Focus op verzuim gaat ten koste van talentmanagement

HR-professionals vinden talentmanagement van het huidige personeel een topprioriteit (38%) en komend jaar wordt het alleen maar belangrijker (78%). Andere HR-thema’s, zoals verzuim, personeelsverloop en reorganisaties, verhinderen echter dat HR-professionals talentmanagement de gewenste aandacht kunnen geven.

Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek ‘HR Trends 2013-2014’, een onafhankelijk, representatief onderzoek van salaris- en HR-dienstverlener ADP Nederland, organisatieadviesbureau Berenschot en Performa Uitgeverij onder meer dan 1.000 Nederlandse HR-professionals. HR Trends is daarmee het grootste onderzoek onder HR-professionals in Nederland.Focus op interne en administratieve HR-takenUit het onderzoek blijkt dat de HR-professional vooral belang hecht aan het interne HR-beleid, waarin de inzet en ontwikkeling van bestaand personeel een rol spelen. Naast talentmanagement zijn verzuimaanpak (33%), duurzame personeelsinzet (32%), administratie automatiseren (27%) en reorganisaties begeleiden (24%) beleidsthema’s die dit jaar hoog op de agenda staan.Opvallend is dat hoewel talenten van bestaande medewerkers ontwikkelen dit jaar het hoogste scoort, deze activiteit niet vaak deel uitmaakt van de dagelijkse werkzaamheden van HR-professionals. “We zien dat HR-professionals mede door de economische crisis in een spagaat terechtkomen. HR-professionals zijn meer met operationele zaken bezig op het gebied van arbeidsverzuim en personeelsplanning dan met de beleidsthema’s die er volgens hen toe doen,” zegt Hans van der Spek, Manager Kenniscentrum HRM bij Berenschot.Meeste geld aan opleidingenHR-afdelingen met een eigen budget geven het meeste geld uit aan opleidingen (96%). Hoewel het meeste budget opgaat aan opleidingen, wordt er binnen HR nog maar weinig gebruik gemaakt van toepassingen die zich meer toespitsen op de verdere ontwikkeling van medewerker en organisatie (competentie- en performancemanagement).___________________________________________________________________________________Denk aan uw PE-urenHeeft u al aan uw PE verplichting voldaan?Vergroot nu uw kennis met opleidingen van topniveau.Bekijk het Permanente Educatie aanbod hier.___________________________________________________________________________________Na opleidingen gaat het meeste budget naar arbodienstverlening (95%) en juridische ondersteuning of advisering (88%).Werkkostenregeling in 2014 topprioriteitDoor het uitstel van de verplichte invoering van de Werkkostenregeling naar 2015, geeft nog geen kwart (23%) prioriteit aan de regeling. Dit is minder dan vorig jaar werd gedacht. Toen gaf nog de helft van de HR-professionals (48%) aan zich in 2013 te focussen op de Werkkostenregeling.Hoewel de toekomst en de vorm van de Werkkostenregeling nog niet rond is, verwachten veel HR-professionals dat zij er volgend jaar meer prioriteit aan moeten geven. Acht op de tien HR-professionals (83%) geven aan dat de Werkkostenregeling volgend jaar een belangrijk beleidsthema voor hen wordt. “Het is een klassiek gegeven dat de HR-agenda in belangrijke mate gedicteerd wordt door wet- en regelgeving. De noodzaak aan wet- en regelgeving te moeten voldoen, lijkt een belangrijkere driver dan nut,” constateert Van der Spek.Bron: HR Trends 2013-2014 is een initiatief van Performa, uitgevoerd door Berenschot en mede mogelijk gemaakt door ADP