Financieren is kwestie van stapelen

Het nieuwe motto voor bedrijfsfinanciering is stapelen! De tijd dat ondernemingen voor hun financiering slechts hoefden aan te kloppen bij hun bank is definitief voorbij. Banken zijn sinds de crisis en onder invloed van regelgeving zoals Basel III terughoudender in het verstrekken van kredieten. Het gat dat de banken laten vallen, wordt echter snel opgevuld door nieuwe alternatieve financieringsvormen zoals crowdfunding, private investeerders, leasing, factoring, microkredieten of kredietunies en andere initiatieven.

door Sander Vrolijk   Hiermee ontstaat een nieuwe vorm van financieren, het gestapelde financieren of hybride financiering, waarbij naast een deel bancair krediet gebruik wordt gemaakt van alternatieven voor de financiering. Door verschillende financieringsvormen te combineren is het mogelijk voor ondernemingen hun eigen specifieke financieringsmix in elkaar te zetten.    Je zou denken dat banken terughoudend zijn in het promoten van stapelfinanciering, het is immers concurrerend voor hun eigen kredietverlening, maar dat zien zij zelf anders. Ze moedigen het zelfs aan. Banken willen nog wel een deel van de financiering op zich nemen, maar ze willen niet meer het hele bedrag en bijbehorend risico voor hun rekening nemen. Bijna alle Nederlandse banken voeren campagne om hun klanten aan te moedigen om te kijken naar andere vormen van financiering zoals bijvoorbeeld crowdfunding. Voor zichzelf zien zij daarbij een belangrijke rol weggelegd als adviseur.   Als American Express omarmen we het initiatief van de banken om ondernemingen te stimuleren om te kijken naar alternatieve financiering. Via Buyer Initiated Payments (BIP) bieden wij ook een aanvullend alternatief voor bankfinanciering. BIP komt er in het kort op neer dat we als American Express een uitgestelde betalingstermijn bieden voor de klant en een snelle betalingstermijn voor de leverancier. Op deze manier kunnen bedrijven hun cash en werkkapitaal optimaal benutten en hoeven zij geen extra beroep te doen op de bank.   We richten ons op bedrijven die sterk groeien of sectoren die nog te kampen hebben met economische tegenwind zoals bijvoorbeeld de retail. Zo helpen we op dit moment een retailer die, ondanks het feit dat branchegenoten hun winkels hebben gesloten, blijft vernieuwen en hard aan de toekomst werkt. Een ander voorbeeld is een snelgroeiende onderneming die onlangs nog werd genomineerd voor de FD Gazellen Award. Zij maken een sterke groei door die zonder alternatieve financiering niet mogelijk was geweest.    Hoewel stapelen de toekomst is, blijft er een rol voor de banken weggelegd. Het financieringslandschap raakt meer en meer versnipperd. Er zijn veel ondernemingen die door de bomen het bos niet meer zien en niet weten waar ze moeten zijn voor crowdfunding of andere alternatieven. Zij zoeken een platform met een vertrouwde regisseur waar vraag en aanbod van financiering samen komen. Banken hebben van oudsher een brede blik op het financieringslandschap en zouden als mediator kunnen opereren.    Tijdens de crisis hebben ondernemers gezien en soms persoonlijk ervaren dat afhankelijkheid van één financier of financieringsvorm gevaarlijk kan zijn. Ondernemingen hebben daarvan geleerd. Goede ondernemingen bereiden zich voor op hun toekomst en bekijken alle opties om de toekomstige financiering van hun onderneming veilig te stellen. Zij houden alle opties open en kijken vooral naar welke alternatieve mogelijkheden voor hen aantrekkelijk zijn. Het is hoogstwaarschijnlijk dat dit niet één oplossing zal zijn maar een stapel van verschillende financieringsmogelijkheden.   Ga voor meer informatie naar business.americanexpress.com.   Sander Vrolijk is Manager Business Development Nederland bij American Express   Krijgt uw cliënt de financiering nog rond?  Het is nu tijd om de alternatieven te onderzoeken en de continuïteit en groei van de MKB onderneming veilig te stellen. Voorkom risico’s, volg de masterclass Alternatieve Financieringsvormen en maak een succes van financiering. Meld u direct aan.