Expert: Natuurherstelwet cruciaal voor sterke economie

Duidelijkheid over instemmen met de wet door lidstaten cruciaal.

De Natuurherstelwet wordt in Brussel mogelijk alsnog in stemming gebracht. We zien hier hetzelfde gebeuren als met de CSDDD: een wet heeft vrijwel alle procedures doorlopen, is eigenlijk een hamerstuk, maar dan krabbelt een lidstaat terug en staat de inhoud alsnog ter discussie. En dat terwijl de natuur steeds verder achteruitgaat en daarmee de toekomstbestendigheid van onze economie op het spel komt te staan, zo stelt Wouter Scheepens (MVO Nederland). De natuur levert bedrijven immers onmisbare materialen en diensten, zoals schone lucht, water en planten. En gaat klimaatverandering tegen, bijvoorbeeld door CO2 op te nemen.

Lees ook: 

Wetten als aanjager gedragsverandering

Nu weten we dat wetten een belangrijke aanjager voor gedragsverandering zijn. Veel bedrijven willen eerlijk kunnen concurreren en zekerheid voor de lange termijn. Duurzame bedrijven innoveren en investeren volop in de natuur én laten zien dat dat loont. Maar daar is wel een duidelijk perspectief voor nodig. En de zekerheid dat de positieve impact die je als ondernemer maakt, erkend en beloond wordt. De wet vormt dan ook een katalysator voor bedrijven: het biedt perspectief over hoe een bedrijf kan bijdragen aan natuurherstel. 

Geen ruimte voor uitstel

Er is geen ruimte voor nog meer uitstel, verzwakking of zelfs afstel. Europese landen moeten duidelijkheid geven en zo snel mogelijk met de wet instemmen. Voor de natuur én voor de economie. (ANP)

Gerelateerde artikelen