks kunnen voorstellen. De verworvenheid ervan zal zich enerzijds vertalen in koplopers-gedrag op kostenreductie. Anderzijds is het een kans de data- en analysevaardigheden te versterken en Finance medewerkers vrij te spelen voor verdieping van de Finance impact in de onderneming.

Door Kees van KempenInzicht leveren opdat de business nog betere keuzes maaktDe genoemde kans tot verdieping van de Finance impact ligt dicht bij huis. Ik geloof niet zo in grootschalige integratie van de CFO functie met andere rollen in de besturing van een onderneming. Finance heeft in haar eigen rol een grote toegevoegde waarde in de context van een wereld die complexer wordt, waarin steeds snellere besluitvorming is vereist en omgevingsveranderingen gebeuren  die de waarheid van gisteren achterhalen en nieuwe keuzes afdwingen. Die rol is al moeilijk genoeg. Finance zal een deskundige partij zijn die de stand van zaken helder uiteen kan zetten:

  • vanuit de eigen gegevens alsook vanuit externe analyses, marktanalyses, concurrentieanalyses, benchmarks, etc.; 
  • vanuit gegevensbestanden en vooral ook via steeds meer analysetools; 
  • niet alleen de financiële gegevens betreffende maar ook het grotere perspectief.

Finance zal steeds meer, steeds betere, steeds snellere en steeds verrassender inzichten op tafel kunnen leggen die het verantwoordelijke business management zal helpen betere keuzes te maken, betere besluiten te nemen. Noem het decision support of noem het performance management. Dan heb je data nodig, tools, je rol-invulling, talentvolle mensen, maar vooral ook recht van spreken. Dat recht krijg je alleen als Finance haar eigen werk efficiënt uitvoert, altijd in één keer goed, excellent, onberispelijk betrouwbaar. Dat is net zo’n grote klus.ExcellenceHet doet me denken aan heel lang geleden, toen ik als Financieel Directeur van het Telecom-district Maastricht ook verantwoordelijk was voor facilities. Als de airco stuk was in de Primafoon in Sittard, dan was er weinig ruimte om collega’s in de directie te challengen op business resultaten. Dit mechanisme geldt nog veel meer als je elke maand moet terugkomen op de cijfers van vorige maand, als je werkkapitaal niet in control is, als je prognose voor de rolling forecast niet klopt, etc. Het eigen werk van Finance moet 100% first time right zijn, wil je Finance kunnen uitbouwen tot een team met sterkere inzichten ten behoeve van betere business besluitvorming.EfficiencyIk heb altijd gewerkt met de norm-indicaties van The Hackett Group. Finance inclusief Billing en Collections, all-inn, inclusief IT, proceskosten, controle-activiteiten, indirecte kosten, kosten externe accountant, etc. etc. mag maximaal 0,5% van de omzet kosten.In volgende blogs zal ik ingaan op heel concrete maatregelen die de efficiency inregelen. “Een” is het sleutelwoord: één organisatie, één shared service organisatie, één locatie, één baas, één ERP systeem, één proces per functie, één standaard, één uniformiteit, één format, één roadmap, één planproces, één cultuur, één werkwijze, One Finance. Kees van Kempen blogt voor CFO.nl over finance transformation. Hij studeerde econometrie aan de Tilburg University, was bij KPN 18 jaar werkzaam als financieel directeur bij meerdere onderdelen van KPN en is sinds 2008 programmamanager KPN Best in Finance. Lezers kennen Van Kempen misschien ook van zijn werkzaamheden voor de KPN Academy vakmanschap Finance, in het bijzonder van de KPN NBA Mastercourse die ook open staat voor niet-KPN’ers. Verder is Van Kempen lid van de Adviesraad van Yacht.