“Financiële armslag en vertrouwen leiden tot meer fusies en overnames”

De verbetering van de financiële armslag bij bedrijven en het toegenomen vertrouwen in de economie zullen dit jaar wereldwijd tot meer fusies en overnames gaan leiden. Daarnaast zal de geprognosticeerde koers-winst verhouding van veel ondernemingen dit jaar iets hoger uitkomen dan vorig jaar, waardoor ondernemingen zullen worden aangezet om zich op de fusie- en overnamemarkt te begeven.

Uit de M&A Predictor van KPMG, een halfjaarlijks internationaal onderzoek onder duizend beursgenoteerde bedrijven, blijkt dat de geprognosticeerde koers-winst verhouding bij deze ondernemingen dit jaar zo’n 7% hoger zal zijn dan in 2014. “Een stijging of daling van de toekomstige koers-winst verhouding is een goede maatstaf voor het algemene vertrouwen in de markt”, zegt Wouter van de Bunt, partner bij KPMG Corporate Finance. Van de Bunt: “Bovendien zullen de gemiddelde schuldratio’s van grote ondernemingen dit jaar naar verwachting aanzienlijk verbeteren omdat zij schulden zullen afbetalen. Dit biedt bedrijven meer financiële armslag om mogelijke transacties te kunnen financieren. De ervaring is dat de combinatie van een verbetering van de financiële armslag en het toenemende vertrouwen in de markt garant staan voor een toename van het aantal transacties. Dat betekent dat de fusie- en overnamemarkt voor het eerst sinds drie jaar weer in de lift zit.” Wereldwijd positief sentimentUit het onderzoek van KPMG blijkt dat het aanstaande positieve sentiment in het algemeen wereldwijd terug te zien is. Van de Bunt: “De grootste bedrijven in Noord-Amerika lieten vorig jaar bijvoorbeeld al een stijging van de geprognosticeerde koers-winst verhouding zien van 8%, waardoor het vermogen om dit jaar fusies en overnames te kunnen realiseren toeneemt. En ondanks voortdurende economisch en politieke uitdagingen ontstaat ook bij ondernemingen in Europa duidelijk een behoefte om te groeien door fusies en overnames. Hoewel minder prominent dan bij de bedrijven in Noord-Amerika nam de geprognosticeerde koers-winst verhouding bij Europese bedrijven met 4% toe, waardoor ook zij meer mogelijkheden hebben om transacties te realiseren. Daarnaast hebben ook bedrijven in Europa steeds meer kapitaal beschikbaar om deze transacties te financieren. In het algemeen is het na een periode van langdurige druk op de markt dan ook bemoedigend om nu weer een positief beeld te kunnen schetsen.”__________________________________________________________________________Zo (ver)koopt u succesvol een bedrijfWilt u binnenkort een bedrijf (ver)kopen? Dan is de cursus Actief in Overnames voor u onmisbaar. Ontdek in twee dagen wat u wilt en moet weten over het succesvol (ver)kopen van een bedrijf. Na de cursus neemt u de juiste stappen en vermijdt u de valkuilen. Meld u direct aan. __________________________________________________________________________ Energiesector uit de toonVoor één sector zijn de verwachtingen volgens van de Bunt voorlopig echter minder rooskleurig. Van de Bunt: “Als gevolg van de dalende olie- en grondstoffenprijzen geldt op dit moment voor bedrijven in de energiesector een heel ander verhaal. De winst en marktkapitalisatie bij ondernemingen in deze sector daalde het afgelopen jaar met respectievelijk 23% en 10%. Als gevolg van het feit dat de schuldpositie bij deze ondernemingen aanzienlijk toenam, zal het vermogen om dit jaar een fusie of overname te realiseren afnemen. Energie is de enige bedrijfstak in de gegevens van de analisten, die een vermindering van de capaciteit toont. Vooralsnog lijkt de energiesector dan ook de enige branche waar het klimaat voor fusies en overnames voorlopig niet warmer zal worden. Als we kijken naar de gezondheidszorg dan geldt bijvoorbeeld een heel ander verhaal. In de zorgsector zien we dat de behoefte om een fusie of overname te verwezenlijken is toegenomen. En ook de technologische sector heeft als gevolg van de steeds verder verbeterende kaspositie uitzonderlijke mogelijkheden op de fusie- en overnamemarkt. Ten opzichte van vorig jaar is het vermogen om een fusie of overname te realiseren sterk verbeterd. De komende maanden moeten uitwijzen wat de invloed is van de dalende prijzen van energie en grondstoffen op het vertrouwen van de ondernemingen en hun fusie- en overname-activiteiten. In veel markten zijn deze prijzen van cruciaal belang voor het vertrouwen.”