FNV wil vergroening bedrijven van onderop aanjagen

Stop overheidssteun activiteiten die fossiele economie in stand houden.

Vakbond FNV wil meer aandacht voor klimaat en de noodzaak om de economie te vergroenen. “Zolang de politiek het laat afweten en het bedrijfsleven de winst van aandeelhouders voorrang geeft, zullen werknemers en burgers de verduurzaming van onderop moeten aanjagen”, zegt FNV-bestuurslid Bas van Weegberg bij de presentatie van een nieuwe Klimaatvisie van de bond.

Volgens FNV heeft het thema klimaatverandering voor geen van de vier formerende partijen in Den Haag prioriteit. Ook ziet de bond dat het bedrijfsleven weer meer investeert in de fossiele industrie.

Dat vindt Van Weegberg geen goede ontwikkeling, omdat het al dan niet vergroenen wel grote impact heeft op de werkgelegenheid. “Veel van onze leden verkeren nu in onzekerheid. Door klimaatverandering en klimaatbeleid verandert hun werk. Functies verdwijnen en nieuwe groene banen verschijnen.”

Stoppen overheidssteun

Dit alles betekent volgens FNV ook dat overheidssteun moet stoppen voor activiteiten die de oude, fossiele economie in stand houden. “Het vrijgekomen geld zou besteed moeten worden aan de structurele omslag naar een duurzame economie en aan het inrichten van een transitiefonds voor werknemers die geraakt worden door de energietransitie, met budget voor (om- en bij-)scholing, loopbaanbegeleiding en compensatie”, staat in de nieuwe visie.

Lees ook: Vergroeningsadviseur: hogere CO2-heffing schrikt bedrijven af – CFO

De Klimaatvisie is aangenomen door het Ledenparlement van FNV. Hierin zitten 105 vertegenwoordigers uit alle sectoren. In het document belooft de bond ook vaker in te zetten op groene arbeidsvoorwaarden in cao-trajecten. Dan gaat het bijvoorbeeld om fiets- en ov-beleid of verduurzamingsbudgetten waarmee werknemers hun huis kunnen verduurzamen.

Klimaatwinst halen

FNV wil zelf ook kritischer naar de eigen klimaatimpact gaan kijken. Op het gebied van bijvoorbeeld inkoop zou nog veel klimaatwinst te behalen zijn. Verder heeft de bond samen met Milieudefensie de website jouwbedrijftoekomstproof.nl opgezet om werknemers en ondernemingsraden te helpen de verduurzaming van hun werkgever aan te jagen.

Gerelateerde artikelen