Franchise in de zorg: betere zorg voor minder geld

Slim samenwerken kan betere zorg opleveren tegen lagere kosten. De opkomst van samenwerkingsvormen die van een franchiseconcept gebruikmaken, laten zien dat oplossingen gericht op meer zorgkwaliteit tegen lagere kosten binnen handbereik zijn.

Dit kan verlichting brengen in de druk die ontstaat als gevolg van de voortdurende stijging van zorgkosten. Deze druk stelt de politiek en samenleving voor grote uitdagingen. Dit blijkt uit onderzoek van het Economisch Bureau van ING in samenwerking met de Nederlandse Franchise Vereniging en VNO-NCW Zorgpower. Beweging in de sector vraagt om creatieve oplossingenDe zorg is volop in beweging: de zorggebruiker wordt steeds veeleisender en zorgorganisaties worden meer en meer normale ondernemingen met de bijbehorende bedrijfsrisico’s.  Traditionele samenwerkingsverbanden en schaalvergroting leveren vaak niet voldoende maatschappelijke meerwaarde op. Slimme samenwerking op basis van een franchiseconcept laat zien dat zorgverbetering en rendabele verdienmodellen hand in hand kunnen gaan.Samenwerking via franchiseconcept in 2025 gemeengoedFranchise heeft de zorg veel te bieden: het is een krachtig samenwerkingsmodel dat meer sturing op zorgkwaliteit mogelijk maakt. Franchisegevers hebben de mogelijkheid om zorgvernieuwing via een formuleaanpak snel uit te rollen, terwijl franchisenemers van een bewezen concept gebruik kunnen maken. Bestaande voorbeelden laten zien dat een franchiseverband door intensieve samenwerking te combineren met lokaal ondernemerschap veel mogelijk maakt: voortdurende verbeteringen in zorgverlening waarbij de patiënt centraal staat, ‘ontzorging’ van medische professionals, een platte organisatiestructuur zonder middenmanagement, schaalvoordelen en een uniforme uitstraling naar de patiënt. Bron: ING Economisch Bureau